Lastet ned intime Snapchat-bilder - dømt til fengsel

En 21 år gammel mann er dømt til ubetinget fengsel i 120 dager for å ha lastet ned og delt over 36.000 bilder.

Snapchat-ikon

36.000 BILDER: 21-åringen er dømt for dataheleri, i en dom som er den første i sitt slag.

Foto: LIONEL BONAVENTURE / Afp

Eidsivating lagmannsrett har dømt 21-åringen for dataheleri, etter at han lastet ned og delte de mange tusen bildene uten at de som var avbildet hadde samtykket til det.

Dommen er den første av sitt slag der heleriparagrafen blir benyttet for nedlasting og deling av bilder som har vært publisert uten samtykke, skriver Kripos på Politi.no.

Økende samfunnsproblem

Det dreier seg i stor grad om intime bilder av unge jenter.

– Retten konstaterer her at det er straffbart å tilegne seg og publisere et slikt bilde av en person uten samtykke. Ansvaret ligger hos den som publiserer, ikke hos den som blir avbildet, sier statsadvokat Kirsti Guttormsen.

Lagmannsretten har i dommen lagt vekt på at deling av private bilder uten at folk vet det er et økende samfunnsproblem:

Publisering av fotografier og bilder, uten den avbildedes samtykke, er et økende samfunnsproblem. For den som rammes, og da særlig der det offentliggjøres intimt materiale, utgjør publiseringen en alvorlig integritetskrenkelse.

Eidsivating lagmannsrett

Ble først frikjent av tingretten

Saken mot den 21 år gamle mannen fra Lillestrøm startet i oktober 2014. Etter en politiaskjon, ble han siktet for å ha deltatt i en omfattende lekkasje fra tjenesten Snapsave.

Han innrømmet å ha lastet ned programvare for deling av bilder som ble stjålet i lekkasjen, men nektet for å ha spredt bildene videre med overlegg.

Høsten 2015 sto han tiltalt i Nedre Romerike tingrett.

Da 21-åringen skulle forklare seg i retten, sa han ifølge VG at han var flau over det som hadde skjedd, og at han ikke visste at det var ulovlig.

– Tiltalte har forklart at han har lastet ned materialet, men at han ikke var kjent med omfanget og i hvilken grad det kunne være straffbart, sa politiadvokat Eirik Trønnes Hansen til NRK i oktober.

Tingretten frikjente 21-åringen for dataheleri og skrev i dommen at «Det er således ikke ført noe entydig bevis for at materialet på tiltaltes PC stammet fra «The Snappening» eller noen annen straffbar handling.»

– Krenkelse av jentene

Men Kripos anket frifinnelsen og nå har Eidsivating lagmannsrett konkludert med at nedlastingen og spredningen av bilder var ulovlig.

Retten legger vekt på at det er jentene som er ofre i saken og skriver i dommen at:

"Tiltaltes handlingsmønster bærer på ingen måte preg av tilfeldig "guttestreker", men må derimot karakteriseres som en bevisst og fortsatt krenkelse av jentene som er ofre for primærforbrytelsen".

Dommen er ikke rettskraftig.

21-åringens forsvarer Ida Andenæs har ikke besvart NRKs henvendelser.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger