NRK Meny
Normal

Kristen formålsparagraf skal vekk

Regjeringen vil fjerne den kristne formmålsparagrafen i barnehage og skole.

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell
Foto: Heidi Lise Bakke. / NRK

Den gjeldene bestemmelsen om kristen oppdragerplikt tas også vekk.

- Forslagene til nye formålsparagrafer for barnehager og opplæringen bygger på en grunnleggende respekt for at vi lever i et mangfoldig samfunn, seier kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell.

Bygger på menneskerettene

Han mener det er viktig for alle som har sitt virke i barnehagen og skolen at det er bred enighet om slike spørsmål.

-Barnehagen og skolen er ikke tjent med å være gjenstand for strid og uro omkring verdigrunnlaget, understreker kunnskapsministeren.

Regjeringens forslag til nye formålsparagrafer bygger på menneskerettighetene og omtaler spesielt verdier som respekt for menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet.

Det vises videre til at disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn.

Forslaget bygger i stor grad på innstillingen fra det såkalte Bostad-utvalget.

- En vesentlig bedring

Human-Etisk Forbund betegner regjeringens forslag som en forbedring.

– Jeg er svært fornøyd med at regjeringen har tatt på alvor et konsensusforslag fra et bredt sammensatt utvalg, sier forbundets generalsekretær Kristin Mile. Hun var medlem av Bostad-utvalget.

– Mitt primærstandpunkt er selvsagt sammenfallende med mitt forbunds syn, nemlig at fellesverdier, og ikke verdier som springer ut av enkelte livssyn, bør være grunnlaget for våre fellesskapsinstitusjoner. Nå har vi oppnådd en vesentlig endring og bedring av dagens kristne formålsparagrafer, sier generalsekretæren.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger