Hopp til innhold

Laksekommuner beholder bare en av seks nye skattekroner

– Kystkommunene skal få mer. Det er helt sikkert, lover finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Kystbrølet, demonstrasjon utenfor stortinget 24.11.22

24. november aksjonerte laksearbeidere utenfor Stortinget i protest mot den foreslåtte grunnrenteskatten.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Kommunene ble lovet halvparten, da regjeringen presenterte den nye lakseskatten med brask og bram 28. september.

Det de snakket litt mindre om var at «gamle» inntekter var bakt inn kommunenes andel, nemlig produksjonsavgiften på 40 øre per kilo fisk. At inntektsutjevning ville spise ytterligere av de nye inntektene vertskommunene skulle få, var heller ikke noe stort tema.

NRK har basert seg på grunnlagstall fra KS. KS sine beregninger er ut fra forslaget regjeringen har sendt på høring.

Tabellen viser hvor mye av den økte skatten som blir lagt på det lokale havbruksselskapet som vil havne i vertskommunens kasse. I tillegg viser vi hvor mange skattekroner dette vil utgjøre for hver innbygger i kommunen.

Krever mer lokalt

Lakseskatten på 40 prosent har møtt kraftig motstand i laksenæringen. Men ikke bare blant rike oppdrettere. Skatten har også møtt kraftig motstand i kommunene som huser oppdrettsselskapene.

Helge Eide, direktør for samfunn i KS

KS-direktør Helge Eide

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Når regjeringen har foreslått at kommunesektoren skal få ca. halvparten av inntektene på grunnrente på havbruk, så fordeles det først og fremst til kommunesektoren samlet. Altså til alle kommuner, sier KS-direktør Helge Eide.

KS er kommunenes interesseorganisasjon.

– En av fem kroner – ofte mindre. Er dette en overraskelse for mange?

– Vårt landsstyre har enstemmig sagt at en større andel burde komme vertskommunene til gode, sier Eide.

Vedum: skal få mer

Kystkommunene skal få mer. Det er helt sikkert, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Han viser til at lakseskatten er på høring. Hvordan den endelig blir er først klart til sommeren. Derfor mener han også at beregningen NRK har gjort på grunnlag av regjeringens forslag og dagens inntektssystem er misvisende.

I høst er det bare to vedtak som gjøres. Det ene er økt overføring på 800 millioner kroner til Havbruksfondet. Det andre er økt produksjonsavgift, sier Vedum.

Begge deler havner i hovedsak rett i kommunekassa hos oppdrettskommunene.

Men de 800 millionene er en engangsoverføring for 2022 etter at annonseringen av lakseskatten reduserte inntektene fra auksjoner av nye lisenser.
Vedum er også tydelig på at han sørger for at oppdrettskommunene får mer penger neste år.

Både oppdrettere og ordførere har klaget høylytt siden lakseskatten ble presentert.

Har ordførerne klaget unødig?

Nei, det mener jeg ikke. Det har vært litt usikkerhet. Vi hadde et godt ordførermøte forrige uke, sier Vedum.

Må dele

En viktig årsak til at kystkommunene blir sittende igjen med ganske lite ekstra skattekroner med heter inntektsutjevning.

Det betyr at en middels rik kommune bare beholder 40 prosent av økte skatteinntekter. For en fattig kommune blir enda mindre igjen fordi de mister nesten like mye inntektskompensasjon som det de får i ekstra skattekroner.

Utsett

Høyre er ikke lenger prinsipielt mot grunnrenteskatt på laks. Men skatt fra nyttår er de mot, og de er mot forslaget regjeringen har sendt på høring.

Helge Orten på opninga av Nordøyvegen

Helge Orten, stortingsrepresentant (H)

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Vi mener regjeringen som et minimum burde tatt seg tid til å gå i dialog med næringen og lokalsamfunnene langs kysten for å finne en modell som alle parter kan leve med, sier Høyres Helge Orten.

Han peker på at vertskommunene i dag får inntekter fra produksjonsavgift og auksjoner av nye lakselisenser.

Det er høyst uklart om regjeringens nye skattemodell gir mer til kommunene enn dagens fordeling, siden inntektene fra auksjon av nye tillatelser har blitt kraftig redusert, sier Orten»

Les også:: Regjeringen under press: Åpner for å endre lakseskatten

Vedum åpner for mindre deling

Noen inntekter slipper kommunen som sagt å dele. De holdes utenfor utjevningen mellom kommunene. Produksjonsavgiften på slaktet fisk er en av disse.

Et innspill vi har fått er å legge mer av skatten på produksjonsavgiften, sier Vedum.

Høringsfristen på lakseskatten, eller grunnrenteskatt på havbruk som den formelt heter er 4. januar. Hvordan skatten som løper fra nyttår endelig vil se ut blir klart til sommeren. Men en ting har Vedum og regjeringen vært klar på. Skatten skal være 40 prosent. Den kommer på toppen av vanlig selskapsskatt på 22 prosent.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger