Hopp til innhold

Kritiske til skjerpede krav for å få norsk statsborgerskap

Flere er kritiske til at kravene for å få norsk statsborgerskap nå kan bli strengere. Interesseorganisasjoner mener svake grupper kan bli stående uten mulighet til å bli norske.

Mazyar Keshvari og statsborgerskapstest (montasje)

Mazyar Keshvari (Frp) vil stramme inn kravene for å bli statsborger, men møter motstand hos fagfolk.

Foto: Marit Kolberg, VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk)

– For oss er det en selvfølge at de som søker om norsk statsborgerskap, behersker et minstenivå av kunnskaper om det samfunnet de skal bli borgere av, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari.

Anne Golden

Professor Anne Golden tror de svake taper.

Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Allerede nå må alle som skal bli norske statsborgere gjennom kurs i norsk og samfunnskunnskap. De har derimot også kunnet ta samfunnskunnskapsprøve ved bruk av sitt eget morsmål.

vil regjeringen og Frp at alle må kunne svare denne prøven på norsk.

– At man behersker den kunnskapen og kan svare på norsk, synes vi er et minstekriterium for å kunne bli norsk statsborger, sier Keshvari.

Eksempler på spørsmål i prøven er:

Når ble Norge et fritt og selvstendig land?

  • 1814
  • 1905
  • 1940

Test deg selv her:

Kilde: VOX – samfunnskunnskapstest

Vil ramme kvinner med lite skolegang

Noen eksperter mener derimot at testene er for vanskelige når det kreves at de gjøres på norsk.

– Mange vil trolig ha store problemer med å bestå prøven, sier professor Anne Golden ved Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.

Hun tror at noen ikke får en reell mulighet til å delta i samfunnet som norske borgere, selv om de har bodd her lenge – fordi testene er for vanskelig for svake grupper.

– Det gjelder særlig for kvinner som kommer fra områder med krig og som har hatt små muligheter til å gå på skole, sier Golden.

– Norsk er vanskelig

Camila Dobruna

Camila Dobruna fra Kosovo sier det er vanskelig å lære seg norsk selv om hun har bodd lenge i Norge.

Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Camila Dobruna fra Kosovo har gått flere år på kurs, men synes norsk er vanskelig.

– Ja, kanskje ikke for alle, men for meg er det vanskelig, sier hun til NRK.

Camilla, som snart har bodd her i sju år, blir gjerne norsk statsborger hvis hun kan, men hun tror at prøven kan bli vanskelig å forstå for henne.

For dårlig undervisningstilbud

Guri Hestflått Gabrielsen

Avdelingsleder Guri Hestflått Gabrielsen i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Foto: Christine Brown Vollan / LDO

Også Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer. De mener de som kommer fra land med lavt utdanningsnivå, vil tape.

– Vi er ikke imot at man vektlegger gode språkkunnskaper og god samfunnsforståelse. Det vi er opptatt av, er at det skal være en undervisning som tar hensyn til at folk har ulike behov, sier avdelingsleder Guri Hestflått Gabrielsen.

AKTUELT NÅ