Hopp til innhold

Lange tog truer små stasjoner

Store utbedringskostnader truer 64 små jernbanestasjoner med nedlegging. Nye sikkerhetskrav krever at plattformen på stasjonen utvides til togenes lengde.

Koffert på jernbanestasjon (illustrasjon)
Foto: Solveig Vikene / Scanpix

Statens jernbanetilsyn mener det er en sikkerhetsrisiko at togene er lengre enn stasjonens plattform. Togene har blitt stadig lengre, og tilsynet frykter at passasjerer skal gå ut av toget utenfor plattformen og skade seg.

Prioriterer ikke de små

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Dermed må Jernbaneverket som eier skinnene følge pålegget og bygge om stasjoner. De planlegger å bruke 680 millioner kroner fram til 2019 på ombygginger.

Likevel anbelafer de ikke å prioritere forlenging av plattformer på de 64 minste stasjonene, som dermed risikerer nedleggelse.

– Dette koster mye penger og vi ser at på stasjoner med lav trafikk blir forlengelse av plattformene dyrt i forhold til antall reisende. Derfor vil vi prøve å få dispensasjon ved å ta i bruk andre tiltak for å ivareta sikkerheten, og mener vi kan spare opptil 400 millioner kroner på det, sier fungerende informasjonsdirektør Ann-Kristin Endal i Jernbaneverket.

Jernbaneverket regner stasjoner som har trafikk under 10.000-15.000 reisende i året som små. Dette gjelder 64 stasjoner landet rundt.

Se lista over de 64 stasjonene (pdf)

I handlingsprogrammet for 2010-2019 skriver de:
"Etter Jernbaneverkets vurdering bør det i utgangspunktet (med enkelte unntak) ikke brukes investeringsmidler på oppgradering av plattformer for stasjoner hvor antall reisende ligger under 10 000-15 000 i året. [..] Utgangspunktet for en slik vurdering er at jernbane som transportmiddel først og fremst har fortrinn i å kunne frakte et stort antall reisende raskt. En modernisering og utvikling av banenettet bør derfor prioritere nye investeringstiltak på stasjoner og strekninger med sterkt trafikkpotensiale."

Uten løsning, fare for stenging

Endal i Jernbaneverket mener likevel det kan løse seg for de små stasjonene.

– Det er mange måter å løse dette på. I første omgang kan vi be om dispensasjoner fra tilsynet. Deretter kan vi se på andre tiltak for å bedre sikkerheten ved av- og påstigning.

Hva gjør dere hvis ikke dispensasjon eller andre løsninger godkjennes?

– Nei, da er det jo selvfølgelig en fare for at stasjonen må stenges, flyttes eller at vi må tilby andre transportmidler for å frakte passasjerer til nærliggende stasjoner, svarer informasjonsdirektør Endal. Jernbaneverket har satt i gang en gjennomgang av den framtidige stasjonsstrukturen her i landet, og plattformproblemene vil da bli tatt med i vurderingen.

– Hva som blir resultatet for den enkelte stasjon er vanskelig å si. Vi vil vurdere den enkelte stasjon individuelt, og vil ha en dialog med de berørte partene som kommuner, fylkeskommuner, togselskaper og Jernbanetilsynet, sier Endal.

– Veldig skuffet

Stasjonene som nå får framtida kastet ut i usikkerhet ligger rundt om i hele landet langs jernbanelinjene. Sjekk ditt område i kartet over.

Nodeland stasjon på Sørlandsbanen er en av de 64 stasjonene som trues med nedleggelse, og budskapet tas ikke godt imot i nærmiljøet.

– Jeg ble veldig, veldig skuffet da jeg fikk høre det. For dette vil ramme hele området, sier ordfører Johnny Greibesland i Songdalen kommune.

Lokalt har de kjempet for å beholde jernbanen og stasjonene som et alternativ til bil. Nylig bevilget også kommunestyret 3 millioner kroner til ny parkering ved Nodeland stasjon.

– I denne regionen har vi sagt at i framtida skal tog være en del av kollektivtransporten inn til den nærmeste større byen, Kristiansand. Jeg blir da veldig frustrert når det blir snakk om å legge ned stasjonen, sier ordføreren som mener nedlegging av lokalstasjoner vil være veldig lite framtidsrettet.

Johnny Greibesland

Ordfører i Songdalen frykter nedlegging av småstasjoner

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT