Hopp til innhold

Kritiserer politiet etter at mannen døde i dykkerulykke: – Er ikke min ektemanns død viktig nok?

1. mars 2014 døde Trond Ytreland på et dykkerkurs. Politiet mente kurset hadde ulovlige mangler, men fire år etter ulykken er fortsatt ingen straffet.

Solfrid Odland Ytreland og Stian Ytreland ser på bilder av avdøde Trond Ytreland

GAMLE BILDER: Mor og sønn forteller at Trond Ytreland var en eventyrlysten livsnyter med mange drømmer. 1. mars 2014 døde han på dykkerkurs.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Han hadde så mange drømmer, først dykkerkurset og så skulle han til Machu Picchu, forteller enken, Solfrid Odland Ytreland.

Trond Ytreland gjør seg klar til å dykke

DE SISTE BILDENE: Trond Ytreland gjør seg klar til å dykke. Samme dag omkom han i en ulykke.

Foto: Privat

På det siste bildet som er tatt av ektemannen gjør han seg klar til dykkerkurs.

Senere samme dag døde han, 59 år gammel.

Trolig kvalt av dykkerdrakten

Det var dagens andre dykk. Far og sønn Ytreland skulle øve på kontrollert oppstigning da det gikk galt.

– Jeg holdt meg i overflaten mens han var på vei ned. Jeg så ned i vannet at han kavet. Like etter så jeg at han fløt livløs opp, forteller sønnen Stian Ytreland.

Det var ingen andre enn instruktøren og sønnen til stede på kurset. Da de fikk faren på land, var det for sent.

Ifølge den rettsmedisinske undersøkelsen døde Ytreland trolig av såkalt «draktstrangulasjon» – kvelning av for stram halstetning.

Mangelfullt dykkerkurs

Etterforskningen avdekket mangler ved kurset. Blant annet var det bare én instruktør til stede – det skulle ha vært minst to. I tillegg skal vurdering og kartlegging av risiko ved dykking ha vært mangelfull.

Arbeidstilsynet skrev følgende i sin rapport etter ulykken:

« (…) hendelsesforløpet kunne utviklet seg annerledes dersom de lovpålagte vernetiltak etter arbeidsmiljøløven var på plass, og de fatale konsekvensene for kursdeltakeren muligens kunne ha vært unngått. Det vises særlig til at risiko ikke var kartlagt og vurdert og at det ikke var forsvarlig bemanning.»

Ein mann omkom i dykkarulukke i Haugesund

REDNINGSAKSJON: 1. mars 2014 rykket nødetatene til Kvalsvik nord for Haugesund, men livet stod ikke til å redde.

Allerede i 2016 ble saken mot instruktøren henlagt, men to ledere i butikken der kurset ble betalt, ble ilagt bøter for å ha «unnlatt å sørge for at det er minst to instruktører til stede ved den praktiske opplæringen».

De nektet å vedta boten og klaget på henleggelsen mot instruktøren, fordi de mente vedkommende var den ansvarlige.

Dermed skulle politiet ha sendt saken til retten, men fire år og tre måneder etter ulykken har det fortsatt ikke skjedd.

Forbannet på politiet

Stian og Solfrid Ytreland

DE ETTERLATTE: Stian og Solfrid Ytreland forstår ikke at politiets arbeid har tatt så lang tid. I bakgrunnen skimtes bøyen hvor det fatale dykket fant sted.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Jeg var trist. Nå er jeg forbannet, sier Solfrid Odland Ytreland.

Vi møter henne og sønnen Stian i Kvalsvik, like nord for Haugesund. Det var her de mistet ektemann og far. Ingen av dem forstår at det kan ta politiet så lang tid å få sendt saken til retten.

– For oss er det tydelig at det er gjort masse feil. Noe som både Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har konkludert med i sine rapporter. At man ikke har kommet lenger er ubegripelig, sier enken.

– Aldri opplevd liknende

Bistandsadvokat Kristin Kvanum Hestnes

KLAGER PÅ POLITIET: Bistandsadvokaten til de pårørende har klaget på politiets saksbehandling.

Foto: Martin Roalsø / NRK

De etterlattes bistandsadvokat, Kristin Kvanum Hestnes, sendte i mars i år en formell klage til politidistriktet. Der klager hun både på saksbehandlingen, men også på at politiet ikke har svart på gjentatte henvendelser om saken siden desember i fjor.

Hun skriver:

«Det er i seg selv en stor belastning å miste et kjært menneske og omstille sitt liv etter dette. Når man i tillegg må gå i uvisshet år etter år fordi politiet ikke prioriterer saken, er det ubeskrivelig vondt og støtende!»

– Advokatfirmaet Robertsen har holdt på med personskadesaker i over 30 år, og har aldri opplevd noe liknende. Verken når det gjelder tidsbruk eller den manglende kommunikasjonen fra politiets side, sier Hestnes.

Politiet: – Det har tatt for lang tid

Det er leder ved påtaleseksjon nord i Sør-Vest politidistrikt, Thomas Utne Pettersen, som svarer på kritikken. Han legger seg flat.

seksjonsleder Thomas Utne Pettersen

BEKLAGER: Seksjonsleder Thomas Utne Pettersen beklager at det har tatt så lang tid å bli ferdig med saken.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Først må jeg få beklage den tilleggsbelastningen dette har vært for de etterlatte. Det har tatt for lang tid, og slik skal det ikke være. Forklaringen, som ikke er ment å være en unnskyldning, er at vi har hatt veldig mange tunge saker som har krevd spesialkompetansen til juristen som også har hatt dykkerulykken. Han har hatt for mange saker, og vi har ikke klart å sette inn nok ressurser til å løse dette fortere, sier Pettersen.

Han beklager også at politidistriktet ikke har besvart bistandsadvokatens henvendelser siden desember i fjor.

– I denne typen alvorlige saker skal vi prioritere å besvare henvendelser. Jeg kan ikke si noe annet enn at manglende svar har med tidspress å gjøre.

– Tar det så lang tid å skrive en e-post?

– Vi skal jo prøve å være oppdaterte og gi gode og begrunnede svar.

– Men de har jo bare spurt hvor saken står, og det har dere ikke svart på?

– Nei, det har vi ikke.

– Burde dere ha gjort det?

– Absolutt, avslutter Utne Pettersen.

Han forteller at klagen er til behandling og at straffesaken vil bli sendt til tingretten før sommeren. Da har den ligget hos politiet siden årsskiftet 2016/2017. Så lang liggetid kan gi strafferabatt.

Forsvarer: – Belastning også for mine klienter

NRK har vært i kontakt med advokaten som forsvarte instruktøren, som opplyser at vedkommende ikke ønsker å uttale seg i saken.

Trond Hjelde forsvarer de to lederne i butikken der dykkerkurset ble betalt. Han forteller at klientene mener de er uskyldige i det som har skjedd. De mener de ikke hadde noe ansvar for kurset. Advokaten understreker at det også for dem er vanskelig å ikke få en avslutning på saken.

– Det er uakseptabelt at politiet har brukt så lang tid på saken, både for de pårørende og mine klienter. Nå kommer vi til å gå til erstatningskrav mot påtalemyndigheten, sier han.

Vil få fred

Solfrid Odland Ytreland og barna Stian og Tina vil aldri få sin mann og far tilbake. Men de håper at de i det minste kan få en avslutning på saken.

– Som Stian sa i går: «Jeg ønsker at du skal få fred mamma». Jeg ønsker at vi skal få fred. At vi skal få en avslutning på saken. Det går ikke en dag uten at vi tenker på dette. Det er i tankene våre hele tiden, sier Solfrid.

Gravstedet

GRAVSTEDET: På Trond Ytrelands gravstein er et dikt som har betydd mye for de etterlatte.

Foto: Privat

AKTUELT NÅ