Hopp til innhold

Leder for SAS-pilotene: – Hadde forventet mer av en sosialdemokratisk regjering

Mens forhandlingene går på høygir for å få en slutt på SAS-streiken, leverer lederen for de norske pilotene en kraftsalve til regjeringen.

Jan Levi Skogvang

FORVENTET MER: Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, håper SAS forholder seg til den nordiske modellen.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Her har vi et selskap som staten har interesser i, og som har stilt krav til sine ansatte som ligger langt utenfor det som er normalt i arbeidslivet.

Det sier Jan Levi Skogvang til NRK. Han er leder for SAS-pilotene i Parat, og sitter i forhandlingene med SAS.

– Jeg hadde virkelig forventet mer av en sosialdemokratisk regjering, for å være ærlig.

Skylder staten 1,5 milliarder

Erna Solbergs regjering solgte Norges aksjer i SAS i 2018, men under pandemien ga staten 1,5 milliarder kroner i krisehjelp gjennom lånegarantier.

I juni ble det kjent at staten er villige til å omgjøre deler av, eller hele summen på 1,5 milliarder kroner til aksjer, men under gitte vilkår.

Statens posisjon til SAS

KAN BLI MEDEIER: Staten sier de er villige til å gjøre gjeld fra pandemien om til aksjer. Bildet er fra da næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) orienterte om statens posisjon til SAS.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hvilke omstendigheter det er snakk om, har ikke næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ønsket å gå inn på.

– Når vi sier på gitte vilkår så er det helt bevisst. Det er vilkår som det ikke er naturlig å gå inn på nå. Det er et børsnotert selskap. Den dialogen vi har med selskapet må være fortrolig, sa Vestre i slutten av juni.

– Jeg håper et av vilkårene er at SAS forholder seg til den nordiske modellen, sier Skogvang.

Viktigheten av skandinavisk samarbeid

I Norge er det vanlig at en tariffavtale har en varighet på to år. Etter det NRK får opplyst, har SAS under forhandlingene krevd en varighet på seks år. Det betyr også at SAS-pilotene ikke kan streike på seks år.

På pressekonferansen poengterte Næringsministeren viktigheten av det skandinaviske samarbeidet og den skandinaviske modellen.

Ministeren uttalte «Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er vår suksessoppskrift. Dette er like viktig nå som alltid».

Statsråden ønsker ikke å kommentere den pågående konflikten av respekt for trepartssamarbeidet og prosessen som går gjennom partene i arbeidslivet. Og når det kommer til statens interesser i SAS, klargjorde de sitt standpunkt i slutten av juni og dette gjelder fortsatt.

– SAS er et selskap som opererer i Skandinavia, da forventer jeg selvsagt at de forholder seg til den skandinaviske modellen, sier næringsministeren i en e-post til NRK.

Les også: Staten villig til å gjøre SAS-gjeld om til aksjer

Statens posisjon til SAS
Statens posisjon til SAS

Får støtte av SV

– Måten SAS-ledelsen opptrer på står i sterk kontrast til det arbeidslivet vi ønsker i Norge. De kan ikke forvente noen statlig håndsrekning samtidig som de undergraver den norske arbeidslivsmodellen, sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø til NRK.

Hun retter kritikk mot SAS-ledelsens krav til ny tariffavtale, og mener kravene bærer preg av mistillit og arroganse.

SAS sier at de følger inngåtte avtaler og lovverk i Norge.

Grunnleggende rettigheter i den norske modellen er noe SAS står bak. Pilotforeningene har imidlertid en historie med svært mange streiker som gjør det vanskelig å skaffe investorer for å sikre SAS overlevelse etter pandemien. Dette er noe vi må forholde oss til, men vi kan ikke kommentere på detaljer som hører hjemme i meklingsrommet, sier sjef for SAS i Norge, Kjetil Håbjørg.

– Denne kampen handler om hva slags arbeidsliv vi skal ha. Og noe så grunnleggende som faste ansettelser, forhandlingsrett og at inngåtte avtaler skal holdes, sier Bergstø.

Kirsti Bergstø

ADVARER: Kravene i forhandlingene kan koste dyrt for SAS, mener fungerende SV leder Kirsti Bergstø.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Avtalen til SAS-pilotene er på tre år, noe som er lenger enn de fleste andre i Norge.

– Dersom SAS-ledelsen krever en varighet på seks år for en ny tariffavtale, er det et forsøk på å frata pilotforeningen innflytelse over egne arbeidsvilkår i en svært lang periode. Et slikt krav bærer preg av både arroganse og mistillit, sier Bergstø.

Ved forrige meklingsrunde ble det kjent at SAS foreslo en tiårig tariffavtale. Det ville bety at pilotene ikke kunne streike i løpet av denne perioden.

Løpetiden er varigheten på tariffavtalen det nå forhandles om. I denne perioden kan ikke pilotene gå ut i streik eller reforhandle avtalen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ