Kunder føler seg lurt av strømselskap – nå tar myndighetene grep

NVE har mottatt en rekke klager fra folk som mener strømselskapene krever for mye penger for strømavlesning og at de heller ikke utfører jobben. Et pressmiddel, hevder kunder.

Strømmåler fra BKK

SMARTE STRØMMÅLERE (AMS): Det er slike strømmålere med fjernavlesning flere ikke ønsker montert. Det kan skyldes personvernhensyn eller av helsemessige årsaker.

Foto: Astrid Rommetveit / NRK

– Vi har betalt for manuell strømavlesning siden september 2019, sier Lene Hannisdahl Haug, som sier hun aldri har hatt en kontrollør på besøk.

Dette blir hun fakturert 2370 kroner årlig for, eller rundt 200 kroner månedlig.

Hun og flere NRK har vært i kontakt med hevder at en rekke selskaper nå har begynt med manuelle avlesninger som pressmiddel for å få folk over på det automatiske systemet, AMS.

Etter 1. januar 2019 har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bestemt at alle norske husstander må ha smarte strømmålere (AMS).

Lene Hannisdahl Haug

Lene Hannisdahl Haug sier at hun de siste 15 årene har blitt veldig syk av signalene AMS-målere avgir. Hun sier hun blir kvalm, får ME-symptomer, vondt i hodet og sliter med hukommelsen.

Foto: Privat

Per 2019 finnes det rundt 100 000 målepunkter i Norge uten AMS og det er slike punkter de fleste selskap nå velger å fysisk møte opp og lese av.

Hovedregelen i dag er at nettselskaper ikke skal tjene noe på å gjennomføre disse fysiske strømavlesningene.

Direktoratet for strålevern sier at strålingen ikke er farlig, men NVE sier at folk med legeattest kan få fritak.

Dermed kan strømselskapene gjøre årlige manuelle avlesninger av målere uten AMS om de ønsker.

NRK har vært i kontakt med syv strømselskap, de tar alt fra 0 til 3100 kroner for avlesningen.

Kommunikasjonssjef i Skagerak Energi, Thor Bjørn Omnes, som leverer strøm til Lene Hannisdahl, sier at de ikke kommenterer enkeltkunder, men utfører årlige manuelle avlesninger hos sine kunder uten AMS. Han sier på generelt grunnlag at de som ikke har fått kontrolløren på besøk, vil få det.

Betaler 5200 i året

– Jeg har tre strømmålere på et tun og det er rundt 50 meter mellom dem. Strømavlesningen vil koste meg rundt 5200 kroner årlig.

Det sier Hanne Marte Vollen som har en legeattest og fritak for smarte strømmålere (AMS).

Hun stusser over at nettselskapet ikke stoler på dokumentasjonen hun sender og prisen for målingene.

Hanne Marte Vollen

Hanne Marte Vollen ønsker ikke å utsette seg selv eller ungene sine for strålingen AMS-måleren avgir, sier hun.

Foto: Privat

– Jeg syns gebyret er unødvendig høyt. Det er jo ikke et krav om at nettselskapene må utføre manuell avlesning, og så lenge vi gjør det, så må det være like bra slik vi har gjort det i tidligere år, sier Vollen.

Hun mener det er rart at de nå skal begynne å lese av målerne hennes.

– De ønsker å ta det gebyret de tar nå og vil unngå å få et krav om tilbakebetaling, det tenker jeg, svarer hun.

Hun sier de aldri heller har møtt opp fysisk tidligere.

Avdelingsleder i Istad Nett, Even Blakstad, som leverer strøm til Vollen, understreker at de ikke ønsker å «straffe» enkeltkunder med slike gebyrer. De sier de heller ikke tjener noe på avlesningene hos kundene sine.

– Nettselskapet må ha rutiner for å sikre at også disse målerne er avlest riktig.

Klageinstans: – Fått flere klager

Seksjonssjef for Reguleringsmyndighetene for energi (RME) i NVE Tore Langset skriver til NRK at de har mottatt en rekke klager fra kunder som mener de har fått for høye regninger.

De oppfordrer folk som mener de har fått for høye regninger til å ta dette opp med deres egne

Tore Langset

Seksjonssjef for Reguleringsmyndighetene for energi (RME) i Norges vassdrags- og energidirektorat Tore Langset.

Foto: Stig Storheil / NVE

nettselskap eller klage til Reguleringsmyndighetene for energi (RME).

De har også mottatt klager fra kunder som har betalt for manuell avlesning, men der nettselskapet ikke har gjennomført dette. NRK har vært i kontakt med en rekke personer som også hevder dette.

– RME er kjent med at noen har fastsatt gebyrene slik at det skal dekke kostnader ved årlig kontrollavlesning, mens kunden rapporterer om at nettselskapet ikke har gjennomført slik kontrollavlesning, sier Langset.

Energi Norge: – Noen kunder manipulerer avlesningen

Direktør i Energi Norge, Kristin H. Lind, sier at det blir dyrere for nettselskapene å opprettholde to systemer, AMS og de uten fjernavlesning.

Kristin H. Lind

Direktør i Energi Norge, Kristin H. Lind.

Foto: Caroline Roka

Hun mener det er på sin plass at de som ikke har AMS skal betale mer ettersom de påfører selskapene en ekstra kostnad.

– Man velger jo å gjøre andre ting i livet sitt som ikke er «main stream», som kanskje koster litt ekstra. Om man velger å ta taxi istedenfor buss for eksempel, sier Lind.

Hun sier at det kan være tilstrekkelig med en manuell avlesning i første omgang.

– Kanskje kan det være nok med bildedokumentasjon senere, sier hun.

Tre av tre selskaper som har besvart NRK sine henvendelser om manuell avlesning, sier at de vil fortsette eller starte med manuell avlesning.

Hun sier at de i enkelte tilfeller også har opplevd at kundene selv er «kreative» og «manipulerer» måleverdiene når de har levert dokumentasjonen selv og at manuell avlesning derfor er sikrere.

Energidepartementet: vil sikre urimelig høy prising

Politisk rådgiver Erlend Jordal (H), skriver via sin kommunikasjonsrådgiver til NRK at selskapene som tar betalt for tjenesten må gjennomføre den.

Erlend Jordal, Informasjonssjef Norsk olje og gass

Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet Erlend Jordal (H).

Foto: Norsk olje og gass

Jordal understreker at nettselskapene ikke skal tjene noe på disse avlesningene. De skal også gi en detaljert beskrivelse av gebyret.

«Departementet vil presisere at tariffen for manuell avlesning ikke skal være større enn kostnadene nettselskapet har med slik avlesning, og skal ikke øke nettselskapenes overskudd.»

Han sier at de nå har et forslag på høring om at tariff for ikke-fjernavleste kunder fastsettes som et standardbeløp i forskrift.

«Forslaget skal sikre at kunder uten fjernavlesing ikke får urimelig høy tariff for ikke å benytte standardsystemet for avlesing og oversendelse av måleverdier gjennom AMS-måleren.»

I en tidligere versjon av saken sto det at det er omstridt om automatiske strømmålere (AMS) avgir stråling som kan være til skade for folk. I følge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er det ikke påvist noen helseeffekter av slike målere, og setningen er derfor tatt ut av saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger