Lærerstudenter sier de kan for lite om seksuelle overgrep

Kommende lærere og barnehagelærere mener de får for lite kunnskap for å kunne avdekke vold og overgrep mot barn

Morgensak om barnevernspedagoger som mener de kan for lite om seksuelle overgrep.

VIDEO: For liten kunnskap om seksuelle overgrep.

– Vi har hatt et kurs, men det har vært veldig på overflaten og ikke egentlig berørt det vi føler vi trenger i yrkeslivet, sier Frank Aleksander Bræin om undervisningen han har fått om voldsutsatte barn.

Og han er ikke alene

I en ny undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) svarer et flertall av studenter at de ikke opplever at de har fått tilstrekkelig kunnskap om overgrepsutsatte barn.

Mer undervisning – mindre kompetanse

forsker Carolina Øverlien

Lærerne er viktige i dette fordi de møter alle barn, sier forsker Carolina Øverlien.

Blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere opplever at de ikke har fått tilstrekkelig kunnskap om FNs konvensjon om barnets rettigheter, seksuelle- og fysiske overgrep mot barn, og om samtalemetodikk med barn.

– Selv om de har fått mer undervisning, svarer faktisk enda flere nå at de ikke har tilstrekkelig kompetanse innen disse områdene for å møte barna i yrkeslivet, sier forsker Carolina Øverlien fra NKVTS.

– Det vi ser er at de får for lite informasjon om disse temaene, og det kan dessverre føre til at voldsutsatte barn ikke får den hjelpen de har behov for, sier Øverlien.

– Må tørre å ta det opp

De to studentene Frank Aleksander Bræin og Yngvill Brønner synes det de har lært om seksuelle overgrep i studiet ikke er grundig nok, det har vært mest på overflaten.

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde mer om hvordan vi snakker med barn om vold og seksuelle overgrep, slik at vi tør å ta det opp, slik at vi tør å snakke om det som er vanskelig, sier Frank Aleksander Bræin.

– Når vi kommer ut ferdig utdannet og ikke tør å ta opp vanskelige ting, så er det barna som blir skadelidende, sier Yngvill Brønner.

Studentene Frank Aleksander Bræin og Yngvill Brønner

Frank Aleksander Bræin og Yngvill Brønner etterlyser mer kunnskap om hvordan de skal ta opp vanskelige temaer som vold og overgrep.

Foto: Eirin Aardal / NRK

– For lite undervisning

Øverlien sier studentene trenger nok kunnskap for å se at barn kan være utsatt for overgrep, og vite hva de skal gjøre med det.

– Man trenger kunnskap for å handke og å vite hvordan man går videre med den uroen eller mistanken man har, sier Øverlien.

Lærerstudentene er de som kommer aller dårligst ut i undersøkelsen, mens situasjonen er noe bedre på barnehagelærerstudiet. Åtte av ti fremtidige lærere og barnevernspedagoger sier de ikke har nok kompetanse om fysiske og seksuelle overgrep.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen står i Vandrehallen på Stortinget

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen håper en endring i rammeplanene skal bedre situasjonen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Dette er viktig

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier han håper en endring i rammeplanene for de berørte utdanningene skal bedre situasjonen.

– Det er helt avgjørende at de som jobber med barn har kunnskap om hvordan de skal oppdage og forebygge overgrep og vold. Vi har nå endret innholdet i lærerutdanningene for å gjøre det tydeligere at det er noe alle skal lære, sier Røe Isaksen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger