Hopp til innhold

Lavest antall trafikkdrepte på 70 år

107 mennesker omkom i trafikken i 2017. Det er det laveste tallet siden 1947, og det til tross for at trafikken er mangedoblet siden den gang.

Biler på tofelts vei med bompenger, vinter

TRAFIKKSIKKERHET: 107 mennesker mistet livet i trafikken i 2017. Veier som er møtefrie er viktige for å få ned tallet på dødsulykker.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Stadig færre mennesker mister livet på norske veier, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Et par dager etter at året er omme viser tallene at 28 færre mistet livet i trafikken i 2017 enn i 2016. Siden 2010 er antall omkomne halvert.

Terje Moe Gustavsen, vegdirektør i Statens vegvesen, mener nedgangen hovedsakelig skyldes tre ting:

  • Bedre veier
  • Bedre biler
  • Mer fornuftige trafikanter

Dette er summen av det som skaper en tryggere situasjon, sier Gustavsen.

Han viser blant annet til at flere veier er møtefrie. Det vil si enten firefeltsvei eller veier med midtdelere. I tillegg er bilene blitt tryggere med blant annet kollisjonsputer og blokkeringsfrie bremser.

Gustavsen trekker også frem at flere gang- og sykkelveier skaper en tryggere totalsituasjon, i tillegg til økt beltebruk.

Det har vært en utvikling med gradvis færre drepte på norske veier. Ifølge SSB var det i 2011 for første gang siden 1955 færre enn 200 drepte i trafikken. Til sammenligning var gjennomsnittet på 1970- og 1980-tallet på 442 årlig omkomne.

Vegdirektøren presiserer likevel at det ikke er mulig å bruke ordet gledelig om utviklingen.

– Det er mange familier som har jul uten en av sine kjære, så det går ikke an å si gledelig, men jeg er glad det ikke er enda flere og at vi stadig kommer nærmere en nullvisjon.

Les også:

Positiv utvikling for ungdom og trafikksikkerhet

Til tross for en totalnedgang i antall omkomne i trafikken, er det fortsatt én aldersgruppe som bekymrer vegdirektøren. Mens det før var mange ungdommer som omkom i trafikken, er det nå flest godt voksne menn.

– Det er nok særlig menn som har tendenser til å ha altfor høyt fartsnivå og i det hele tatt er litt for mye verdensmestere. Vi ser jo dette tydelig blant annet ved at det er langt flere menn som omkommer i trafikken enn kvinner.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier at nedgangen i antall omkomne i trafikken skyldes bedre veier, bedre biler og bedre, mer fornuftige trafikanter.

Foto: Knut Opeide

Ifølge vegdirektøren har det vært en positiv utvikling når det gjelder ungdom og trafikksikkerhet, og han peker på at informasjon og påvirkning har nådd frem.

I 1970 var det 100 barn som døde i trafikken. I 2017 var tallet fire.

Fortsatt mange hardt skadde

Mens langt færre dør i trafikkulykker, er det fortsatt mange som blir hardt skadd. Ifølge vegdirektøren er det snakk om rundt 620 hardt skadde i 2017.

Det høres brutalt ut å si det, men det er et faktum at noen av dem som omkom i tidligere, klarer helsevesenet å redde i dag som kommer i kategorien hardt skadde.

Moe Gustavsen sier at nedgangen i antall drepte i trafikken viser at det mulig å nå et enda lavere tall og han har tro på at det er mulig å nå nullvisjonen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger