NRK Meny
Normal

Gynekologer ber Helsedepartementet om å snu i abortgrense-saken

Gynekologisk forening mener lovendringen om en abortgrense på 22 uker setter helsepersonell foran kvinner i sårbare situasjoner.

Ultralyd av gravid kvinne

En gravid kvinne er inne til ultralydundersøkelse på Rikshospitalet. Flere jordmødre ved sykehuset har reagert på at fostrene de aborterte var store og at hjertene deres slo i opp til 90 minutter etter aborten.

Foto: NRK / Arkivfoto

Mette Løkeland i Norsk gynekologisk forening

Mette Løkeland i Norsk gynekologisk forening er kritisk til endring av abortreglene.

Foto: Norsk gynekologisk forening
Ole Didrik Saugstad

Professor i nyfødtmedisin Ola Didrik Saugstad støtter forslaget om en absolutt abortgrense.

Foto: Torill Svaar / NRK

NRK kunne tidligere i dag fortelle at Helsedepartementet vil endre forskriften etter at levedyktige fostre er blitt abortert som følge av uklar lovgivning.

Mette Løkeland i Gynekologisk forening mener lovendringen setter helsepersonell foran kvinner i en vanskelig situasjon.

– De har ikke rett til å gjøre dette med utgangspunkt i lovens tekst der det står at man kan ta abort frem til fosteret er levedyktig. Det er ingen som mener at fosteret er levedyktig før det er 23 uker. Det er en liten andel som er levedyktige mellom 23 og 24 uker, sier nettredaktør i Norsk gynekologisk forening Mette Løkeland til NRK.

– Tar ikke sårbare kvinner på alvor

Norsk gynekologisk forening har i brev til helseminister Bent Høie bedt departementet om ikke å endre loven.

«Helsedirektoratet kan ikke avgrense regelen å sette en ukes skille mellom øvre abortgrense og det nyfødtavdelinger praktiserer som nedre levedyktighetsgrense», heter det i brevet sendt til Helsedepartementet.

– Ifølge loven skal man vurdere den enkelte saken for seg, og da kan man ikke sette en absolutt øvre grense. Dette er å ikke ta spesielt sårbare kvinner på alvor. Det gjelder kvinner med psykiske plager eller saker hvor ulovligheter har skjedd, sier Løkeland.

Det var først i mai 2012 at de ulovlige abortene ble kjent. Da hadde jordmødre på Rikshospitalet reagert på at fostrene de aborterte, var uvanlig store.

Jordmødrene ble hørt til slutt og praksisen ble endret, slik at ingen aborter ble gjennomført etter uke 22. Nå skal praksisen som har blitt fulgt siden slutten av 2011, bli lovfestet.

– Å vise livstegn er ikke det samme som levedyktighet

– Helsedepartementet fratar Abortklagenemda en tillit. Nemda innvilger ikke alle aborter. Det er jurister, gynekologer og flere andre i nemda som vurderer kvinnens og fosterets sak. Det må man fortsette med fordi her finnes det ingen absolutte grenser, sier Løkeland.

– Hva med forskning som viser levedyktighet ved 22 uker og jordmødre som forteller om hjerter som slår?

– Å vise livstegn er ikke der samme som levedyktighet. Store studier fra Norge publisert de siste ti år og fra Storbritannia viser at det ikke er noen overlevelse for dem under 23 uker, sier Løkeland.

Hun har forståelse for at det kan være en vanskelig oppgave for helsepersonell å utføre abortene.

Jordmødre jobber både med ønskede premature fostre som ikke overlever og de uønskede fostrene som aborteres. Disse abortene bør kanskje ikke skje på de samme prematuravdelingene, sier Løkeland.

– Foster på 22 uker kan overleve

Professor i nyfødtmedisin Ola Didrik Saugstad støtter forslaget om en absolutt abortgrense.

– I dag vet vi at foster på 22 og 23 uker kan overleve. En tysk undersøkelse som kom rett før jul viser at fostre på 23 uker overlever i 80 prosent av tilfellene og har også forbausende få skader. Så det er etiske problemstillinger knyttet til disse abortene.

– Abortene foregikk i en periode på over ti år helt til Rikshospitalet fikk ansvar for å utføre abortene. Hvorfor tror du de foregikk så lenge?

– Det er vanskelig å si. Det kan være at man ikke var så interessert i problemstillingen, og kanskje var man ikke var klar over at foster som er 23 uker har en ganske god prognose i dag.

– Vil grensen bli lavere enn 22 uker etter hvert som medisinen utvikler seg?

– Jeg kan ikke utelukke det. Det kommer flere rapporter for eksempel fra Japan som viser at de behandler 22 uker og til og med 21 uker gamle fostre. Det har ikke vært praksis i Norge, men det kan komme ønske om at skal gjøre det også i Norge. Da må vi tenke på om den grensen på 22 uker faktisk må flyttes ned én uke, sier Saugstad.

Flere ulovlige aborter

Uklar lovgivning har ført til at en rekke friske fostre har blitt abortert de siste årene.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at i løpet av en tiårsperiode ble 17 aborter gjennomført i uke 22 og 23:

  • Fem ulovlige aborter mellom 2001 og 2009
  • Tolv ulovlige aborter mellom 2010 og 2011
Video Aborterte fostre levde videre i en time

Se reportasjen om aborterte fostre som levde i over én time etter at de var abortert.


Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger