Kristiansen tapte i tingretten

Oslo tingrett ga ikke Baneheia-dømte Viggo Kristiansen medhold i hans søksmål mot Gjenopptakelseskommisjonen.

Arvid Sjødin og Sigurd Klomsæt

Advokatene Arvid Sjødin (tv) og Sigurd Klomsæt i Oslo tingrett når Viggo Kristiansen begjærer Baneheia-saken gjenopptatt for fjerde gang.

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har tre ganger avvist Kristiansens begjæring om å få saken mot seg gjenopptatt.

LES: – Intet nytt fra Viggo Kristiansen

Vil anke dommen

Advokatene hans, Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin, gikk til sak mot kommisjonen for å få avslaget kjent ugyldig.

Fredag ble Gjenopptakelseskommisjonen frifunnet. Viggo Kristiansen må betale 238.000 kroner i sakskostnader.

Advokat Sigurd Klomsæt sier han ikke er overrasket over dommen, og sier frikjennelsen av gjenopptagelseskommisjonen vil bli anket.

– Det er mange hindringer i veien for rettsikkerhetens tjeneste. Dommen vil bli anket. Vi vil anke helt til Strasbourg dersom det er nødvendig, sier Klomsær til fvn.no.

Klomsæt legger til at han etter dommer er mer kamplysten.

Viggo Kristiansen er dømt til 21 års forvaring og har hele tiden for ugjerningene i Baneia i mai 2001.

– Jeg har snakket med ham. Han tok dommen med fatning og var enig i at vi anker saken, sier forsvarsadvokaten til NTB.

Tankekors

I den 23 sider lange dommen påpeker tingrettsdommer Torstein Hellesnes «det paradoksale i at en domstol – i tingretten besatt med enedommer – skal overprøve den bevisvurdering som tidligere er gjort av 10 lagrettemedlemmer og deretter av 5 medlemmer av kommisjonen, alle meget kvalifiserte.»

Han mener det er et større tankekors at rettsforhandlingene i det som i realiteten er en ren straffesak, må skje etter tvisteloven, og ikke straffeloven.

I dommen heter det at det bare er hensynet til rettssikkerheten som taler for en full saksbehandling, men at hensynet til rettssikkerhet også må ha sin grense.

– Kampen for rettssikkerhet har alltid vært hard. Saken må nok oppover i systemet for at det skal være mulig å nå fram, sier Klomsæt til NTB.

Hevder han ikke var i Baneheia

Viggo Kristiansen fastholdt i retten sin forklaring om at han aldri var i Baneheia på det tidspunktet da de to småjentene på 8 og 10 år ble voldtatt og drept 19. mai 2000.

Han har to ganger forsøkt å få saken opp for Høyesterett uten å lykkes. Begge ganger ble avslagene anket, men avslått. Det var i 2002 og 2010. Han har begjært saken gjenopptatt i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fire ganger i perioden 2008–2011. Tre av begjæringene er avslått, den fjerde er ennå ikke behandlet.

– Det har vært mange nederlag på veien. Vi var ikke uforberedt på at dette ville skje, men vi var ikke forberedt på at de ikke har fått med seg sentrale opplysninger og dokumentasjon. Men det var riktig å gjennomføre saken, fordi det kom fram viktige bevis som dessverre retten verken nevner eller har fått med seg, sier Klomsæt til NTB.

NRK kommer med mer

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger