Kvinner har dårligere soningsforhold enn menn

Sivilombudsmannen mener flere norske kvinnefengsler bryter med retningslinjene for soning. «Ylva» har selv merket at kvinner får et mye dårlige soningstilbud enn menn.

Kvinner i fengsel

«Ylva» mener luftegården i Kragerø fengsel er altfor liten. Sivilombudsmannen slår fast at kvinner har langt dårligere soningsforhold enn menn. Kragerø fengsel er en av verstingene.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Damer er absolutt taperen når det kommer til tilbud i fengslene.

«Ylva» har sittet inne i flere fengsler rundt om i landet. Hun vil være anonym, men gir oss lov til å opplyse om at hun for tiden soner i Kragerø fengsel i Telemark.

I en fersk rapport fra Sivilombudsmannen får Kragerø fengsel, som er landets nyest etablerte kvinnefengsel, kritikk for en rekke forhold som bryter med flere retningslinjer for soning.

Blant annet mener ombudsmannen at luftegården er for liten og mørk til å drive aktivitet. Arbeidstilbudet fremstår også som mangelfullt, og «består i å putte skruer i en boks» heter det i besøksrapporten fra fengselet.

– Det er et gammelt fengsel, så det er noen utfordringer, men jeg trives bedre her enn jeg gjorde da jeg satt på Bredtveit, sier «Ylva».

Fengsler organiseres etter menns behov

Sivilombudsmannen har inspisert alle de 14 fengslene i Norge hvor kvinner soner. De konkluderer i en ny rapport at med at kvinner har langt dårligere soningsforhold enn menn.

På flere områder er kvinnefengslene for dårlige, slår Sivilombudsmannen fast:

Portrett av sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

– Funnene fra besøk til fengsler der kvinner soner, viser at det er behov for å ta opp problemstillingen og gjøre noe med den, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Foto: Sivilombudsmannen
  • Flere kvinnefengsler er lokalisert i gamle og uegnede bygninger.
  • Betraktelig dårligere tilbud når det gjelder uteområder og tilbud om fysisk aktivitet.
  • Dårligere tilgang til reell arbeidstrening, og rusmestring.
  • Kvinnelige innsatte har ofte andre helseplager enn menn, og derfor også et annet behov for helsetjenester.
  • Kvinner som sitter i blandede fengsler har økt risiko for uønsket oppmerksomhet eller seksuell trakassering fra mannlige innsatte.

Sivilombudsmannen tror årsaken til at tilbudet er dårligere for kvinner, er at det er langt færre kvinner enn menn i fengslene. Han mener forholdene må rettest opp i så raskt som mulig.

– Internasjonal forskning viser at det lave antallet kvinner i fengsler ofte fører til at fengsler og administrasjonen blir organisert etter menns behov, sier Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

«Ylva»: - Ikke overrasket

– På flere områder har guttene kommet mye lenger enn oss. Vi er sånn litt tilbake til steinalderen, sier «Ylva».

Hun tror årsaken til forskjellene i spesielt tilbudet til arbeidstrening, utdanning og rusmestring skyldes at det er mange færre kvinner enn menn som sitter inne.

I Kragerø fengsel tar de rapporten på alvor. De er nå i gang med å pusse opp fengselet slik at det skal tilfredsstille kravene som stilles.

– Vi skal nå gå grundig inn i rapporten, men vi mener de innsatte blir godt ivaretatt med de soningsforholdene som er her, sier Ole Kristoffer Borhaug som er leder av Telemark fengsel Kragerø avdeling.

Sivilombudsmannen har bedt fengselsledelsen om et svar på rapporten innen midten av mars 2017.

SISTE NYTT

Siste meldinger