Kripos om forsvinningssaken: Norges mest undersøkte åsted

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (NRK): Tom Hagens forsvarere sier det er krevende for 70-åringen å bli nektet adgang til sitt eget hjem. Politiet har vært i huset i to dager i sommer.

DZGjhprowgQ

POLITI: Politiadvokat Jane Lundstadsveen og Kripos Christer Svane Andersson i Nedre Romerike tingrett torsdag.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Politiet mener huset er åstedet for en alvorlig kriminell handling og vil beslaglegge hjemmet i ytterligere tre måneder. Hagen selv ønsker å flytte tilbake i boligen.

Torsdag formiddag møttes partene til rettsmøte i Nedre Romerike tingrett hvor det skulle avklares hvem som skal få bruke huset de neste månedene. Det er ventet at retten vil fatte en kjennelse på fredag.

– Det er ikke til å legge skjul på at han har blitt et kjent ansikt og da er det ekstra krevende å ikke kunne søke tilflukt i eget hjem, sa Hagens forsvarer, Svein Holden, på vei inn i rettsmøtet.

Politiadvokat Jane Lundstadsveen sier at politiet ønsker å opprettholde beslaget for å kunne kaste lys over hva som skjedde der inne den 31. oktober 2018 da Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

– Vårt budskap er at vi har et håp om at det kan bidra til å opplyse saken. Beslaget bygger på at politiet har et behov for å komme tilbake i Sloraveien, sier Lundstadsveen til NRK.

– Massiv etterforskning

Under rettsmøtet vitnet politioverbetjent Christer Svane Andersson i Kripos. Politioverbetjenten er Kripos’ prosjektleder for teknisk og taktisk etterforskning i Sloraveien.

Ifølge Andersson har det blitt gjennomført en rekke prosjekter og delprosjekter inne i huset. Dette er tidkrevende arbeid, og nye spor utløser igjen nye undersøkelser, forklarte han.

– Sloraveien, slik politiet ser det, er åstedet for en alvorlig kriminell handling og underlagt massiv etterforskning av både teknisk og taktisk art. Høyst sannsynlig er Sloraveien 4 Norges mest undersøkte åsted, forklarte Andersson.

2 av 74 dager i huset

3. juni bestemte lagmannsretten at politiet fikk fortsette ransakingen i huset.

Andersson beskriver de kriminaltekniske undersøkelsene som ble gjennomført i Sloraveien etter at Tom Hagen ble pågrepet som «massive», og at politiet i denne saken «skynder seg langsomt» for å ikke overse, miste eller feiltolke spor.

Hagen-saken

ÅSTEDET: Politiet vil beslaglegge huset til Hagen ytterligere tre måneder.

Foto: Cicilie S. Andersen

– Den beste måten å forhindre at vi gjør feil eller bommer, er å ha høyest mulig kvalitet på hva vi gjør, forklarte han.

Under rettsmøtet, som gikk delvis for lukkede dører, ville forsvarer Svein Holden vite hvor mange ganger politiet har vært på plass og gjort fysiske undersøkelser inne i Sloraveien i løpet av juni, juli og august i år.

Til dette svarte Andersson at de hadde vært på adressen to ganger – en gang i juli og en gang i august.

– At vi nødvendigvis ikke er i Sloraveien betyr ikke at vi ikke jobber med spor, sier han.

– En belastning

Ifølge politioverbetjenten kommer det kontinuerlig inn svar fra undersøkelser fra boligen.

– Det planlegges undersøkelser i stor stil, og jeg håper vi kan begynne med dette neste eller påfølgende uke, sier han.

Tom Hagen ankommer Kripos, hvor han skal til gjennomlesning av avhør 3. juni 2020. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

VIL HJEM: Drapssiktede Tom Hagen ønsker å flytte tilbake til Sloraveien 4.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Forsvarerne ber om at huset frigis til Tom Hagen, og begrunner dette i at de mener politiet har hatt nok av tid til å sikre beviser, og mener beslaget er uforholdsmessig sett i sammenheng med det som kan forventes å finne av bevis.

Vil beslaglegge i tre måneder

Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept i boligen, og at ekteparets hus dermed er åstedet. Det har vært sperret av helt siden Hagen ble pågrepet i slutten av april i år.

Spørsmålet som nå behandles er om politiet kan beslaglegge huset i ytterligere tre måneder.

Forsvarer Svein Holden sier at Hagen ønsker å bistå politiet og vil samarbeide for å få en oppklaring, men mener politiets beslag av huset er uforholdsmessig.

8Aq9JaUOkew

TVIST: Både politi og huseier, siktede Tom Hagen, ønsker å ha tilgang til huset til høyre i bildet.

Foto: Tore Meek

Hagen selv var ikke til stede under rettsmøtet torsdag, men forsvareren hans sier at han fortsatt vil stille huset til rådighet for nye undersøkelser dersom beslaget oppheves.

Holden fikk spørsmål om hvorfor Hagen bruker så mye krefter på boligen hvis han er interessert i å finne ut av hva som har skjedd med sin savnede kone.

Han stilte spørsmål tilbake om det egentlig er Hagen eller politiet som bruker mye krefter på det, før han fortsatte:

– Jeg tror man ikke skal undervurdere den belastningen det er i en slik sak, og en har behov for å oppsøke egen bolig å få fred og ro. Og det er ikke det samme som å motsette seg etterforskningen. Tvert imot, det er bare for politiet å ringe så vil han forlate boligen, sier Holden.

Åsted

Huset i Sloraveien har vært av stor interesse helt siden politiet i all hemmelighet begynte å etterforske forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen på ettermiddagen den 31. oktober 2018.

Politiet arbeidet i skjul før saken ble kjent. I rundt to uker gjorde krimteknikere flere undersøkelser og sikret spor i huset, rett i etterkant av forsvinningen.

Etter noen uker med innledende etterforskning fikk Hagen flytte tilbake til huset i 2018. De kriminaltekniske undersøkelsene fortsatte da med blant annet for å gjøre blant annet lydundersøkelser.

Etter at Tom Hagen ble pågrepet og siktet, tok politiet på nytt kontroll over huset for nye undersøkelser. Også flere andre eiendommer som tilhører Tom Hagen har blitt undersøkt av politiet.

Nå, over 19 måneder senere, er huset sperret av og betraktes som et av de viktigste bevisene i det som nå etterforskes som en drapssak.

Politiet mener at drapssiktelsen mot Hagen er styrket etter de nye undersøkelsene som ble gjort tidligere i år. Ifølge politiet skal det ha blitt gjort nye funn etter åstedsundersøkelser som styrker drapsteorien.

For første gang siden pågripelsen i april stiller drapssiktede Tom Hagen i nytt møte med politiet.

SISTE NYTT

Siste meldinger