Hopp til innhold

Aborter av fostre med kromosomfeil – fordoblet siden 2000

Mens nesten 50 fostre ble abortert på grunn av kromosomfeil i 2000, ble dobbelt så mange abortert i 2010.

Inngrep ved medisinsk klinikk

Eksperter forklarer økninga i antall aborter med en økt alder på fødende og at leger er flinkere til å finne avvik.

Foto: colourbox.com

Eksperter forklarer økninga med at leger er flinkere til å finne avvik, og at kvinner venter lengre med å få barn.

– Alder er risikofaktor

Gunnar Houge

Gunnar Houge ved Haukeland universitetssykehus er glad økningen i aborter ikke er enda større.

Foto: NRK

Tall Medisinsk fødselsregister har sammenstilt for NRK, viser at stadig flere fostre med kromosomfeil blir abortert.

Overlege ved seksjon for klinisk genetikk ved Haukeland sykehus, Gunnar Houge, tror noe av årsaken er at nybakte mødre blir eldre.

– Mors alder er en vesentlig risikofaktor for å få barn med trisomi, altså med ett ekstra kromosom, sier Houge.

På ti år har gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende steget med ett år. I fjor var over 16 prosent mellom 35 og 39 år da de fikk sitt første barn.

Les også: Norske kvinner føder færre barn

– Flere tar ultralyd

En annen forklaring er at stadig flere kvinner tar ultralyd rundt uke 12.

I dag får bare gravide over 38 år, og de som har grunn til tro at noe kan være galt med fosteret, tilbud om tidlig ultralyd fra staten.

Men unge gravide strømmer til private klinikker for å få samme tilbud. I Oslo tar 8 av 10 tidlig ultralyd, forteller spesialist og sjef ved Majorstuaklinikken, Josef Ekgren.

– Etterspørselen er nærmest ubegrenset. Det er mange som er redde for at det kan være noe som feiler babyen, og det kan skape mye uro og angst hvis man tror at noe kan være galt. Derfor kommer de hit for å forsikre seg om at alt er i orden.

På ultralydbildene tatt mellom uke 11 og 13 kan gynekologen se små avvik i ansiktet, langs ryggen og nakken til fostrene, sier Ekgren.

– Vi manipulerer fosteret slik at vi kan se det fra siden, i profil. Dermed kan vi med ett blikk se om den har navlebrokk, om nesebeinet er på plass, om den har forstørret nakkefold, og om den har armer med bein. Da kan vi veldig raskt si til foreldrene om dette ser bra ut eller ikke.

– Ser avvik bedre

Halvparten av fostrene som ble abortert bort på grunn av kromosomfeil i 2010, hadde Downs syndrom.

Overlege ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet, Guttorm Haugen, forteller at sykehuspersonalet ikke så etter Downs på ultralyd for ti år siden.

– Metoden var helt ny for ti år siden. Nå har de som arbeider med ultralyd blitt flinkere til å tolke bildene.

– Hva ser dere nå som dere ikke så før?

– Vi så rett og slett ikke etter kromosomsykdom før. Da var bare fostervannsprøve aktuelt. Nå ser vi bare etter en væskeansamling i nakken.

Josef Ekgren

Ubegrenset: – Alle vil ha tidlig ultralyd, sier spesialist Josef Ekgren, som kan se misdannelser på et foster bare ved et øyekast.

Foto: Christine Svendsen / NRK

Rikshospitalet kan også melde om en voldsom økning i bruken av tidlig ultralyd.

Mens bare 50 kvinner ble undersøkt på denne måten i 2000, fikk 1200 kvinner tidlig ultralyd i fjor.

– Når vi oppdager feil på et tidligere tidspunkt, velger noen kvinner abort av fostre som uansett ville blitt spontantabortert seinere. 40% av alle fostre med Downs som blir oppdaget i uke 12, vil ende opp som en spontanabort, sier Haugen.

Les også: Abortnemnd somlet – kvinne tvunget til å føde
Les mer: – Abort på levedyktige fostre skal ikke forekomme

– Glad for at det ikke er flere

Når eldre kvinner får barn, og stadig flere tar ultralyd i uke 12, blir flere fostre med kromosomfeil funnet. Det betyr igjen at aborttallene øker. Nesten alle gravide som får påvist Downs syndrom hos fosteret, velger nemlig abort.

Houge ved Haukeland universitetssykehus er derfor ikke overrasket over at dobbelt så mange fostre med kromosomfeil blir abortert nå enn for ti år siden.

– I grunnen er jeg nesten litt glad for at økningen ikke er enda større. Det er som regel fostre som har kromosomfeil av en forholdsvis alvorlig type som blir abortert. Jeg kjenner ikke til at det er en sterk økning i aborter på grunn av milde kromosomfeil.

Les også: Aborterte fostre levde i over en time før hjertet hadde sluttet å slå

Ultralydbilde

Mange unge gravide benytter seg av private klinikker for å få ta tidlig ultralyd.

Foto: www.colourbox.com

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger