Kvinner er mer sykmeldt enn menn

Kvinner er mer sykmeldt enn menn, og forskjellene har økt det siste året. Forskere vet ikke hvorfor det er slik.

Video Kvinner er mer sykmeldte enn menn

NETT-TV: – Kvinner bekymrer seg syke, tror Gudrun Kathle Lægreid, rådgiver i Utdanningsdirektoratet. (Reporter: Ann Kristin Liestøl).

Kvinners sykefravær har det siste året gått opp 4,2 prosent, mens det ikke er noen endring i menns sykefravær.

Det er høyt utdannede unge kvinner topper sykestatistikken.

Arnstein Mykletun

Arnstein Mykletun ved Norsk Folkehelseinstitutt sier ekspertene ikke vet hvorfor sykefraværet øker.

Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

– Vi forstår ikke riktig hvorfor det er sånn. Men vi kan ikke forklare økningen med at kvinner blir sykere, sier Arnstein Mykletun, avdelingsdirektør i Nasjonalt folkehelseinstitutt som står bak den nye forskningsrapporten som ble presentert på en konferanse om inkluderende arbeidsliv i dag.

Forskningen sier ikke at kvinner har dårligere helse, ikke at det skyldes graviditet, ikke at de blir syke av jobben eller at jobb og husarbeid blir for mye for kvinnene.

– Vi har heller ingen som helst grunnlag for å si noe om det skyldes holdningen til det å gå på jobb. Og det vet jeg også at ville blitt en veldig ubehagelig debatt, sier Mykletun.

LES: - Kvinner med barn bør jobbe redusert

– Kvinner bekymrer seg syke

– Vi synes det er rart, men kanskje kvinner tar mer ansvar hjemme, og er mer hjemme med sykt barn. sier Gudrun Kathle Lægreid, rådgiver i Utdanningsdepartementet.

Kollega Svein Lekve er enig,

– Jeg tror ikke kjønnsrollemønsteret her i landet er så moderne som det vi liker å tro, sier Lekve.

– Jeg har selv vært mer syk etter at jeg fikk barn. De drar jo med seg sykdom hjem. Men egentlig burde jo det gå ut over mannen også, sier Lægreid.

Hun håper ikke det handler om at holdninger til å være hjemme med sykdom er annerledes hos kvinner enn hos menn.

– Mødre tar ofte innover seg bekymringene til familien. Og det man kan bli mest syk av er å sitte og bekymre seg for familiære ting, sier hun.

– Hva må vi gjøre da?

– Kvinner må bekymre seg mindre og prioritere jobb høyere, konkluderer Lægreid.

Vet ikke hvorfor

Men heller ikke toppene i norsk arbeidsliv klarer å svare på hvorfor det etter ti år med avtalen om inkluderende arbeidsliv, fortsatt blir flere sykemeldte kvinner.

Roar Flåthen og John G. Bernander

LO-leder Roar Flåthen (t.h.) og NHO-leder John G. Bernander da den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv ble lagt frem i 2010.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Noe av problemene ligger i at vi har ikke kommet langt nok i likestillingsspørsmålet når det gjelder å gi kvinnene de samme mulighetene som menn i arbeidslivet. I tillegg må kvinner må ta en større del av omsorgen i familiene, sier LO-leder Roar Flåthen.

– Vi må se på hvordan arbeidstidsbestemmelser virker generelt og hvordan arbeidslivets regler virker inn på mulighetene til å kombinere familieliv og arbeid, sier NHO-direktør John G. Bernander.

– Jeg synes det er bra at vi nå får opp disse tallene og får denne diskusjonen. Kanskje har vi vært litt redde for å ta denne diskusjonen tidligere, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, (Ap).

– Dobbeltarbeid er årsaken

Forskningsrapporten sier også at kvinners sykefravær øker for hvert barn, mens småbarnsfedre har ikke høyere sykefravær enn andre.

Forsker Astrid Grasdal, på Institutt for økonomi på Universitetet i Bergen, mener kvinners dobbeltarbeid er noe av årsaken til økt sykefravær, til tross for statlige likestillingstiltak.

Forskeren sier til NRK dag at leger bør foreslå deltid for syke småbarnsmødre, istedenfor å sette mødrene på gradert sykemelding.

SISTE NYTT

Siste meldinger