Hopp til innhold

Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn

Norske kvinner tjener 13,9 prosent mindre i måneden enn menn. Lønnsforskjellen mellom kjønnene har økt noe det siste året.

Bilder som viser kvinner i ulike såkalte kvinneyrker

MINDRE: Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn. Kvinnelønnen ligger på 86,1 prosent av en manns inntekt. Illustrasjonsfoto.

Foto: Illustrasjon: Jørund Hessevik. May, Meek, Kallestad / NTB Scanpix

Når lønnen er justert for stillingsbrøker, endte en gjennomsnittlig heltidsarbeidende mann med en månedslønn på 46.200 kroner i tredje kvartal i fjor.

På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kvinnelønnen ligger dermed på 86,1 prosent av en manns inntekt, skriver Stavanger Aftenblad. Året før lå en kvinnelønn på 86,4 prosent av en mannslønn.

Forskjellene er størst i finans og forskning

Mennene drar inn mest penger i 17 av 19 bransjer. Finans og forskning er de feltene der forskjellen er størst. Her tjener kvinnelige ansatte bare 71 prosent av det mennene tjener.

Bygg og anlegg, samt vann, avløp og renovasjon skiller seg ut som de to bransjene hvor kvinnen tjener mest.

Det kan ha noe å gjøre med hvilke oppgaver de utfører, tror Anita Austigård, som er driftssjef for innsamling i Interkommunalt selskap for vann-, avløp og renovasjon.

– Damer jobber gjerne i administrasjonen med planlegging, det gjør også menn. Men det er flere menn som jobber ute i felten med rør, med å kjøre og sortere søppel. De har kanskje lavere utdanningsnivå, sier hun til avisen.

Menn har høyere inntekt hele livet

Tall NRK hentet ut fra skattelistene i oktober i fjor, viser at menn har høyere inntekt enn kvinner gjennom hele livet.

Ifølge skattelistene for 2014 er den gjennomsnittlige inntekten til kvinner som er 20 år eller yngre, 77 prosent av snittinntekten til menn i samme aldersgruppe.

Når de når pensjonsalder, i aldersgruppen 66–70 år, utgjør kvinners snittinntekt bare 59,1 prosent av mennenes.

Ser man alle aldersgruppene under ett, har kvinner i gjennomsnitt en skattbar inntekt som tilsvarer 66,8 prosent av mennenes.

AKTUELT NÅ