Hopp til innhold

Læreren er flaskehalsen

Elevene har fått it-utstyr i verdensklasse. Det er lærerne som svikter.

Elever i klasserom - Illustrasjon

FOR LITE: Norske skolebarn har alt for lite it-basert undervisning.

Foto: NRK

Siden 2003 har Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) Monitor ved Universitetet i Oslo sjekket skoleungdoms it-bruk i norsk skole. Årets resultat er alt annet enn imponerende.

To år etter regjeringens Kunnskapsløft, der det ble lagt til rette for å bruke it-verktøy i alle fag hver eneste skoleuke, bruker elevene i grunnskolen mindre tid på data enn tidligere.

Ifølge Vibeke Kløvstad, som er prosjektleder for kartleggingen, er det første gang pc-bruken går nedover.

Det er overraskende siden IT-parken til den norske skolen er blant verdens beste.

Vibeke Kløvstad

Verst i grunnskolen

Noe av formålet med Kunnskapsløftet, er at IKT skal brukes i alle fag og på alle trinn.

I ITU Monitors kartlegging fra 2007 lå grunnskolen langt etter videregående skoler. Årets kartlegging viser at avstanden bare har økt. Aller verst står det til på niende skoletrinn, både blant elever og lærere.

80 prosent av ungdomsskoleelevene i Norge bruker fire timer eller mindre på pc i løpet av en skoleuke. Blant elever i 9. klasse brukes pc-en bare i ett eller to fag i løpet av hele skoleuken.

Kløvstad mener utviklingen gir grunn til å være bekymert.

Elevene lærer mindre i fagene, og vi risikerer at en stor andel av elevene står uten basisferdigheter i data når de kommer på videregående. Disse elevene får en unødig tøff overgang til videregående, for der skal de bruke datamaskinen i oppgaveløsningen.

Vibeke Kløvstad

Stopper hos lærerne

Hun mener det er lærernes kompetanse og arbeidsmønster, i tillegg til usystematisk skoleledelse, som er de store flaskehalsene som hindrer it-basert undervisning.

Selv om lærerne har blitt bedre på å bruke dataverktøy i administrasjon og planlegging av undervisningen, er de samme verktøyene langt fra en integrert del av undervisningen.

Mål din digitale kompetanse

Testen sammenligner grunnleggende datakunnskaper mot gjennomsnittet av kompetansen til norske lærere.

- Går ut over de med størst behov

Det rammer elevene, og særlig den gruppen med elever som har størst behov for å lære it-bruk på skolen, mener Kløvstad.

- De elevene som har datautstyr hjemme og foreldre som kan være med å veilede dem, klarer seg alltids.

Hun minner om at digitale ferdigheter i dagens samfunn er en basisferdighet på linje med lesing og regning.

- En elev som ikke har tilstrekkelige dataferdigheter ved endt skolegang kan faktisk gå til sak mot staten, påpeker hun.

Lyspunktet i undersøkelsen er at lærere og elever i videregående skole er på rett vei.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ