Lagarde advarer norske familier mot høy gjeld

IMFs administrerende direktør Christine Lagarde advarer norske familier som har tatt opp rekordmye boliggjeld. – Lave renter er fint å ha, men rentene kan gå opp igjen, sier hun til NRK.

Christine Lagarde, IMF-sjef

IMFs administrerende direktør Christine Lagarde er første kvinne på toppen av det internasjonale pengefondet. I februar fikk hun fornyet tillit som leder for fem nye år.

Foto: Alem Zebic, NRK

Sentralbanksjef Øystein Olsen hadde torsdag celebert besøk i Norges Bank i anledning 200-årsjubileet.

En rekke sentralbanksjefer og prominenser var invitert til torsdagens seanse i sentralbanken.

Kanskje mest stas: Sjefen for Det internasjonale pengefondet, Christine Lagarde, regnet som en av verdens mest innflytelsesrike kvinner.

Som eneste medie, fikk NRK et eksklusivt intervju med Lagarde.

IMF-toppen advarer gjeldstyngede, norske husholdninger om at situasjonen med lave renter ikke nødvendigvis kommer til å vedvare.

Hun mener gjeldsnivået må stabiliseres.

– Når du har en kombinasjon av lave råvarepriser, mindre inntekter som kommer inn, mer arbeidsledighet, og mulig rentehevinger fremover i tid, så må utvilsomt gjeldsnivået bli sett på veldig nøye, og det må stabiliseres, og makroøkonomiske tiltak må tas, sier Lagarde til NRK.

– Høyere renter vil skape utfordringer for husholdningene

Hun sier at bankene må vurdere å bruke virkemidler for å stagge gjeldsveksten, som å gjøre nye vurderinger av gjeldsnivå i forhold til inntekt, og rentenivå i forhold til inntekt.

– Denne gjelden er i stor grad tatt opp i en situasjon med svært lave gjeldsrenter. Lave renter er fint å ha, men når de går opp blir lånekostnadene for familiene høyere, sier Lagarde.

Hun sier at IMF ikker er skremt over det norske gjeldsnivået.

– Men det er et vanskelig tema, og det vil skape utfordringer for noen gjeldstyngdede husholdninger dersom renten øker, sier hun.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og IMF-sjef Christine Lagarde

Øystein Olsen og IMF-sjef Christine Lagarde på fagsymposium i Norges Bank torsdag. En rekke sentralbanksjefer og finanstopper fra inn og utland deltok på seminaret.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Må tilpasse oljepengebruken til ny virkelighet

IMF-toppen sier til NRK at Norge må ta vare på bufferen som Oljefondet er, og at vi må tilpasse bruken av oljepenger til en ny virkelighet med lavere oljepriser og dermed lavere oljeinntekter.

Hun viser til at det kuttes kraftig i offentlige budsjetter i andre oljeavhengige land.

– Norge har nytt godt av høy realavkastning fra Oljefondet over tid. Men avkastningen blir trolig lavere i fremtiden, ikke bare på grunn av lavere råvarepriser, men også på grunn av rentenivåene, sier Lagarde.

– Vi har ikke noe valg

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier til NRK at han er beæret over at så mange prominenser fra utlandet har tatt turen til Norge for å feire sentralbankens to hundrede bursdag.

Sentralbanksjefen holder seg klokelig unna å si noe om politiske prioriteringer, og vil ikke mene noe om oljepengebruken på kort sikt.

Han sier at politikerne må ta inn over seg at oljeinntektene kan bli lavere på lang sikt, og at oljepengebruken bør ha nådd toppen.

Vi har ikke noe valg i et lenger perspektiv. Hvis inntektene forblir på et lavere nivå, så blir det mindre penger å bruke over tid. Med det høye nivået på oljepengebruken som staten nå har, så bør toppen være nådd, sier Olsen.

Han sier at han deler Lagardes bekymring for høye boligpriser og veksten i husholdnignenes gjeld.

– Det er en bekymring som Norges Bank har vært opptatt av lenge, og som vi i noen grad prøver å ta hensyn til når vi setter renten, sier Olsen.

Han sier at sentralbanken ikke neglisjerer mulige uheldige effekter av dette litt lengre frem i tid.

– Selv om renten har kommet ned, så holder vi renta litt høyere enn vi ellers ville ha gjort, sier Olsen.

SISTE NYTT

Siste meldinger