Kvinner er selv skyld i deltidsfella

Arbeidsgivere og kvinnene som jobber der, har selv skylden for at omsorgsyrker er deltidsfeller, viser en ny rapport.

Sykehjem

Kvinner som jobber på sykehjem og i hjemmesykepleien peker seg ut som dem som fortsetter å jobbe deltid selv etter at barna er blitt store.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB Scanpix

Selv om det går ut over karriere og pensjon, ønsker fire av fem som jobber deltid, å fortsette med det.

– I lys av omleggingen av pensjonssystemet og all oppmerksomheten som har vært rundt det, er det overraskende, ikke minst når vi også vet at mange ekteskap oppløses. Det gir jo en stor risiko for at du kan få en økonomisk vanskelig situasjon, sier arbeidslivsforsker Heidi Nicolaisen ved Fafo.

– Kvinner blir mer økonomisk avhengige

Det er stor forskjell på omsorgsyrker og andre yrker når det gjelder deltid. En ny rapport fra Fafo viser at de vanligste begrunnelsene for hvorfor så mange vil jobbe mindre, er mer tid til familie, fritid og hjem.

Her er noen av svarene fra intervjuene:

«Jeg har rett og slett ikke lyst. Jeg får gjort masse annet.»

«Jeg er klar over at jeg taper på det økonomisk, men begrunnelsen for å jobbe redusert, handler jo om ungene. Om muligheten til å få større pensjon skal være viktigere enn ungene mine sitt behov per i dag, det blir ikke riktig for meg.»

  • Les hele Fafo-rapporten her.
Forsker Heidi Nicolaisen

Fafo-forsker Heidi Nicolaisen peker på at kvinner i deltidsjobb, kan få reduserte trygdeytelser.

Foto: Fafo

Nicolaisen mener dette er dårlig nytt for likestillingen.

– Når kvinner jobber deltid, får de også lavere inntekt. Det er en rekke trygdeytelser som er inntektsbasert, og da får man også lavere uttelling der, for eksempel når det gjelder pensjon. Det gjør at kvinner blir mer økonomisk avhengige, og at de har dårligere karriereutvikling. På den måten sementeres de kjønnsrollene vi har.

80 prosent av deltiden er frivillig

Det har vært mye oppmerksomhet rundt uønsket deltid. Men 80 prosent av deltiden som jobbes, er faktisk frivillig.

Mens kvinner i andre yrker velger å jobbe deltid i kortere perioder mens de har små barn, vil de fleste av dem som jobber på sykehjem og i hjemmesykepleien fortsette med deltidsarbeid selv etter at barna er store.

«Så lenge det går bra økonomisk, ser jeg ingen grunn til å slite meg ut hundre prosent, for det er slitsomt med turnusarbeid egentlig.» Det har en 45-årig hjelpepleier, som er gift, har ett voksent barn og to tenåringsbarn, fortalt forskerne.

Turnusarbeid alene forklarer ikke tallene. For eksempel leger, industriarbeidere, ambulansepersonell og mange journalister jobber i turnus - men de jobber svært sjelden deltid.

Arbeidsgivers forventning

Arbeidsgivernes forventning har stor betydning for om en faktisk jobber deltid.

– Deltidskulturene og heltidskulturene er ganske seige. Det er det også gjort andre studier på, som viser at en del av de kvinnelige legestudentene har et ønske om å jobbe deltid, men de gjør det ikke fordi det ikke ligger i den arbeidsorganiseringen og arbeidskulturen som er i legeyrket, sier Nicolaisen.

Hun påpeker at det er ting arbeidsgiverne kan gjøre for å redusere deltidsjobbingen.

– Arbeidslivet er en mer legitim arena å blande seg inn i politisk enn privatlivet, så man kan begynne med å ha stor bevissthet på å lyse ut hele stillinger.

SISTE NYTT

Siste meldinger