Fikk fritak for bilbeltebruk av lege – omkom i trafikken

Mannen fikk legeerklæring på at han ikke kunne bruke bilbelte på grunn av klaustrofobi. Han omkom i en møteulykke, men hadde trolig overlevd med bilbelte, ifølge en fersk rapport fra Havarikommisjonen.

Varebil

Føreren av denne varebilen hadde klaustrofobi, og fikk legeerklæring på fritak for bruk av bilbelte. For rundt fire år siden omkom føreren i en møtekollisjon. Sjåføren brukte ikke bilbelte.

Foto: STH

Føreren av en varebil hadde klaustrofobi, og fikk legeerklæring på fritak for bruk av bilbelte. Føreren mistet livet for rundt fire år siden i en møtekollisjon, og brukte ikke sikkerhetsbelte.

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT)s analyse av ulykken slår fast at føreren av bilen kunne overlevd dersom han hadde brukt bilbelte.

– Føreren hadde sannsynligvis overlevd hvis han hadde brukt belte. Det er det som er det håpløse i denne situasjonen, sier overlege Arne Stray-Pedersen til NRK.no.

– Ingen grunn er god nok for fritak

Arne Stray-Pedersen

Arne Stray Pedersen, overlege ved Folkehelseinstituttet sier at ingen medisinsk grunn er god nok for å få fritak for bruk av bilbelte.

Foto: PRIVAT

Stray-Pedersen har bidratt med medisinske vurderinger til rapporten som SHT la fram tirsdag. De har gransket åtte møteulykker i 2008 og 2009, hvor 26 personer mistet livet.

SHT stiller nå spørsmål ved gyldigheten av fritak for bilbeltebruk som følge av klaustrofobi, og viser til Helsedirektoratets legeveileder utgitt i november 2011 hvor det påpekes at legene skal være «meget restriktive» med å gi slike fritak.

Det ble konstatert klart overlevelsesrom på førerplassen der personen satt, derfor krever SHT nå at legenes praksis på dette området følges opp.

– Ingen medisinsk grunn er god nok for å slippe bruk av bilbelte, sier overlege Arne Stray-Pedersen.

Rolf Mellum

Rolf Mellum, avdelingsdirektør i Havarikommisjonen.

Foto: Trond Leirvik / NRK

SHT har konstatert at minst tre personer kunne overlevd ulykkene i 2008 og 2009 ved bruk av belte. Føreren med legeerklæring er en av disse.

Norge er bundet av et EU-direktiv slik at det også i Norge er mulig å få fritak for bilbeltebruk av medisinske årsaker, men direktivet spesifiserer ikke når slikt fritak kan gis.

– Denne ulykken er en av de hvor sjåføren omkom uten å ha brukt bilbelte. Vi stiller spørsmål rundt dette. Det er viktig at legene er restriktive rundt denne praksisen, sier avdelingsdirektør i Havarikommisjonen Rolf Melum til NRK.no.

102 hadde legeerklæring

67.000 biler ble kontrollert i Statens vegvesens bilbeltekontroller i slutten av mai i 2010. I denne kontrollen hadde 102 legeerklæring om fritak for beltebruk, men det finnes ingen oversikt over hvor mange i Norge som har legeerklæring om fritak for bilbeltebruk.

Kjell Bjørn Vinje

Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Vegdirektoratet.

Foto: Statens Vegvesen

De som har legeerklæring på fritak fra bruk av bilbelte slipper bøter om de ble stoppet i bilbeltekontroll.

– Vi har vært opptatt av at så mange som mulig bruker bilbelte, fordi det er det trafikksikkerhetstiltaket som redder flest liv. Vi oppfordrer legene til å være bevisste på dette før de vurderer dispensasjon fra beltebruk, sier pressesjef i vegdirektoratet Kjell Bjørn Vinje til NRK.no.

I følge forskrift om «Bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn» gjelder ikke påbud om bilbelte under visse omstendigheter.

– Man har mulighet til å vise legeattest om man blir stoppet i en bilbeltekontroll. Vi må legge til grunn at de som har dispensasjon fra bilbeltebruk har en gyldig medisinsk grunn for det, sier Vinje.

Vurderer å endre praksisen

Bente Moe.

Bente Moe, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Foto: Henrik Bøe/Erik Waage / NRK

I forbindelse med en større regelverksgjennomgang som nå planlegges, vil Helsedirektoratet se på forskriftsbestemmelsen og vurdere om det er mulig å gjøre innstramninger i forskriften.

– Etter vårt syn er det svært få tilfeller hvor det er nødvendig med fritak for bruk av bilbelte, sier Bente Moe, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

– Vår veileder til legene for førerkort er i tråd med direktivet, men vi tilrår sterkt at de er tilbakeholdne med å gi slike fritak. Vi understreker også at det skal være en tidsbegrensing på fritaket og vår tilråding er at det gis for maksimalt to år. Er legene i tvil, kan de kontakte fylkesmannen, sier Moe.

SISTE NYTT

Siste meldinger