Langt flere dør av røyking

- Nesten ufattelig høye tall, sier divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet om dødstallene i rapporten "Hvor dødelig er røyking?"

Røyking
Foto: Thomas Bjørnflaten / Scanpix

Den viser at langt flere dør av røyking enn tidligere antatt.

Den unike norske undersøkelsen viser at 6.700 dør hvert år direkte som følge av røyking her i landet.  

Det er hele 16 prosent av alle årlige dødsfall i Norge.

Dødsfallene som direkte følge av røyking, utgjør til sammen 72.483 tapte leveår. Vel 46.000 av de tapte leveårene rammet aldersgruppen 35-74 år.

Camilla Stoltenberg
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

- Dette er enormt høye tall. Nesten ufattelig, sier Camilla Stoltenberg.

Hun presiserer at det unike ved disse tallene er at de er reelle, norske tall, innhentet over lang tid. Tidligere har slike tall stort sett vært basert på antakelser.

Rapporten «Hvor dødelig er røyking?» er utarbeidet ved Folkehelseinstituttet .

Størst gevinst for de under 50 

Professor Stein Emil Vollset ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen har ledet arbeidet med rapporten.

Han bekrefter at det nytter å slutte å røyke. Den største helsegevinsten kommer hvis du stumper røyken før du fyller 50, men også etter 50 år vinner du leveår.

Rapporten skiller mellom tre hovedgrupper; aldri-røykere, eks-røykere og røykere. Røykerne lever kortest, og kortere jo mer de røyker.

Aldri-røykere lever lengst og dør sjelden før pensjonsalderen.

Vil du slutte å røyke?

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger