Kypros-saken: Dette kan vente barnefaren i Norge

Nordmannen som er siktet for barnebortføring på Kypros, risikerer straff dersom han returnerer til Norge med sin 4 år gamle datter, ifølge jurist. – Han har gjort det svært vanskelig for seg selv, sier advokat Marte Brodtkorb.

Nordmann etterlyst for kidnapping

Den 49 år gamle nordmannen er etterlyst av kypriotisk politi for bortføring av sin egen datter. Faren har bekreftet at han er sammen med henne.

Foto: EBU/Kypriotisk politi

Moren meldte den lille jenta bortført torsdag morgen forrige uke, tre dager før hun fylte 4 år.

Ifølge moren, som er tilkjent foreldreretten av en kypriotisk domstol, skal jenta ha blitt kidnappet av to maskerte menn mens ansatte i barnehagen forgjeves forsøkte å stanse kidnapperne, som angivelig stakk av i en svart Range Rover uten skilter.

I ettertid har seks personer blitt pågrepet i saken, tre er løslatt, mens tre fortsatt sitter i varetekt.

Forlenget varetekt

Fredag formiddag ble det besluttet at varetektsfengslingen av to 44-åringer fra Kypros, forlenges med tre dager.

– Den ene skal ha mottatt en telefon fra faren om organiseringen av bortføringen, mens den andre er en taxisjåfør som plukket opp jenta og faren, forteller pressekontakten hos politiet på Kypros til NRK.

I tillegg sitter en 49 år gammel kvinne fra Nederland fortsatt i varetekt.

Men hva som egentlig skjedde den torsdagen strides partene i saken om. Faren har via sine advokater, Mette Yvonne Larsen og Morten Engesbak, benektet at jenta ble kidnappet av maskerte menn.

Faren forteller at det var han som hentet datteren, og at datteren skal ha gjenkjent ham umiddelbart.

Marte Brodtkorb

Advokat Marte Brodtkorb sier faren risikerer en streng straff dersom han tar med datteren til Norge.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Storstilt politijakt

Kypriotisk politi har satt i gang en storstilt jakt på faren, og han er også etterlyst internasjonalt. Hvor han befinner seg, og hvilke planer han har for fremtiden, er ikke kjent.

– Men dersom han prøver å få henne hjem til Norge, vil han bli pågrepet og vil sannsynligvis bli fremstilt for varetektsfengsling. Da vil retten sørge for at saken blir tilstrekkelig belyst, sier advokat Marte Brodtkorb.

Hun har lang erfaring med barnefordelingssaker, og sier at strafferammen for det han er siktet for er 6 år dersom overtredelsen ansees som grov.

I praksis er straffen fra bot til ubetinget fengsel, men han har gjort det svært vanskelig for seg selv, sier Brodtkorb.

Advokaten kjenner kun saken fra det hun har lest i media, og forteller at selv om faren sier at jenta ikke ble kidnappet, og at hun har det bra, er det aldri sånn man anbefaler å hente et barn uten en avtale med moren.

– Dessuten foreligger det en rettsavgjørelse om at barnets hjemland er Kypros.

Så kan man selvfølgelig si at han også har krav på å se barnet sitt han også, men når mor og far er i konflikt, må det inngås en avtale eller rettsavgjørelse.

Kypros eller Norge

Mette Yvonne Larsen i Ndure-saken

Advokat Mette Yvonne Larsen representerer den 49 år gamle faren, som forrige uke bortførte datteren sin fra en barnehage på Kypros. Larsen sier at historien som moren har fortalt om bortføringen ikke stemmer.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Konflikten mellom mor og far har pågått i flere år, etter det NRK kjenner til. Allerede høsten 2015 fremmet faren et krav om at han skulle ha foreldreansvaret alene, og at datteren skulle bo hos ham.

Siden har saken vært en juridisk floke, som partene ikke har klart å løse. En av de vanskeligste flokene, er forståelsen av hvor jenta faktisk hører hjemme.

Er det i Norge, eller er det på Kypros?

Farens advokater mener at jenta er tilhørende i Norge, og at hun aldri flyttet til Kypros. Larsen sier at moren bortførte sin egen datter og, uten varsel, tok med seg jenta fra deres hjem i Norge.

Avvist i Norge

Ifølge advokat Morten Engesbak sendte Justisdepartementet i januar 2016 en søknad om tilbakeføring av jenta etter barnebortføringskonvensjonen. Denne er fremdeles ikke avgjort, mer enn 15 måneder etter at kypriotiske myndigheter mottok den.

– Dette er i praksis en rettsfornektelse og innebærer at Kypros ikke overholder sine forpliktelser etter konvensjonen, sier Engesbak.

Farens forsøk på å fremme en barnefordelingssak i Norge, er så langt avvist av både tingretten og lagmannsretten. I praksis betyr det at norske domstoler mener 4-åringen hører hjemme på Kypros, og at saken skal saken prøves der.

Men faren har anket dette spørsmålet, og avgjørelsen er med andre ord ikke rettskraftig.

Ifølge morens norske forsvarer, Sol Elden, foreligger det en avgjørelse fra Kypros som gir moren midlertidig foreldreansvar og den daglige omsorgen for barnet.

Det erkjenner også farens advokater.

– Men vi kjemper for å få annullert den avgjørelsen fordi faren aldri ble varslet om behandlingen av fordelingssaken på forhånd, sier Larsen.

Seks pågrepet

Hittil har kypriotisk politi pågrepet seks personer i forbindelse med saken. Senest tirsdag ble en nederlandsk kvinne, bosatt på Kypros, pågrepet. Tre av de pågrepne har blitt sluttet fri, men tre personer sitter fortsatt i varetekt.

Politiet har utstedt en arrestordre på faren, og Interpol har etterlyst ham internasjonalt. Saken har også fått stor oppmerksomhet i kypriotiske medier, som har trykket flere bilder av jenta.

Larsen sier at faren selvfølgelig er klar over at han risikerer å bli pågrepet, men at det ikke nødvendigvis er grunnlag for å holde ham fengslet.

– Det er godt mulig at han blir pågrepet, men om det skjer, vet jeg ikke, og det har ikke jeg drøftet med ham heller. Han er klar over at dette er en vanskelig situasjon, men det har det vært lenge, sier Larsen.

Har han gjort det vanskeligere for seg selv?

– Saken kunne ikke vært verre for ham før han hentet barnet. Han har brukt nesten en million på advokater på Kypros som ikke har ført frem.

Kan få problemer

Men selv om bortføringen på Kypros formelt sett ikke har noe å si for barnefordelingssaken, eller hvilket land jenta hører hjemme i, kan det spille inn for spørsmålet igjen skal behandles.

– I praksis vil han få problemer med å få barnet ut av Kypros i fremtiden. Mor vil være bekymret for at han tar barnet til Norge, og ikke returnerer det. Det er en praktisk konsekvens av dette, sier advokat Brodtkorb.

Brodtkorb utelukker ikke at han kan få en dom, og hun tror det kan ende med at jenta returneres.

Advokaten sier også at når man skal avgjøre foreldreansvaret i en barnefordelingssak, er det i utgangspunktet alltid svært viktig at man vurderer hva som er til barnet beste.

– Veldig ofte handler det om å lage en så liten endring som mulig for barna – beholde venner, skole og omgangskrets. Det står faktisk i loven at partene plikter å gjøre det man kan for å komme til enighet.

Barnets beste

Selv om konfliktnivået i denne barnefordelingssaken er svært høyt, mener Brodtkorb at systemet for løse barnefordelingssaker er blitt mye bedre de siste årene.

– Familievernkontorene i Norge prøver å løse konflikten først, og dersom det havner i rettssystemet, synes jeg både de sakkyndige, dommerne og advokatene, har blitt flinkere til å finne ordninger som er til det beste for barnet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger