Hopp til innhold

– Staten ser ut som et lappeteppe

– Det kan gå på liv og helse løs når brann, politi og helsevesen ikke tilhører samme region, mener nødetatene i Drammen. En ny rapport avdekker et lappeteppe av forskjellige oppdelinger av Norge i regioner av forskjellig størrelse.

Regionsinndeling av politidistrikter, tollregioner og kriminalomsorgen.

Etter kompromisset mellom regjeringen og Venstre ligger det an til 12 politidistrikter. Samtidig er tollvesenet delt opp i seks regioner og kriminalomsorgen i fem. Grensene er heller ikke de samme, for eksempel er Nord-Norge delt opp på tre helt forskjellige måter hos de tre.

Foto: Grafikk: Kristian Elster / NRK

Med unntak av Nav er det ingen av de 35 statlige forvaltningsorganene som er delt opp på en måte som følger fylkesgrensene.

– Det er bare fylkesmannen og Nav igjen som følger fylkesgrensene. Til og med fylkesmannen er i ferd med å forlate fylkene, sier utreder Magne Langset ved Nivi Analyse, som har laget rapporten for KS (Kommunesektorens organisasjon).

Stortinget har vedtatt som prinsipp at statlige regioninndelinger ikke skal gå på tvers av fylkesgrensene, men også det finner rapporten en rekke eksempler på.

– Staten ser ut om et lappeteppe når du ser den regionalt og Norge er feilkonstruert, er den harde dommen til fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, Tore Sandvik (Ap).

14 minutter før varsling

Ved Nødsentralen i Drammen husker de togavsporingen på Vestfoldbanen i februar 2012 som et eksempel på hvor galt det kan gå.

Espen Thomassen

Leder for Brannsentralen i Drammen, Espen Thomassen, sier at etter at de ble samlokalisert er det langt lettere å samarbeide.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Togledelsen satt i Drammen og da de ringte til politiet kom de da også til Drammens-politiet, selv om det var politiet i Vestfold som skulle vært kontaktet.

– Da var det altså operasjonssentralen ï Vestfold, 110-sentralen i Drammen og AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. red.anm.) i Tønsberg som skal samarbeide om hendelsen, sier Espen Thomassen som var operativ leder for 110-sentralen i Drammen da avsporingen skjedde.

Den dårlige organiseringen førte ifølge Tønsbergs Blad til at det tok 14 minutter fra ulykken skjedde til nødetatene i Vestfold ble varslet.

Fem personer ble skadet, en av dem alvorlig, ved togavsporingen. Espen Thomassen advarer om at det kan gå på liv og helse løs når brann, politi og helsevesen ikke tilhører samme region.

I Drammen har nå politi, brannvesen og helse blitt lagt til samme sted, med bare en skyvedør mellom, noe som gjør det langt lettere å samarbeide.

Vanskelig å samarbeide

På andre sektorer er det store problemer med å gjenskape suksessen fra Drammen.

Gunn Marit Helgesen

KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) ber staten ta grep: – Nå må staten se på sin egen organisering slik at det blir mer oversiktlig for innbyggerne og lettere for alle å forholde seg til, sier hun til NRK.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Bare noe så enkelt som å samarbeide og samordne mellom forskjellige etater blir vanskelig når de ofte har kontorer i forskjellige fylker.

– Når det gjelder de statlige etatene er det noe som har utviklet seg over tid og det er klart at det fremkommer som et lappeteppe, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jardar Jensen (H).

KS-styreleder Gunn Marit Helgesen sier at en kan se til helsevesenet, der Norge er delt inn fire regioner.

– Man kan tenke seg at i de regionene kan man putte justis, politi, presteembeter. Uansett hvilket område staten skal organisere bør det ha den samme regioninndelingen, uansett sektor, sier Helgesen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger