Krisemøter om nødnett – uten løfter om bedring

Både helsedirektøren og PST har hatt krisemøter med de nødnettansvarlige i dag, men løfter om bedring på problemene er et stykke unna. Justisminister Faremo er likevel fornøyd.

Bjørn-Inge Larsen

UT FRA OPPVASKMØTE: Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen kommer her ut fra møtet med nødnett-direktoratet om alle problemene.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Legene på legevakta kan ikke nås med nødnett

LYTTER FORGJEVES: Leger har meldt om dårlig dekning og talekvalitet innendørs.

Foto: Ketil Kern / NRK

Etter at både politiet, brannvesen og helsevesen i den siste tiden har gått åpent ut mot nødnettet og problemene det skaper måtte Direktoratet for nødkommunikasjon møte i flere krisemøter i dag.

Flere brukere fra nødetatene har fortalt til NRK hvordan de ikke kan stole på mange-milliard-prosjektet.

Les: Brannvesen vraket nødnett-test
Les: Helsedirektøren: – Nødnettet kan ikke brukes på landsbasis

Blant annet har både PSTs og politiets livvakter fortalt hvordan de ikke tør stole på det nye sambandssystemet. Brannvesenet og legevakter har også fortalt hvordan nødnettet ikke har dekning de kan stole på innendørs til tross for at prosjektet er planlagt å koste 6 milliarder kroner.

I dag har blant annet PST og Helsedirektoratet hatt krisemøter med de ansvarlige for nødnettet – Direktoratet for nødkommunikasjon.

– Ett av temaene vi tar opp er at det er knyttet en viss uklarhet til hvor god innendørsdekning det blir i nødnettet. Det er et viktig tema, for vi trenger god innendørsdekning hvis vi skal være i beredskap, forteller helsedirektør Bjørn-Inge Larsen om hva han har tatt opp med sjefen for nødnettet Tor Helge Lyngstøl i dag.

Ingen løfter om bedring

Helsedirektøren har flere ganger rapportert oppover om at det nye nødnettet ikke fungerer som det skal. Han sa også fra om hva helsevesenet ønsket seg i møtet i dag, men fikk ingen lovnader om bedring.

– Vi har ikke fått løfter om noen ting, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til NRK i det han forlater møtet med nødnett-direktøren.

NRK har tidligere kunnet fortelle hvordan helsearbeidere som forsøker å ta i bruk det nye nødnettet sliter med problemer.

Bjørn-Inge Larsen

VURDERER ALTERNATIVER: Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen sier at hvis ikke problemene løses må kanskje helsevesenet lage sine egne systemer i tillegg til nødnettet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Legevakta i Nedre Romerike forsøkte å gå over til det nye nødnettet . De erfarte da at dekningen inne i bygget til selve legevakta var dårlig at man måtte gå tilbake til mobil- og fasttelefoni – de tok ikke sjansen på å bruke et ustabilt system med dårlig innendørsdekning.

Dette har helsedirektøren i dag tatt opp med nødnett-direktoratet i et oppvaskmøte.

– Alle de tre nødetatene har gitt uttrykk for at personellet som er der ute og bruker nødnettet ikke opplever den innendørsdekningen som vi hadde forutsett, sier Bjørn-Inge Larsen.

Hvor lenge kan dere leve med et nødnett som er slik som dette?
– Dette nødnettet med sine mangler er likevel en betraktelig bedre tjeneste for helse-Norge enn det helseradionettet som vi har fra før. Vi ønsker dette nødnettet, men helsepersonell som er ute og jobber med kritisk syke pasienter trenger selvsagt også å ha dekning innendørs - der er de fleste pasientene, svarer Larsen.

PSTs sikkerhetstjeneste trener

TRENER: PSTs livvakter trener, og under tester har det vist seg at nødnettet ikke kan brukes i krisesituasjoner.

Foto: Flickr / PST

Også krisemøte med PST

Helsedirektøren forteller at helsevesenet også er avhengige av å få klarlagt hva nødnettet kan og ikke kan tilby når det gjelder overføring av data. Helsearbeidere trenger muligheter for å overføre informasjon om pasienter i form av tekst og for eksempel EKG-data.

Helsedirektøren forteller at de til tross for lite framgang i å løse problemene har en konstruktiv dialog med Direktoratet for nødkommunikasjon.

PSTs livvakt-tjeneste trener - øreplugg

SKJULT SAMBAND: PSTs livvakter er avhengige av skjult samband. Da sliter de med dårlig dekning i det nye nødnettet, og tør derfor ikke bruke det til daglig.

Foto: Thomas Fredriksen / Politiets sikkerhetstjeneste

I krisemøtet har det derfor blitt drøftet og diskutert hvordan både helsevesenet og nødnett-direktoratet skal forholde seg til problemene som er blitt avdekket.

Også PST har i dag hatt oppvaskmøte med de ansvarlige for nødnettutbyggingen.

I møtet ble blant annet utfordringene med innendørsdekning og dekning for PSTs livvakter tatt opp. Det ble også sett på mulige løsninger på problemene. PST opplyser til NRK at de ser positivt på dialogen.

Les: PST varsler om store problemer med nytt nødnett

Nødnett-direktorat skal lage rapport

Selv om helsevesenet ikke fikk konkrete lovnader om forbedring fikk de beskjed om at det gjøres noe:

Direktoratet for nødkommunikasjon skal lage en ny rapport.

– De har sagt at de vil lage en rapport i løpet av denne høsten som skal beskrive innendørsdekning, evne til å sende data i nettet og forbedring av talekvaliteten som er mulig innenfor rammene av dagens nødnett, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Helse-toppen sier at dette er et skritt på veien. Det vil klargjøre hva helsearbeiderne kan få ut av milliardinvesteringen.

Likevel er han klar på at mangel på innendørsdekning eller dataoverføringsmuligheter kan føre til at de må finne sine egne løsninger i tillegg til nødnettet til 6 milliarder kroner.

Tor Helge Lyngstøl

DISKUSJON: Nødnett-direktør Tor Helge Lyngstøl sier at møtene i dag var konstruktive og hadde diskusjoner om kjente utfordringer.

Foto: Trond Stenersen / NRK

– Hvis det viser seg at vi ikke får full innendørsdekning med nødnettet eller at det ikke er mulig å sende data slik vi ønsker trenger vi å få det klarlagt. For da trenger vi å jobbe med alternative løsninger til nødnettet, sier helsedirektøren.

Sjefen for Direktoratet for nødkommunikasjon Tor Helge Lyngstøl har selv vært med i møtet med helsedirektøren i dag. Ifølge direktoratet var møtet et jevnlig kontaktmøte, og direktøren sier det var konstruktivt.

– Vi diskuterte vesentlige ting om nødnettet og vi er enige om en prosess for å gå videre, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon til NRK.

Ga dere noen løfter?
– Vi er enige om en prosess. Vi skal se på brukeropplevd kvalitet i nettet, og vi er enige om at vi skal arbeide sammen om det. Folk skal kunne sove godt om natta med nødnettet, sier Lyngstøl etter møtet.

Hva tenker du om at helsedirektøren har gått åpent ut mot nødnettet og problemer med det?
– Helsedirektøren har spilt inn en del spørsmål, og de forholder vi oss til, sier direktøren.

Direktoratet ser også på tiltak for å bedre situasjonen for PSTs livvakttjeneste, men vil ikke kommentere disse i detalj overfor NRK.

Nytt nødnett Nedre Romerike legevakt

INGEN DEKNING: Nødnett-radioene på Nedre Romerike legevakt viser ingen dekning når legene forsøker å bruke dem.

Foto: Ketil Kern / NRK

Faremo fornøyd

Til tross for sterk kritikk mot nødnettet den siste tiden er ansvarlig statsråd Grete Faremo fornøyd med prosjektet og hvor det står nå.

Grete Faremo

TILLIT: Justisminister Grete Faremo sier hun har tillit til nødnettdirektør Tor Helge Lyngstøl.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Ja, jeg mener at målet absolutt er å bedre kommunikasjonen mellom nødetatene, og med nødnettet får vi det til, sier Grete Faremo til NRK.

Til all kritikken sier statsråden at hun registrerer at det er utålmodighet rundt å få bygd ut det nye nødnettet som vil skape bedre vilkår for effektiv nødkommunikasjon, også på tvers av nødetatene.

Men du er likevel fornøyd selv om brukerne klager?
– Jeg er opptatt av at vi skal levere med basis i bestillingen fra Stortinget, og så langt er vi i rute, sier Faremo.

Faremo forteller videre at ekstra ønsker utover det som lå i bestillingen fra Stortinget kan ta noe tid å oppfylle. Stortinget har vedtatt utbygging av nødnettet til hele landet for en prislapp på 6 milliarder kroner.

Til tross for dette melder flere nødetater der nettet er utbygd om store problemer, blant annet med innendørsdekning.

Ser du at det kan være svakheter?
– Jeg er svært opptatt av at brukerne blir hørt, også nå når det registreres svakheter. Det er viktig for å få et nødnett som fungerer, sier Faremo.

Har du tillit til direktøren i Direktoratet for nødkommunikasjon?
– Ja, jeg har tillit til den jobben som gjøres. Det er en svært viktig oppgave som ligger foran oss og direktoratet for å gjennomføre planen innen 2015, svarer justisministeren.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger