Equinor-resultatet: Har skrevet ned verdier for 84 milliarder i USA

Nok en gang må oljegiganten skrive ned verdier på sine eiendeler i USA. Bare i løpet av det siste kvartalet har Equinor gjort nedskrivninger på over 20 milliarder kroner.

Konsernsjef i Equinor Eldar Sætre

Konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre sier det eneste han kan gjøre er å se fremover etter at Equinor har mistet 84 milliarder i USA.

Foto: Lars Os / NRK

Torsdag morgen la Equinor fram resultater for tredje kvartal, hvor det igjen ble klart at olje og energiselskapet enda en gang må skrive ned verdier på sine eiendeler i USA.

Equinor skrev ned verdier for nesten 2,8 milliarder dollar i tredje kvartal, som tilsvarer rundt 26 milliarder norske kroner. Størsteparten av nedskrivningene er knyttet til eiendeler på land i USA.

På pressekonferansen opplyste Equinor-sjef Eldar Sætre at det er skrevet ned verdier på tilsammen 9,2 milliarder i USA. Det tilsvarer 84 milliarder kroner.

Nedskrivninger er når den bokførte verdien til en eiendel må nedjusteres fordi den har tapt verdi.

Lavere olje- og gasspriser

I 2008 gikk daværende Statoil inn i skifergass i Marcellus i Ohio. Deretter kjøpte olje og energiselskapet opp flere områder, og fikk lisenser i blant annet Texas, Nord-Dakota og Montana.

De siste årene har imidlertid olje- og gassprisene falt.

– Jeg har en jobb og det er å se fremover. Vi gjør selvfølgelig refleksjoner rundt historien. Hva du betaler for eiendommer er en ting, og ikke minst hvordan du forvalter disse eiendelene. Hva vi gjør med de og faktisk hva oljeprisen blir fremover, det vet jo ingen, sier Sætre om nedskrivningene.

– I ettertid var vel dette en bom?

– Det er faktisk bare ettertiden som kan dømme. Dette er eiendeler som vil ha mye å si i veldig mange år fremover, og det er store muligheter til å påvirke de i riktig retning. Hvilke olje- og gasspriser som kommer til å spille seg ut i fremtiden vet vi ikke.

Svakere resultat

Equinor endte i tredje kvartal opp med et justert driftsresultat på 2,59 milliarder dollar, ned 2,3 milliarder dollar fra samme periode i fjor.

Equinor hadde i samme kvartal i fjor et justert driftsresultat på 4,84 milliarder kroner.

Det svake resultatet er ifølge oljegiganten preget av lavere olje- og gasspriser.

– Det underliggende resultatet er jo positivt, men vi har foretatt det vi kaller nedskrivninger i perioden som skyldes at vi har justert ned de langsiktige prisforventningene på olje og gass, og da må vi skrive ned verdiene og eiendelene i regnskapene.

– Det gjør at vi da kommer ut med et negativt resultat, sier Equinor-sjef Eldar Sætre til NRK.

Analytikerne hadde på forhånd ventet et resultatfall fra Equinor som følge av lavere råvarepriser.

Sætre regner ikke med at trenden vil snu med det første.

– Vi har i hvert fall justert forventningene litt ned, særlig på gassiden. Vi har veldig svake priser på gassiden akkurat nå, men vi har veldig tro på at dette kommer til å endre seg i løpet av et par år.

På pressekonferansen uttalte Sætre at de forventer en økende oljepris fra dagens nivåer til 80 dollar fatet i 2030.

Opprydningsarbeid på Bahamas

Equinors oljelagringstanker på Bahamas fikk skader og lakk etter at kategori 5-orkanen Dorian raserte øyene i starten av september. Også ved dette anlegget skriver Equinor ned verdier.

– Nå har vi hatt fokus på våre medarbeidere. Vi hadde 54 medarbeidere og de har det bra. De er sterkt påvirket på mange måter av det som har skjedd. Så er vi veldig godt i gang og har kommet langt i opprydningsarbeidet av den oljen som har lekket ut, og har fortsatt en del arbeid igjen.

– Så må vi lære av dette. Er det noe vi kunne ha gjort annerledes, håndteringen av dette og det å være godt forberedt på denne type hendelser. Så det er ting vi må komme tilbake til etter hvert.

200.000 fat per dag

I oktober ble den første oljen hentet opp fra gigantfeltet Johan Sverdrup.

Når produksjonen er i full gang på hele feltet skal olje for 300 millioner kroner pumpes opp hver eneste dag. Dette vil utgjøre en tredjedel av den samlede oljeproduksjonen i Norge.

– Siden begynnelsen av tredje kvartal har vi startet produksjonen fra Trestakk, Mariner, Snefrid Nord, Utgard og Johan Sverdrup. Johan Sverdrup har allerede oppnådd en dagsproduksjon på over 200.000 fat. De fem nye feltene forventes å levere en gjennomsnittsproduksjon i 2020 på over 200.000 fat per dag netto til Equinor. Vi utvikler en portefølje av lønnsomme prosjekter med lave CO₂-utslipp, og er i rute for å levere produksjonsvekst i 2020 og en årlig gjennomsnittlig produksjonsvekst på 3 % fra 2019 til 2025, sier Sætre i pressemeldingen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger