Lave straffer for dyremishandling til tross for stortingsvedtak

Dyrevernalliansen har gjennomgått dommer i dyremishandlingssaker fra 2001 fram til januar i år. I snitt har straffen økt fra 24,5 dager til 45 dager, og det til tross stortingsvedtak om mye strengere straffer.

Hund undersøkes hos vetrinær

VETERINÆRUNDERSØKELSE: Hunden Kompis undersøkes av veterinærer. Han har det bra, men det er ikke alltid like hyggelig for veterinærene når de får en jobb knyttet til dyr.

Foto: Odd Iversen / NRK

Stortinget vedtok for over ti år siden at straffen for grov dyremishandling skulle skjerpes. Strafferammen ble økt fra et halv år til opptil tre års ubetinget fengsel.

Live Kleveland

VARSKO: Live Kleveland i Dyrevernalliansen roper varsko om at de som mishandler dyr ikke får så strenge straffer som Stortinget har signalisert.

Foto: Odd Iversen / NRK

– Har du begått dyremishandling vil du typisk få en straff på 5000 til 6000 kroner i bot eller en fengselsstraff på opptil seks ukers fengsel, sier juridisk rådgiver Live Kleveland som har vært med på gjennomgangen av sakene Dyrevernalliansen har gjort.

Dyrevernalliansen jobbet hardt for å få opp strafferammen for dyremishandling. Ved behandling og oppdatering av dyrevelferdsloven ble de også hørt av Stortinget. Politikerne sendte et tydelig signal om at grov mishandling skulle kunne straffes med tre års fengsel.

I gjennomgangen som dyrevernerne har gjort finne de derimot ikke at noen har blitt straffet så strengt siden loven ble endret. I snitt har straffen økt 24,5 dager til 45 dager.

Da lurer Kleveland på hvorfor ingen er dømt til tre års fengsel.

– Hva skal så til for å få tre år når vi ser alle disse grusomme sakene der strafferammen ikke er brukt. Hvor ille skal det være for at noen skal få den strengeste straffen, spør Kleveland i Dyrevernalliansen.

Ingen blir dømt til lange fengselsstraffer for grov dyremishandling i Norge. Det er over 10 år siden Stortinget vedtok å øke strafferammen for dyremishandling med opp til fengsel i tre år. Men fortsatt er den vanlige straffen for slike forbrytelser noen få ukers fengsel og noen tusen kroner i bot.

REPORTASJE: Møt hunden Kompis og hør om Dyrevernalliansens bekymring (reporter Ina Strøm, foto Odd Iversen, redigering Nuno Duarte).

Valp led med store smerter og døde av sjokk – fire måneders fengsel

Den strengeste straffen som er gitt for dyremishandling er fire måneders fengsel. Dommen falt tidligere i år etter at en liten valp hadde blitt mishandlet til døde av sin eier.

– Valpen hadde flere ribbensbrudd av forskjellig alder. Det betyr at den har fått brudd på ribben mange ganger, forteller veterinærpatolog Caroline Åkesson ved Veterinærhøgskolen.

Hun obduserte valpen som aldri ble mer enn tre måneder gammel. Veterinæren vitnet også i retten om mishandlingen som den lille hunden hadde blitt utsatt for.

– Jeg antar at den led mye. At den hadde mye frykt og led av store smerter, sier Åkesson.

Veterinærpatologen konkluderte med at hunden nok døde av sjokk. Samtidig fant hun flere alvorlige skader hos valpen.

– Den hadde store brannskader på undersiden av magen, blødninger i hele omkretsen av anus og store blødningsskader i hjernehinnene, sier Åkesson.

Mattilsynet reagerer også på lave straffer

Ellen Hestenes

VIKTIG SAK: Tilsynsjuridisk sjef Ellen Hestenes i Mattilsynet mener det er bra at Dyrevernalliansen tar opp temaet siden ingen er i nærheten av å dømmes etter strafferammens strengeste straff.

Foto: Hans Jørgen Solli / NRK

Også Mattilsynet reagerer på de lave straffene i de grove sakene. De ser de samme tallene som Dyrevernalliansen har kartlagt.

– Jeg synes det er lave straffereaksjoner knyttet til de overtredelsene som vi ser på som særlig alvorlige, sier tilsynsjuridisk sjef Ellen Hestenes i Mattilsynet til NRK.

Gjennomgangen fra Dyrevernalliansen viser at det i perioden 2001 til januar i år kom sju ubetingede dommer i dyremishandlingssaker.

Dyrevernerne håper å kunne få støtte fra påtalemyndigheten for at straffepåstandene skjerpes ved grov dyremishandling. Derfor har de tatt kontakt med Riksadvokaten.

– Vi mener Riksadvokaten bør sende ut et rundskriv om at straffenivået i dyremishandlingssaker skal opp fordi gjeldende nivå ikke gjenspeiler Stortingets klare ønske, sier Kleveland i Dyrevernalliansen.

Riksadvokaten er kort i sitt svar da NRK kontakter dem. De er åpne for innspill og inviterer Dyrevernalliansen til å komme med konkrete forslag, og sier de vil vurdere dem.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger