Hopp til innhold

KS: Avlasterordningen kan koste opptil 1,2 milliarder

Avlastere til funksjonshemmede barn vil koste kommunene mellom 700 millioner kroner og 1,2 milliarder kroner når avlastere blir ansatt i kommunen, mener KS.

Torill og Mads

Torill Skog og Mads som hun er avlaster for en helg i måneden, går ofte på tur. KS har beregnet at kommunenes kostnader for å fortsette dagens avlasterordning vil koste mellom 700 mill. kr og 1,2 mrd. kr.

Foto: Ellen Omland / NRK

– Vi har gjort noen anslag på det laveste og høyeste nivået ut fra dagens tjeneste og da ser vi at det blir ganske høye tall, fra 700 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Gunn Marit Helgesen

Styreleder Gunn Marit Helgesen i Ks.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hvem skal betale for det?

– Det må vi ta opp med staten, sier Helgesen.

Kommunenes sentralforbund (KS) har beregnet kostnadene i høringssvaret til Arbeidsdepartementet etter at det ble sendt ut et forslag til ny forskrift.

Høringsforslaget innebærer at avlastere kan jobbe 60 timers uke som gjennomsnittsberegnes over 6 uker. Den helgen de er avlastere, blir timeantallet 88 timer.

Grunnen er en dom fra Høyesterett som fastslo at avlastere er arbeidstaker og ikke oppdragstaker som i dag.

Forskrift ikke nok

– Vår anbefaling til regjering er en lovendring, altså en ny særlovsendring, sier Gunn Marit Helgesen.

Hun presiserer samtidig at KS støtter arbeidet med en forskrift fordi det er kortsiktig og det må på plass nå på grunn av Høyesterettsdommen. Men en ny lov må på plass for å gjøre det mulig å være oppdragstaker, slik som det er i dag.

– Den enesten måten å få en slik fleksibel tjeneste for brukerne, er at man fortsetter den tjenesten man har i dag. Da må det en lovendring til, sier Helgesen.

Hun mener brukerne ikke vil få en like god tjenesten som de har i dag, og det er KS bekymret for.

Viktig med rettigheter

– Jeg synes det er en veldig viktig jobb, men mener at det også er viktig å opparbeide seg feriepenger og pensjonsrettigheter, sier Torill Skog.

Hun var den som førte saken for Høyesterett og vant.

Avlastere skal være ansatt i kommunen og ikke oppdragstaker som innebærer at de får et fast honorar. Da slår arbeidsmiljøloven inn, noe som har gjort denne saken til en juridisk nøtt for Arbeidsdepartementet og partene.

Les også: Høyesterettsdom setter avlastning for 6000 familier i fare

Les også: Hauglie fremmer nytt forslag for å løse AML-floka for avlastningshjem

Venter på høringssvar

HAuglie

Arbeidsminister Annikken Hauglie (H).

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Arbeidsminister Anniken Hauglie vil ikke la seg intervjue, men skriver i en e-post til NRK:

«Etter Høyesteretts dom, som klargjorde at avlasterne normalt må anses som arbeidstakere, var det viktig for regjeringen å finne en løsning som sikrer at barna og familiene fortsatt kan få avlastning. Med vårt forslag får de det. Jeg ønsker ikke å kommentere høringsinnspill før høringsprosessen er avsluttet.»

AKTUELT NÅ