Kun Oslo-politiet ble informert om «generell» instruks

Tvangsflytting-instruksen fra justisminister Anders Anundsen (Frp) til politiet ble videresendt direkte til Oslo-politiet med anbefaling om å flytte Krekar. Resten av politi-Norge ble aldri formelt varslet.

Krekar og dokument fra POD

POLITI-DOKUMENT: Dette brevet fra Politidirektoratet til Oslo politidistrikt ble sendt samme dag som instruksen fra justisministeren ble gitt. Politidirektoratet ga Oslo-politiet konkret ordre om å se på tvangsflytting av Krekar. Ingen andre politidistrikt ble orientert om instruksen, selv om dette er vanlig praksis ved «generelle instrukser».

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Regjeringen og Anders Anundsen har hardnakket hevdet at instruksen de sendte til Politidirektoratet (POD) den 14. januar er generell og ikke skreddersydd for mulla Krekars sak.

NRK kan nå avsløre at samme dag som instruksen ble sendt fra regjeringen, ble det gitt en konkret beskjed fra Politidirektoratet til Oslo-politiet om å se på tvangsflytting av Krekar. Ingen andre politidistrikt ble orientert om instruksen, selv om dette er vanlig praksis.

«Vurdering av enkeltsak»

NRK har fått innsyn i brevet som ble sendt fra de ansvarlige i Politidirektoratet til Oslo politidistrikt den 14. januar. I tittelen på brevet bruker direktoratet blant annet ordene «vurdering av enkeltsak», og lenger nede i brevet brukes Krekars fulle navn og fødselsdato.

Politidirektørens saksbehandler skriver dette til Oslo-politiet:

«Politidirektoratet ber Oslo politidistrikt om å vurdere ileggelse av meldeplikt og/eller bestemt oppholdssted etter utlendingsloven § 105 i tråd med instruksens hovedregel overfor irakisk statsborger Najumuddin Faraj Ahmad, også kjent som Mullah Krekar».

Advokat: – Klusser det bare til for regjeringen

Advokat Jon Wessel-Aas sier til NRK at det er «litt pussig» at instruksen ikke er sendt ut til de andre politidistriktene.

Jon Wessel-Aas

KRITISK: Advokat Jon Wessel-Aas sier dokumentet fra politiet underbygger at instruksen er laget med tanke på en enkeltsak.

Foto: Presse / BingHodneland

– Det er vanlig praksis at alle politidistriktene får informasjon om generelle instrukser fra departementet. Generelle instrukser gjelder for hele politi-Norge. Dette underbygger igjen inntrykket av at denne instruksen helt åpenbart er laget med tanke på en enkeltsak, sier Wessel-Aas.

I vedtaket fra Oslo politidistrikt, som pålegger Krekar å flytte til Kyrksæterøra, viser politiinspektør Vegard Rødås kun til utlendingsloven, og ikke til instruksen fra justisministeren.

– Kjennelsen fra Oslo tingrett bygger heller ikke på instruksen, men kun på utlendingsloven § 105. Instruksen er egentlig helt unødvendig. Den klusser det bare til for regjeringen fordi det ser ut som at de prøver å instruere politiet, sier Wessel-Aas.

Politidirektoratet vil ikke svare

Før helgen avslørte NRK at justisminister Anders Anundsen (Frp) ville bestemme hvor Krekar skulle bo. Han ønsket selv å instruere politiet om å pålegge mulla Krekar meldeplikt og et bestemt oppholdssted, men fikk nei fra egne jurister i embetsverket.

I motsetning til justisministeren, har Politidirektoratet instruksjonsmyndighet, og kan derfor gi ordre til politidistriktene i enkeltsaker.

Politidirektoratet bekrefter overfor NRK at de ikke har sendt informasjon om instruksen til andre politidistrikter i Norge, selv om det blir sagt at instruksen var ment å være generell.

Jøran Kallmyr (Frp) og Heidi Sørensen (SV)

VISER TIL DIREKTORATET: Statssekretør i Justis- og beredskapsdepartementet, Jøran Kallmyr, sier at Politidirektoratet må svare på hvorfor instruksen ikke ble sendt til hele politi-Norge.

Direktoratet sier de ikke vil svare på noen spørsmål som omhandler Krekar-saken, siden den fortsatt er til rettslig behandling - heller ingen spørsmål om deres saksbehandling av en «generell» instruks.

Justisdepartementet viser til direktoratet

Oslo tingrett slo i dag fast at politiet kan tvangsflytte mulla Krekar til Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Tingretten mener også at instruksen fra justisministeren er lovlig:

«I mangel av bevis som underbygger at instruksen blei gitt aleine med sikte på at Faraj skulle ileggast tvangsmiddel, finn retten at det ikkje er bevist som overvegande sannsynleg at Justis- og beredskapsdepartementet har gått ut over kompetansen sin».

Statssekretær Jøran Kallmyr sier til NRK at instruksen er generell, og at det er Politidirektoratet som må svare på hvorfor instruksen ikke ble sendt videre til resten av politi-Norge.

– Det kan det være mange grunner til, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger