Lærer ikke noe av TV-valg

Langt færre ser TV-sendingene fra valgkampen. De ville ikke ha lært noe om de så sendingene hvis de så dem heller.

Deltagerne under Folkemøtet i Tromsø.

Deltagerne under det NRK-sendte Folkemøtet i Tromsø.

Foto: NRK

Det skriver valgforsker Anders Todal Jenssen i boken "Den medialiserte politikken" som kommer ut fredag.

Per Sandberg og Olaf Thommessen i duell under Folkemøte

Per Sandberg og Olaf Thommessen i duell under opphisset debatt i Folkemøtet i Trondheim.

Foto: NRK

- Hvis man undersøker kunnskapsnivået hos velgerne før og etter at de har blitt eksponert for fjernsynsvalg-kampen, så ser en at kunnskapen ikke øker, sier Todal Jenssen til nrknyheter.no.

Undersøkelsen er den eneste som er gjort i Norge når det gjelder effekten av TV under valgkampene.

 - Effekten er null

Forskeren har undersøkt det han kaller to typer kunnskaper.

Den ene typen kunnskap kaller han faktakunnskap og handler om hvilke partier er med i regjeringen, hvor mange stortingsrepresentantker der er, og lignende spørsmål.

Det er skremmende fordi TV-valgkampen er blitt så viktig. Halvparten av velgerne sier at TV er deres viktigste kilde for å lære av politikk.

Valgforsker Anders Todal Jenssen / NRK

Den andre typen kunnskap går på folks forståelse av politikken otg dreier seg om deres evne til å sortere partiene på en høyre-venstre-skala.

 

Knut Olsen

Knut Olsen leder NRKs folkemøter.

Foto: NRK

- Verken TV 2 eller NRK klarer å øke kunnskapsnivået for noen av typene. Effekten er null, sier Todal Jenssen. 

Han kan likevel gi en liten trøst til NRK.

NRK tiltrekker seg et publikum som i utgangspunktet har større kunnskaper enn det TV2-publikummet  har, sier Todal Jensen.

Skaffer flere velgere

Selv om velgerne ikke lærer av å se på TV-sendingene så virker de mobiliserende.

- Flere oppgir å ha en oppfatning om hvilke partier som har et forhold til hvilke saker. Dermed virker TV som partiene ønsker, sier valgforskeren. 

Todal Jenssen har ikke direkte tall for at TV-seeing øker valgdeltagelsen, men sier at det ligger i sakens natur.

Samtidig trøster han med at det ikke er farlig å se på TV.

- Det ser jo ikke ut til at folk blir dummere av å se valgsendingene, sier Todal Jensen.

Færre seere

Kanskje har publikum skjønt at de ikke lærer noe av å se på valgsendingene på TV. Tallene viser i hvert fall at stadig færre ser valgsendingene.

NRKs TV-sendte folkemøter har mistet 150.000 seere sammenlignet med kommunevalgkampen i 2003.

Det viser tall for fjernsyns-seing fra TNS Gallup.

Det er de samme stridsspørsmålene, de samme argumentene og de samme personene som står i første rekke.

Valgforsker Anders Todal Jenssen / NRK

Enda verre har det gått for TV2s Tabloid, som har mistet 60 prosent av sine seere siden forrige kommunevalg.

- Jeg tror dels at fokuset på rikspolitikere blir for stort og dels at valgkampen kjøres i fryktelig kjente spor, sier Anders Todal Jenssen om den fallende oppslutningen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger