Hopp til innhold

Landets største helseforetak vil kutte i personvernombud

Direktørene i Helse Sør Øst vil ikke ha personvernombud på alle sykehusene. Mange ansatte frykter for pasientenes personvern og for IT-sikkerhet.

Kristine Kleivi Sahlberg.

SKEPTISK: Forskningssjef Kristine Kleivi Sahlberg er skeptisk til at toppledelsen i helseforetaket Helse Sør Øst vil fjerne alle de lokale personvernombudene og i stedet ha et sentralt ombud

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Jeg er bekymret for hva som kan skje. Jeg mener at personvernet blir best ivaretatt når den som har ansvaret for å veilede fagmiljø og ledelsen og kontrollere personvern sitter nær sykehusdriften og fagmiljøene, sier forskningssjef og professor Kristine Kleivi Sahlberg.

Sahlberg er ansvarlig for forskning og innovasjon i Vestre Viken, et av de største helseforetakene i Helse Sør Øst, og består av en rekke sykehus. Frem til nå har Vestre Viken på linje med de andre helseforetakene hatt sine egne personvernombud.

Slik er praksisen også på de andre store regionale helseforetakene i landet, Helse Nord, Helse Midt- Norge og Helse Vest. Hvert sykehusforetak har sitt personvernombud.

Disse personvernombudene er både rådgivere for fagmiljø og ledelsen samt ombud for pasientene. Det er disse ombudene du som pasient kan ta kontakt med dersom du frykter for ditt eget personvern.

Les også: Helseplattformen: Tusenvis av brev har ikke kommet frem

Oversiktsbilde av St. Olavs Hospital i Trondheim på vinterstid.
Oversiktsbilde av St. Olavs Hospital i Trondheim på vinterstid.

Personvernombud på hovedkontor

Direktørene i Helse Sør Øst vil fjerne de 11–12 lokale personvernombudene og erstatte dem med et sentralt ombud som skal sitte på hovedkontoret i Oslo sammen med direktørene og staben. NRK har hatt samtaler med en rekke ansatte og ledere i Helse Sør Øst som er kritiske til en slik utvikling.

Landets største helseforetak har hele 3,2 millioner pasienter og 81.000 ansatte.

– Personvernombudets rådgiving og kompetanse er kjempeviktig å få med tidlig i planlegging tidlig når man ser på nye forløp som skal digitaliseres for å ivareta personvernet, informasjonssikkerhet og for å lykkes på en god måte, sier Kristine Kleivi Sahlberg.

Hun forteller at også fagmiljøene og forskerne i Vestre Viken er skeptiske til å flytte personvernombudene bort fra sykehusene og sentralisere det til hovedkontoret til Helse Sør-Øst.

– Jeg frykter at vi får personvernombud som sitter lenger unna fagmiljøene og pasientbehandlingen og det kan føre til at det at personvernet blir dårligere i stedet for bedre, sier Kristine Kleivi Sahlberg.

Kollage av sykehus i Helse Sør-Øst

FRA MANGE TIL EN: Toppledelsen i Helse Sør Øst vil ikke lenger ha mange lokale personvernombud. I stedet vil de ha et sentralt personvernombud.

Digitalisering i høyt tempo

Dette skjer i en tid hvor Helse Sør Øst står i en krevende situasjon med store digitaliseringsprosjekter samtidig som sykehusene må kutte kostnader.

Tidligere denne uken ropte Datatilsynet varsko om IT-sikkerheten i sykehusene.

Det er større behov enn noen gang for flere personvernombud som er "hands on, " mener hovedtillitsvalgt for Akademikerne Joachim Thode.

– Jeg mener det er feil tidspunkt å gjøre dette på. Vi skal digitalisere, vi skal modernisere IT-systemer og infrastruktur. Og nettopp da er enda viktigere å ha god personvern. god konsekvensutredning og et godt personvernombud som kan hjelpe oss med å ta de gode valgene og gi de gode rådene, sier Thode.

Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

TAUSE: Administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør Øst og resten av toppledelsen vil foreløpig ikke kommentere sentraliseringen, men bekrefter at planen skal behandles i styremøte senere i vår.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Vil sentralisere

Ledelsen i Helse Sør Øst vil ikke stille til intervju, men bekrefter i en e-post at de jobber med å sentralisere ombudene til et personvernombud. Kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem skriver:

– Organisering av personvernombudsrollen ble behandlet i direktørmøtet 2. mars, og Helse Sør-Øst RHF fikk tilslutning til å gå videre i vurderingene av å etablere ett felles personvernombud for foretaksgruppen. Gjennom diskusjonen kom det innspill fra helseforetakene som vil bli tatt med i den videre saksgangen. Saken vil legges fram for de konserntillitsvalgte og deretter igjen for ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF. Deretter planlegges det med styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF, tentativt i april.

I ettermiddag gikk det ut en melding til ledere i Helse Sør Øst om at toppledelsen i det regionale helseforetaket på et direktørmøte i forrige uke gikk inn for å sentralisere personvernombudene. Planen er trolig å ha flere rådgivere rundt det ene ombudet.

– Dette er ikke riktig vei å gå. Jeg frykter for at personvernombudets funksjon vil bli mindre brukt, og det blir en lengre vei å kontakte ombudet både for ansatte og ledere. Jeg er redd for at et sentralt personvernombud kan bli oppfattet som å være toppledelsens redskap. Og det blir å svekke personvernombudet, sier Joachim Thode.

– Det er positivt at ledelsen ønsker å styrke personvernet, men jeg tror ikke at dette er riktig måte å styrke det på, sier Kristine Kleivi Sahlberg.

AKTUELT NÅ