Landbruksministeren om Mattilsynet: – Tilliten er svekket

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sier hun vil være streng når hun stiller krav til Mattilsynet fremover. I dag møtte hun direktør Ingunn Midttun Godal for å diskutere granskingen av tilsynet.

Olaug Bollestad (KrF)

Landbruks- og matministeren Olaug Bollestad (KrF) møtte i dag Mattilsynet for å diskutere oppfølging av granskingsrapporten som ble lagt fram på tirsdag.

Foto: Geirr Larsen / NRK

– Vi er her fordi vi har fått en rapport som utfordrer oss alle. Det er viktig for meg og de andre departementene å vite at vi tar tak i den rapporten både på kort og på lang sikt, sa Olaug Bollestad da hun møtte Mattilsynet i dag.

Den eksterne granskingsrapporten etter Mattilsynets tilsyn hos pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås ble lagt frem 10 desember. I den får Mattilsynet kraftig kritikk.

– Mattilsynet har hatt stor tillit i det norske samfunnet. Den tilliten er nå svekket. Det er viktig for meg å løfte dette på plass igjen, fordi vi er avhengige av det, sier Bollestad til NRK.

Landbruks- og matministeren drøftet rapporten med administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun, helsedepartementet og næringsdepartementet, for å snakke om oppfølgingen av rapporten og hvordan de tar tak i utfordringene som fremgår.

– Jeg er streng

Granskingsrapporten ble bestilt av Landbruksdepartementet etter at NRK publiserte saken om tilsynet hos pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås fra Sandnes. Mattilsynets direktør, Harald Gjein, gikk av etter avsløringen.

Per Olaf Lauvås

Ifølge en rapport fra Mattilsynet var pelsdyrfarmen til Per Olaf Lauvås full av utsultede, syke og dehydrerte mink. Problemet var bare at det ikke var sant.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Ifølge granskingsrapporten sliter Mattilsynet med å formidle til sine inspektører hvordan de skal tolke regelverket. KPMG, som har utført granskingen, anbefaler derfor at Mattilsynet får på plass et system som sikrer at alle tolker reglene på samme måte.

Olaug Bollestad (KrF) sier til NRK at funnene i rapporten er svært alvorlige.

– Hvor streng er du når du stiller krav til Mattilsynet om at dette må ryddes opp i?

– Jeg er streng. Det er viktig for meg at vi har et Mattilsyn som bruker brukere og forbrukere har tillit til, sier hun.

Olaug Bollestad

Olaug Bollestad (KrF) utelukker ikke at de vil se på enkeltsaker i hvordan bøndene har blitt behandlet av Mattilsynet.

Foto: Torbjørn Tandberg

Bollestad påpeker at det viktigste nå er at direktøren i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, tar tak i de funnene som har kommet fram i rapporten. Særlig mener hun at Mattilsynet må få på plass en enhetlig tankeide som ikke gir rom for ulik forvaltningspraksis og ulik tolkning av regelverk.

Ønsker å bli enhetlig på tilsyn

Administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, påpeker at Mattilsynet nå skal få i gang gode tiltak som gjør at det er enklere å forstå regelverket.

Godal trekker frem særlig tre områder fra rapporten som Mattilsynet nå skal bli bedre på. Det ene er knyttet til kommunikasjon og dialog på tilsyn, det andre er å gjøre det enklere å forstå regelverket, og det tredje handler om gjennomføring og oppfølging av tilsyn.

Administrerende Direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal.

Administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, har etablert en innsatsgruppe som skal hjelpe henne i å lede arbeidet for å igangsette gode tiltak.

Foto: Geirr Larsen / NRK

– Rapporten peker på variasjon i håndteringen av regelverket, og sier også at det kan være fare for rettssikkerheten til tilsynsobjektene. Hvor alvorlig er det?

– Vi skal jobbe med å bli mer enhetlig på tilsyn og gjøre det enklere å forstå regelverket. Det er viktig å huske på at denne rapporten ikke har vurdert enkeltsaker, så det er ikke grunnlag for å ha en diskusjon om det basert på denne rapporten.

Kan det være aktuelt å gjøre tilsyn av enkelttilsyn og enkeltvedtak senere?

– Rapporten peker ikke på dette som en anbefaling. I tillegg sier den at vi generelt oppleves som profesjonelle når vi er på tilsyn. NIBIO leder et pågående forskningsarbeid som ser på kvaliteten og hvordan vi oppleves på tilsyn, særlig av bønder, så jeg opplever at det ikke er grunnlag for å gå inn i enkeltsaker basert på det vi nå har fått presentert, sier hun.

Vil vurdere å se på enkeltsaker

Tidligere denne uken sa pelsdyrbonden Per Olaf Lauvås at granskerne hadde gjort en god jobb.

– De kommer jo fram til det samme som vi har sagt hele veien: Det er en ukultur i Mattilsynet – de følger ikke regelverket, sier pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås til NRK.

Lauvås er en av flere bønder som har tatt til orde for å se på om tilsynene i de siste årene har vært riktige.

Mat- og landbruksministeren sier til NRK at det kan bli aktuelt å se på enkeltsaker senere, men at det nå handler om å få gode rettssystemer på plass slik at det ikke skjer flere hendelser slik som pelsdyrbonden Lauvås opplevde.

– Rapporten konkluderte med at slik det har vært praktisert, kan ha gått ut over rettssikkerheten til tilsynsobjektene. Er det aktuelt å gå gjennom saker fra tidligere?

– Det kan godt være, men det er ikke der vi er nå. Det er kjempeviktig at folk har fått god rettsbehandling i dette, men da er det først viktig å ha systemer slik at det ikke skjer nye ting. Nå skal vi få til et Mattilsyn som enkeltpersoner og samfunnet har tillit til, sier Bollestad til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger