Hopp til innhold

Applaus og hyllest ikke nok – sykepleiere utelukker ikke streik

Koronakrisen får store konsekvenser for årets lønnsoppgjør. Det kan gå ut over dem som kjemper i fronten mot viruset. – Nullvekst i lønn er ikke akseptabelt for oss, sier Norsk Sykepleierforbund.

Sykepleier med smittevernsutstyr

FRONTKJEMPERE: Sykepleiere står i fronten i kampen mot koronaviruset. Nå kan de gå til streik.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Årets lønnsoppgjør er allerede utsatt til 3. august som følger av koronaviruset.

Lønnsveksten i 2020 var opprinnelig anslått til 3,6 prosent, men virussituasjonen har ført til en nedjustering til 1,5 prosent i revidert nasjonalbudsjett.

Det finner ikke Norsk Sykepleierforbund seg i.

Streikevillig

Applaus, sang og lovord. Sykepleiere over hele verden har blitt hyllet for sin innsats i kampen mot koronaviruset.

Men mange har tatt til ordet for at applaus ikke er god nok betaling for det arbeidet sykepleierne til daglig gjør.

Gjennomsnittsårslønnen for en heltidsansatt sykepleier er drøyt 544.000 kroner. Det er mindre enn grunnskolelærere som gjennomsnittlig tjener i overkant av 555.000 kroner. Det viser Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørenes foreløpige rapport fra februar i år.

– Lønnsvekst vil kunne være en motiverende faktor og sikre rekruttering til yrket, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen til NRK.

Nå kan sykepleiere gå til streik på grunn av lønnsoppgjøret.

Lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen utenfor UNN i Tromsø.

STREIKEVILLIGE: Leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen sier det kan bli streik blant forbundets medlemmer på grunn av årets lønnsoppgjør.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det innebærer et null- eller i verste fall et minusoppgjør for våre medlemmer. Det aksepterer vi ikke, sier Sverresdatter Larsen.

Forbundet organiserer blant annet de sykepleierne som jobber med koronasmittede pasienter.

– Vi forventer et tariffoppgjør som gjenspeiler den kritiske samfunnsfunksjonen og det ansvaret og den kompetansen som sykepleiere har.

Forbundslederen utelukker ikke streik og arbeidskonflikt.

– Det er det virkemiddelet vi har, så jeg kan aldri utelukke det. Vi må se an situasjonen, slik vi gjør ved hvert eneste oppgjør, sier Sverresdatter Larsen.

Streik har blitt brukt resultatet av tidligere lønnsforhandlinger. Så sent som i 2018 måtte regjeringen gripe inn med tvungen lønnsnemnd etter streiken som nesten førte til lockout.

Streikevakt utenfor Ullevål sykehus

STREIK: I 2018 gikk flere sykepleiere ut i streik etter brudd i lønnsforhandlingene mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Handel og Service. NHO varslet lockout for 500 sykepleiere, men regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Sykepleiernes kamp

Lønn har lenge vært en av kampsakene for landets sykepleiere. Men kanskje enda viktigere er kampen for en bedre arbeidshverdag.

– Det er viktig at sykepleiere får den lønna de fortjener. Men vi har ikke hatt det rolig på norske sykehus før koronakrisen heller, sier Jannike Arnesen, sykepleier på Sørlandet sykehus.

Arnesen publiserte i mars et innlegg i VG hvor hun formidlet at alle er en del av et fellesskap som jobber sammen mot koronaviruset. Etter det ble hun hyllet for sitt arbeid av statsminister Erna Solberg under en tale 18. mars.

Jeg synes sykepleier Jannike Arnesen satte ord på den fantastiske innsatsviljen vi nå ser. Det er vanskelig å komme nærmere ekte helter enn dette, sa Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg

Arnesen er opptatt av at sykepleiere skal kunne ha en overkommelig arbeidshverdag, og at de skal kunne føle at de gjør en god nok jobb.

Men hun mener, nå som da hun publiserte innlegget, at det ikke bare handler om sykepleierne.

– Jeg tenker at helsevesenet vårt er som et økosystem, hvor mange yrkesgrupper er avhengige av hverandre for å kunne gjøre en god jobb. Jeg er opptatt av at vi skal løfte de lavtlønnede, ikke bare sykepleierne, sier Arnesen.

Viktigst av alt mener hun er å ha god nok bemanning.

– For å ha en levelig hverdag må vi ha nok sykepleiere, helsefagarbeidere og renholdsarbeidere på jobb.

Arnesen frykter for at tiden etter korona kan bli enda tøffere.

– Hvis ikke sykehusene og kommunene blir kompensert tilstrekkelig etter krisa, vil vi kunne risikere å måtte jobbe enda fortere enn det vi gjør i dag. Som situasjonen er nå er det på smertegrensa, det bekymrer meg, sier hun.

Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen

MANGLENDE TILLEGG: Sykepleier Jannike Arnesen mener det er vel så viktig å fokusere på manglende tillegg.

Foto: PRIVAT

Sykepleiernes lønn har økt årlig, Arnesen mener man heller må fokusere på kompenseringen for de såkalte ulempevaktene.

– Jeg mener det ikke er nok tillegg for helger, kvelder og netter for eksempel, selv om det er noe tillegg i løpet av et år. Vi har jo generelt økte lønninger år for år, men de tilleggene henger ganske godt igjen, sier Arnesen.

Vil ikke dikteres

Først ut i årets lønnsforhandling er Norges største fagforbund i privat sektor, Fellesforbundet.

Forbundet, som er underlagt LO, vil ikke slå seg til ro med et nulloppgjør.

– Men medlemmene våre skal ikke miste jobben på grunn av høye lønnstillegg heller, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Han sier koronakrisen har satt sitt preg.

– På det tidspunktet vi er i nå, så er det en stor usikkerhet om veldig mange ting. Vi skal ta stilling til dette når vi kommer til august, men skulle det vise seg å være i nærheten av det som nå anslås er det klart at det blir knapt, sier Eggum.

Jørn Eggum

STANDARD: Som først ut i årets lønnsoppgjør, mener leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, at de setter standarden for de andre forbundenes forhandlinger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Som først ut i lønnsoppgjøret mener han at de er med på å sette standarden for de videre forhandlingene.

– Den rammen vi setter skal stå seg gjennom hele det norske samfunnet. Selv statsministeren skal legge seg på den rammen som Fellesforbundet og norsk industri kommer ut med.

Men Sverresdatter Larsen og Sykepleierforbundet, som er organisert i hovedorganisasjonen UNIO, mener deres forhandlinger ikke skal dikteres av hva fellesforbundet forhandler seg fram til av lønnstillegg.

– Vi har tidligere vært kritiske til frontfagsmodellen som er uheldig med å tydeliggjøre den balansen som er nødvendig mellom offentlige tjenester og næringslivet. Det betyr at underbetalte grupper, som sykepleiere, i veldig liten grad får muligheten til en reell lønnsvekst, sier Sverresdatter Larsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger