Hopp til innhold

Laveste asyltall på 30 år – likevel øker antall mottaksplasser

I april var det bare 35 personer som søkte om asyl i Norge, mens det for fem år siden kom over 8000 asylsøkere i løpet av en måned. Likevel har UDI kjøpt flere nye mottaksplasser.

Mottaksplasser for asyl

UDI har kjøpt flere mottaksplasser

Den siste måneden har det knapt kommet en eneste asylsøker til mottakssenteret i Råde i Østfold.

Det meste tyder på at Norge i år får det laveste antall asylsøknader på over 30 år.

Man vet ikke hvordan dette kommer til å utvikle seg.

– Det kan hende at vi går inn i en periode der antallet asylsøkere blir lavere enn vanlig. Men det kan også hende at det kommer en ny økning senere. Fordi det har demmet seg opp en kø av asylsøkere som nå ikke kan krysse grensene på grunn av koronarestriksjonene i Norge og resten Europa, sier UDI-direktør Frode Forfang.

UDI-direktør Frode Forfang

UDI-direktør Frode Forfang.

Foto: HÅVARD GRØNLI / NRK

Nye mottak

Koronaen har vært utfordrende også for Utlendingsdirektoratet. For å ivareta smittevern måtte de ta noen grep.

På Kasper transittmottak i Våler måtte 100 beboere og 12 ansatte settes i karantene etter at en medarbeider fikk påvist smitte.

– Mange av mottakene våre var fulle og trangbodde. Flere beboere delte dusj og bad. For å ivareta smittevern måtte vi spre beboerne mer. I tillegg måtte vi gjøre det mulig å gjennomføre isolasjon og karantene ved behov, forteller Forfang.

De har derfor utvidet kapasiteten selv om antallet asylsøkere er lavt.

Beboere ved Kasper Transittmottak hentes med taxi for å settes i karantene ved Ankomstsenter Østfold.

Flere av beboerne ved Kasper transittmottak ble torsdag formiddag hentet av taxier for å plasseres i karantene ved ankomstsenteret i Råde.

Foto: Trond Øyvind Karterud/NRK

I påsken utlyste UDI en anbudskonkurranse mellom firmaene som i dag har avtaler om å drive flyktningmottak. Anbudsfristen var svært kort, og vilkåret var at mottaket skulle ligge på et sted hvor det maksimum var tre timers kjøring fra ankomstsenteret i Østfold.

Det kom inn tre tilbud. Stiftelsen Sana vant anbudskonkurransen og etablerte et mottak i Larvik med inntil 200 plasser.

– Vi klarte å skaffe til veie tilstrekkelig antall plasser i Larvik kommune hvor vi tidligere hadde et mottak fram til oktober 2019, forteller administrerende direktør i Stiftelsen Sana, Bjørn Halvorsen.

De ordnet en desentralisert løsning som gir en god spredning i beboermassen.

– Hos oss er det kun tre eller fire asylanter som bor sammen, noe som også var viktig for UDI, forteller administrerende direktør i Stiftelsen Sana, Bjørn Halvorsen.

Administrerende direktør i Stiftelsen Sana, Bjørn Halvorsen.

Administrerende direktør i stiftelsen Sana, Bjørn Halvorsen.

70 asylanter kom i perioden 1–4. mai. Siste uken har ytterligere 30 blitt flyttet til Larvik fra andre beboerenheter.

– Vi har en opptrappingsplan på ca. 30 asylanter pr. uke ut mai. Da har vi rundt 200 plasser, sier han.

Endret visumregler

Utlendingsmyndighetene har også endret visumreglene på grunn av koronaen.

– Mange av dem som hadde kommet hit med visum har fått lov til å bli i Norge, selv om visumet eller oppholdstillatelsen har gått ut. På den måten slipper vi å fatte vedtak om nye tillatelser, sier Forfang.

Som tilføyer at de samtidig unngår at mange søker asyl av slike grunner, noe de har sett mer av i andre land.

De fleste av de få som nå søker asyl hadde vært i Norge siden før grensekontrollene ble innført.

– I mottakene er det færre som kommer inn, og færre som flytter ut. Noen få har blitt bosatt, men for tiden er det ingen som uttransporteres, sier han.

Tallene fra UDI viser hvor store svingninger det er når det gjelder asylankomst til Norge.

I 2015 kom det over 31. 000 asylsøkere til Norge. Hittil i år har det kommet 537.

Den siste måneden var det 35 mennesker som søkte om asyl i Norge. Til sammenlikning kom det over 8.000 både i oktober og november 2015.

Les også: Asylsøker dukket opp i Skagerrak: – Han var trøtt og sliten

Les også: Uenige om klima skal gi grunnlag for asyl

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger