Utvider krisepakkene: – Sikrer nå kulturbransjens fremtid i Norge

Kulturdepartementet sa fredag at de utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere. Hans Ole Rian i Creo er veldig fornøyd med inkluderingen av underleverandørene.

Hans Ole Rian

VELDIG FORNØYD: Vi i Creo er veldig fornøyd med at kulturministeren har utvidet denne ordningen til å inkludere lyd, lys, scene, booking, management og artister, sier Hans Ole Rian i Creo, forbundet for kunst og kultur.

Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

For arrangører inkluderer nå kompensasjonsordningen verdikjeden i kultursektoren. Idrett og frivillighet justeres, og den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsettes, skriver regjeringen i pressemeldingen.

– Koronapandemien har vært krevende for kulturnæringen, frivilligheten og idretten, og mitt mål har vært å bringe sektoren gjennom krisen. Etter en tett dialog med bransjene er jeg fornøyd med å kunne presentere utvidede og målrettede ordninger, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Inkluderer lyd, lys, scene, booking, management og artister

– Vi har ivaretatt arrangørene som arrangerer konserter og festivaler, men så har det også vært et behov for og ivareta underleverandørene på en forsterket måte.

Ordningen vil derfor inkludere mange flere av dem som opplever inntektstap på grunn av helt eller delvis avlyste kulturarrangementer.

– Alle disse kan dekke sine tap fra 1. mai til 1. september. Disse virksomhetene vil dekke 50 prosent av sine inntektstap, sier Raja.

Endringene i ordningen trenger godkjenning fra ESA. Man kan søke når godkjennelsen er i orden og Kulturrådet, som forvalter ordningen, er klare til å ta imot søknadene.

– Straks ordningen er oppe og går skal vi gjøre fortløpende utbetalinger utover sommeren, sier Raja.

Abid Raja

VIL INKLUDERE FLERE: Abid Raja sier de utvider krisepakkene for å inkludere flere underleverandører.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Vært kritiske til Rajas håndtering av kulturlivet: – Han har lært

– Vi i Creo er veldig fornøyd med at kulturministeren har utvidet denne ordningen til å inkludere lyd, lys, scene, booking, management og artister, sier Hans Ole Rian i Creo, forbundet for kunst og kultur.

Rian sier dette er helt i tråd med hva de i Creo og en samlet bransje har sagt helt siden mars.

– Vi har lenge – med rette – vært kritiske til Rajas håndtering av koronakrisen i kulturlivet, som helt sikkert skyldes en minister som er fersk i faget. Men han har lært, og også tatt med seg erfaringene fra flere år i finanskomiteen, og sikrer nå kulturbransjens fremtid i Norge.

Kan få dekket usolgte billetter

Man kan nå søke 70 prosent kompensasjon av tapte inntekter fra loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra akvarier, idrettsanlegg og museer. Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres, i tillegg til bortfall av billettinntekter, sier Raja.

Arrangement kan ikke ha mer enn 200 personer i publikum. De som arrangerer fotballkamper kan derfor nå få dekket billettinntekter som de ikke selger på grunn av dette.

– Så kan du også få dekket det du hadde tenkt å arrangere på arrangementsdagen ved å selge popkorn, men og parkering.

Dette gjelder også barnefotballen og barnehåndballen.

Kulturdepartementet har sørget for løpende utbetalinger. Det vil si at de som allerede har et dokumentert tap kan søke om å få kompensert dette nå, mens andre kan vente og se hvordan det blir for arrangementer som er planlagt i sommer.

Midlertidig kompensasjonsordning for mediene

Mange mediebedrifter har opplevd at omsetningen har falt etter at koronaviruset rammet Norge.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall.

– Etter dialog med bransjen og ESA har vi endret noe av innretningen på ordningen. Det settes lik prosentsats for å kunne søke, det vil si at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent skal kunne søke, og vi endrer søknadsperioden til å vare fra 15. mars til og med 30. juni, i tråd med mediebransjens innspill, sier Raja.

Fra før var kravet for nasjonale medier på 20 prosent omsetningsfall.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner, skriver regjeringen.

Ordningen må godkjennes av ESA før Medietilsynet kan åpne for søknader.

Se hele møtet med Abid Raja her.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger