Legemiddelverket innfører rasjonering av insulin etter meldinger om hamstring

Innfører begrensninger på utlevering, fordi unormalt stor etterspørsel fører til tomme hyller i enkelte apotek. Diabetesforbundet oppfordrer folk til å være solidariske og unngå hamstring.

Insulinbokser i USA

RASJONERING: Norske helsemyndigheter innfører nå rasjonering for å sikre at alle får tilgang til insulinet de trenger.

Foto: Kerem Yucel / AFP

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den unormalt store etterspørselen etter insulin gjør at grossistene har problemer med å få varer raskt nok ut til apotek, skriver Legemiddelverket i en pressemelding.

Norske helsemyndigheter innfører nå rasjonering på insulin fra klokken 13.00 i dag, for å sørge for at alle pasienter som trenger insulin får det de skal ha.

Dette innebærer at apotekene ikke skal utlevere insulin og insulinanaloger for mer enn én måneds forbruk av gangen. Det vanlige er at man kan hente ut insulin for tre måneder av gangen.

– Det er nok insulin i landet, men man trenger tid til å få distribuert det ut til apotekene, sier Turid Gjerde Spilling, kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet.

– Nok insulin i Norge

Tiltaket varer til forsyningssituasjonen er bedret. Legemiddelverket oppfordrer nå apotekene til å sjekke utleveringsdato, slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig.

Det påpekes at rasjoneringen gjelder for enkeltpersoner, og ikke for helseinstitusjoner.

Spilling i Diabetesforbundet, sier det er viktig å understreke at Legemiddelverket har sagt at det er nok insulin i Norge.

– Vi har fått tilbakemelding fra Legemiddelverket om at det ikke er insulinmangel, men distribusjonsutfordringer. Det er noen apotek som har gått tomme, antagelig fordi noen har hentet ut for mye.

– Folk har tømt apotekene

Apoteker Jasmin Dinarevic i Apotek 1 Begby Fredrikstad

Apoteker Jasmin Dinarevic i Apotek 1 Begby i Fredrikstad advarer folk mot hamstring av medisiner.

Foto: Rahand Bazaz / NRK

For to dager siden ble det kjent at Legemiddelverket innfører rasjonering på Paracetamol. I går ble det også innført rasjonering på legemidler på blå – og H-resept.

Apoteker Jasmin Dinarevic i Apotek 1 i Begby i Fredrikstad beskriver de siste dagene som hektiske.

– Det har aldri vært flere kunder enn de siste dagene. Det har skapt et stort trykk på oss og logistikkproblemer. Det tar litt lenger tid før varene kommer ut til oss, fordi folk har tømt apotekene, sier Dinarevic.

Han påpeker at Legemiddelverket ennå ikke er bekymret for medisinmangel i Norge.

– Det kommer ikke til å bli mangel, så lenge folk ikke hamstrer. Kom hvis du har behov for å komme, ikke kom om du har mye legemidler hjemme. Ta det med ro, det er nok legemidler til alle, sier Dinarevic.

Oppfordrer til solidaritet

Spilling i Diabetesforbundet sier de tomme insulinhyllene skyldes at enkeltpersoner som har mer insulin igjen, har hentet mer. Hun sier apotekene allerede har rutiner for å hindre at dette, men at det kan hende det ikke overholdes overalt.

Spilling oppfordrer nå alle med diabetes til å være solidariske med hverandre, og ikke hente mer insulin om man allerede har det man trenger hjemme.

Kommunikasjonssjefen sier Diabetesforbundets spørsmålstelefon nå oppbemannes, på grunn av koronasituasjonen. Telefonen har nummer 815 21 948.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 09.05.2021
2 740
Smittede siste 7 dager
110
Innlagte
767
Døde
1 465 851
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger