Voldtektsanmeldelsen ble henlagt etter to år

En kvinne som anmeldte en voldtekt, opplevde at politiet ventet et halvt år med å avhøre den 13 år gamle sønnen hennes, som var vitne til overgrepet. Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, mener politiets tidsbruk i voldtektssaker er uakseptabel.

Hans Sverre Sjøvold

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, innrømmer at politiet har et forbedringspotensiale i etterforskningen av voldtektssaker. Oslo er det politidistriktet som i snitt bruker lengst tid på å etterforske en voldtekt.

Foto: NRK

– Jeg ble utsatt for et meget alvorlig overgrep i mitt eget hjem, bak en låst dør, mens min tenåringssønn prøvde å hjelpe meg ved å forsøke å dirke opp døren med en kniv, forteller kvinnen til NRK.

For to år siden anmeldte hun voldtekten til politiet i Oslo. Det tok fire måneder før politiet snakket med mannen hun anklaget og et halvt år før hennes 13 år gamle sønn, som var vitne, ble innkalt til dommeravhør.

– I mellomtiden fikk jeg ikke lov til å snakke med ham om det som hadde skjedd, sier kvinnen.

– Hvorfor det?

– Fordi hans forklaring ikke skulle bli farget eller styrt av meg.

– Nærmest risikofritt å voldta

Voldtektssaker blir ofte liggende lenge uten at ofrene opplever at noe særlig skjer, mener DIXI.

– Mitt inntrykk er at politiet ikke jobber særlig hardt med de sakene, og ofte sitter man med en følelse av at de somler. Det er eksempler på saker der det er 16 år gamle jenter, det er kjent gjerningsmann og vitner til saken, og så har politiet tatt én telefon til overgriper, og så har de ikke gjort mer. Det er ikke særlig god etterforskning, sier konsulent Ingrid Blessom.

– I dag i Norge er det tilnærmet risikofritt å begå voldtekt fordi det er så få som blir straffet for det, mener hun.

De fleste voldtektssaker ender med henleggelse, ofte på grunn av bevisets stilling. Kvinnen som anmeldte en voldtekt hvor sønnen var vitne, fikk saken henlagt nå i høst.

– Når man til og med har et vitne i en sak, hva skal da til for at en sak fører frem til tiltale?, lurer hun.

Politiet: Vanskelig å føre bevis

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, påpeker at voldtektssaker er vanskelige å oppklare, selv om det er kjent gjerningsmann.

– Det er ofte krevende å føre bevis i disse sakene, noe som både henleggelsesstatistikken og også antall frifinnelser i rettsapparatet viser, sier han.

Politiet oppfordrer alle til å anmelde voldtekt, men kvinnen som anmeldte for to år siden, synes sendrektig etterforskning og henleggelse bare gjorde vondt verre.

– Hvis noen kom til meg og sa at de hadde vært utsatt for en voldtekt, ville jeg ikke anbefalt vedkommende å anmelde det. Belastningen er så enorm, sier hun.

Oslo er versting

Politimester Sjøvold innrømmer at kvinnens sak, og det at politiet bruker lang tid på sakene, ikke er godt nok.

– Jeg ser at vi har et forbedringspotensiale, sier Sjøvold.

Oslo politidistrikt er blant verstingene i saksbehandlingstid i voldtektssaker i fjor, skriver VG.

I snitt tar det 280 dager å etterforske en voldtekt i Oslo.

– Voldtekt er en av de aller verste krenkelsene et individ kan oppleve. Det er selvsagt uakseptabelt for alle parter at de må vente så lenge på en avklaring. Det gjelder både for den som anmelder, og den som blir anmeldt. Det er også uakseptabelt for politiet, sier Sjøvold til VG.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger