KS krever gjennomgang av asfaltmarkedet i hele Norge

KS mener nå at asfaltmarkedet i hele Norge må gjennomgås for avdekke eventuelt ulovlig prissamarbeid. Interesseorganisasjonen for kommunene er bekymret etter NRKs avsløringer.

Asfaltering på ring 3, Oslo

Avsløringene om ulovlig kartellvirksomhet i asfaltbransjen kan strekke seg utover Midt-Norge. Nå ønskes det gjennomganger av andre områder. Her fra asfaltering i Oslo-området.

Foto: Sangnes Ane / Veidekke ASA

NRK kunne i går fortelle hvordan to store entrepenørselskaper skal ha samordnet anbudene sine i Midt-Norge for asfaltarbeider. Målet var å holde konkurrenter ute og dermed kunne ta kunstig høye priser. Det innrømmer en tidligere distriktsleder i Kolo Veidekke som selv var med på å gjennomføre det ulovlige prissamarbeidet.

Montasje - asfaltering og prissamarbeid

Asfaltmarkedet i Midt-Norge skulle fordeles med to tredeler til Kolo Veidekke og resten til NCC Roads ifølge en tidligere asfaltsjef som selv var med på det ulovlige prissamarbeidet.

Foto: NRK

Les og se intervjuet:

– Vi fordelte og gjorde opp markedet mellom oss

Sammen med en av sine største konkurrenter, selskapet NCC Roads, skal Veidekke i Midt-Norge ha hatt hemmelige møter der de ble enige om strategi for anbudsrunder. Avtalen var at asfaltselskapet Kolo Veidekke skulle få to tredeler av markedet i regionen, og NCC Roads skulle ta den resterende tredjedelen.

Prissamarbeidet og kartellvirksomheten kan være lovstridig, og er under etterforskning av Konkurransetilsynet. Begge selskapene viser til etterforskningen og mener de har vært åpne og samarbeidsvillige for etterforskningen.

Stor asfaltkjøper krever gjennomgang

Etter omleggingen der store deler av riksveinettet ble overført til fylkeskommunene eies mesteparten av landets veier av kommuner og fylkeskommuner. Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS sitter deres medlemmer nå med 90 prosent av veiene her i landet.

Helge Eide, KS

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, uttrykker nå at det må en bred gjennomgang til, ikke bare om Midt-Norge.

Foto: KS

– Opplysningene i NRK om at de to største entreprenørene i asfaltbransjen skal ha samarbeidet ulovlig i Midt-Norge gir grunn til sterk bekymring, uttrykker organisasjonen i dag.

KS likte altså ikke det de fikk høre gjennom NRK i går, og nå vil de ha alle kortene på bordet – og det i hele landet.

– KS mener det er behov for en gjennomgang av veientreprenørmarkedet i hele landet for å avdekke eventuelt ulovlig prissamarbeid også utenfor Midt-Norge, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

50 prosent økning på nye kontrakter

KS jobber for kommuner og fylkeskommuner som er blant de aller største kjøperne av asfalt. Organisasjonen mener å ha merket en til dels unaturlig høy prisøkning i de senere år.

– Kostnadene har økt med over 50 prosent når fylkeskommunene de seneste årene har fornyet sine driftskontrakter med private entreprenører. Fra flere hold er det stilt spørsmål ved hva som forårsaker denne kostnadsveksten, skriver de i en pressemelding.

Også fylkesordføreren i Sør-Trøndelag reagerte i går sterkt på opplysningene om ulovlig prissamarbeid, og planlegger en gjennomgang av alle mulige følger.

Tore O. Sandvik

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, frykter det ulovlige samarbeidet kan ha gått utover andre gode formål.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

– Jeg har bedt fylkesrådmannen snarest legge fram et notat som gir oss oversikt over på hvilken måte dette kan ha berørt oss, sa fylkesordfører Tore O. Sandvik til NRK i går kveld.

Han mener fordyrende ulovlig kartellvirksomhet kan ha gått utover andre gode formål som trafikksikkerhetstiltak.

– Dersom opplysningene stemmer, kan dette ha ført til at flere veiprosjekteter har blitt dyrere enn nødvendig. Dermed har andre viktige veier og trafikksikkerhetstiltak blitt utsatt på grunn av manglende ressurser, sier fylkesordføreren i Sør-Trøndelag.

– Trist at det rammer en hel næring

I den store bransjeforeningen for hele entrepenørsektoren Entrepenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) føler de nå at avsløringene rammer en hel næring.

– Dagsrevyens innslag tirsdag kveld med påstander om ulovlig prissamarbeid rammer omdømmemessig en hel næring, sier administrerende direktør Jon Sandnes i EBA til fagbladet Byggeindustriens nettsider.

Entrepenørforeningens leder karakteriserer saken som veldig trist. Likevel understreker han at selskapene innenfor bransjen ikke skal tolerere ulovligheter. Selv tar han sterk avstand fra ulovlig prissamarbeid.

– I vår etablerte etikkplakat som medlemsbedriftene forplikter seg til å følge har vi nulltoleranse til ulovligheter, fastslår Sandnes til Byggeindustrien.

Entrepenørenes bransjeforening har tro på at konkurransemyndighetene vil ta tak i saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger