KS om Høies trussel om å gripe inn: – Oppsiktsvekkende

KS-direktør Helge Eide mener helseminister Bent Høie må være tilbakeholden med å gripe inn i smittesituasjonen i Oslo.

Helge Eide

SKEPTISK: Direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Foto: Berit Roald / NTB

– Det vil være oppsiktsvekkende om det gripes til slike tiltak nå, sier direktør for interessepolitikk i kommunesektorens organisasjon KS, Helge Eide, til NRK.

Han viser til at helseminister Bent Høie (H) vurderer nå å innføre nasjonale tiltak om ikke byrådet i Oslo setter i verk tiltak foreslått av Helsedirektoratet, som ligger under Helsedepartementet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har kalt inn til pressekonferanse klokken 18.00, og vil orientere om koronasituasjonen og nye tiltak sammen med helsebyråd Robert Steen.

– Vist at de er villige til å innføre inngripende tiltak

Johansen sa i helgen at han i motsetning til Høie vil avvente med å innføre mer inngripende tiltak for å forebygge smittespredning i Oslo.

Eide mener Høie må være tilbakeholden med å gripe inn.

– Det er ingen tvil om at Oslo kommune har betydelig kompetanse og innsikt i situasjonen. De har vist tidligere at de er villige til å innføre inngripende tiltak. Derfor ville det være veldig overraskende om det kommer nasjonale tiltak, sier Eide.

Eide påpeker at Oslo kommune er i tett og nær dialog med Helsedirektoratet.

– Tilgangen på informasjon er ikke et argument for å gripe inn, sier han.

– Staten kan ikke instruere

Mens KS er klar på at jussen ikke står i veien for at Høie og Helsedirektoratet kan gripe inn, mener jussprofessor Hans Petter Graver at staten må overlate smittehåndteringen i Oslo til kommunen.

Professor Hans Petter Graver ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Staten kan ikke instruere kommunen her. Det er kommunens ansvar, sier jussprofessor Hans Petter Graver til NRK, og fortsetter:

– Smittevernlovens system er at det er et kommunalt ansvar å innføre tiltak for å forebygge allmennfarlig smittsom sykdom, mens statens myndighet er i ekstraordinære situasjoner. Sistnevnte gjelder hvis det er behov for landsomfattende tiltak, og at det er nødvendig å handle raskt. Det er ingen hjemmel i smittevernloven for å la staten overprøve myndigheten i en kommune hvis det er faglig eller politisk uenighet om tiltakene som skal settes inn.

Hva er en ekstraordinær situasjon?

– Hvis det er en situasjon som truer hele landet og er akutt, som i mars, da har staten myndighet til å gå inn. Men hvis det er lokale forhold, så legger loven ansvaret til kommunene.

– Et felles ansvar

Anne Kjersti Befring, emneansvarlig for helserett ved Det juridiske fakultetet i Oslo, er uenig med Graver. Befring sier at det ikke er slik at det enten er kommunen eller staten som treffer vedtak som kan komme i tillegg til kommunens vedtak under en pandemi.

– I henhold til smittevernloven skal Helsedirektoratet og regjeringen vurdere om det som gjøres i kommunene er tilstrekkelig for å begrense smittespredningen. Dette er et felles ansvar. Veldig mange jobber i Oslo kommune og reiser tilbake til en annen kommune. Oslo har betydning som hovedstad utover å være en enkeltstående kommune. Det er en forutsetning av vedtakene kan begrunnes i at det er nødvendig og forholdsmessig.

Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring, emneansvarlig for helserett ved Det juridiske fakultetet i Oslo.

Foto: Universitetet i Oslo (UiO)

I Oslo er samtlige bydeler røde. Johansen sa i helgen at han vil se om tiltakene som ble innført for én uke siden fungerer, før han tyr til enda mer inngripende tiltak.

Graver mener det er et smittefaglig og politisk spørsmål om tiltakene bør innføres nå eller om Oslo kommune bør vente.

– Loven sier at det ikke skal være mer inngripende tiltak enn nødvendig. Hva som er nødvendig, er et smittefaglig spørsmål, og det er et politisk spørsmål hvor stor belastning samfunnet må tåle. Her er det en uenighet om hva som er nødvendig, sier Graver.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger