UP-sjef: Kvinner er bedre sjåfører enn menn

4 av 5 bilførere som dør i trafikken er menn.

Illustrasjonsbilde, kvinnelig bilfører
Foto: Colourbox

Bare hver femte bilfører som mister livet i trafikken er kvinne, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Mer forstandig og bedre sjåfører

– Det er ingen tvil om at både eldre og yngre kvinner er mer fornuftige og forstandige og bedre sjåfører på veien, det er hevet over en hver tvil, sier UP-sjef Odd Reidar Humlegård.

Hvert år dør to til tre ganger så mange menn som kvinner i trafikken totalt. Årsaken er at menn gjør langt flere grove feil, mener Humlegård.

– 90 prosent av de mest alvorligste overtredelsene er det menn som står for. Dette gjelder høy fart, adferd og kjøring i ruspåvirket tilstand, og det er menn i alle aldre.

– Gutter hører på jenter

De aller mest utsatte for å bli drept i trafikken er unge menn. Derfor har Trygg Trafikk valgt å rette en trafikkampanje mot unge kvinner for å få dem til å oppdra menn.

– Studiene vi gjorde viste at gutter er lite mottaklig for informasjon fra fagpersoner, eller fagmiljøer, men derimot viste det seg at guttene lytter til hva jentene sier, Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Og at kvinner påvirker unge menn er livsviktig også for dem selv, mener Humlegård.

– De fleste jenter som omkommer i trafikken i ung alder, omkommer som passasjerer eller som fotgjengere og ikke som sjåfører, sier Humlegård.

SISTE NYTT

Siste meldinger