Hopp til innhold

Kringkastingsrådet: Riktig av NRK å sende serien «Frontkjempere»

TV-serien om nordmenn som kjempet på tysk side under 2. verdenskrig har fått kritikk for å skjønnmale frontkjempernes motiver. Men Kringkastingsrådet konkluderte med at serien er viktig å vise.

Frontkjempere

OMDISKUTERT: TV-serien «Frontkjempere» på NRK har vært omdiskutert.

Foto: Lukas Salna / Filmavdelingen AS/NRK

– Det er full tilsutning her om at det var helt riktig å publisere denne serien. Det har bidratt til en viktig debatt ute i samfunnet, konkluderte rådsleder Julie Brodtkorb.

Serien Frontkjempere er blitt kritisert for å gi et misvisende bilde av motivasjonen for nordmenn som kjempet under Hitler i 2. verdenskrig.

Seriens kjerne er de personlige historiene til sju frontkjempere. De forteller om hvorfor de vervet seg, og hva de opplevde på Østfronten.

NRK er blitt beskyldt for å være ukritisk mikrofonstativ for tidligere nazister.

– Handler om å ikke være feig

Forfatter Bushra Ishaq

POSITIV: Rådsmedlem Bushra Ishaq mener det er positivt for ytringsfriheten at vi får høre hva frontkjemperne selv sier.

Men i Kringkastingsrådet fikk NRK ros for å ha sendt serien.

– Det handler om å ikke være feig og sensurere, sa rådsmedlem Bushra Ishaq.

Hun mente det var en styrke for ytringsfriheten å sende dette.

Vebjørn Selbekk mente temaet var det største minefeltet i Norges krigshistorie.

– Jeg vil starte med å gratulere NRK for å ha sendt denne serien, sa Selbekk.

Han var ikke enig i kritikken om at frontkjemperne i serien ikke ble møtt med motstemmer.

– Jeg synes mengden av kommentatorstemmer er med på å utdype bildet, sa Selbekk.

Savnet kritiske spørsmål

Vebjørn Selbekk, redaktør i avisa Dagen

ROSER NRK: Vebjørn Selbekk mener det er fint at tapernes stemmer høres.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Andre rådsmedlemmer mente det var en svakhet at frontkjemperne ikke ble konfrontert med motspørsmål.

Programredaktør for eksternt innhold i NRK, Petter Wallace, sa det var en form produsenten har valgt.

– Produsenten har ment at det var nødvendig for ham å ha en slags åpen mikrofon for dem. Men at han ville bruke andre momenter i serien som en motvekt, sa Wallace.

I serien er det intervjuer med historikere og kommentatorspor for å belyse dette.

– Så kan man være enig eller uenig om han har gjort dette på en god måte, sa Wallace.

En som var uenig var nestleder i Kringkastingsrådet, Torgeir Uberg Nærland.

– Som hovedvekten av faghistorikere påpeker, så skaper serien et inntrykk som underkommuniserer frontkjempernes motivasjoner og hva de var med på. Jeg mener historikerne har et poeng her, sa Nærland, som for øvrig mente det var en viktig serie.

Han roste NRK for at de har tilrettelagt for en kritisk debatt om serien. Han mente at det uten denne debatten ville vært en fare for det etterlatte inntrykket.

Petter Wallace sa at NRK har koblet Debatten om serien til selve tv-serien når man får opp treff på nettsidene NRK TV.

Frontkjempere

FIKK MEST ROS: Selv om det kom kritikk for mangelen på motspørsmål til frontkjemperne, var Kringkastingsrådet positivt til at serien ble sendt.

Illustrasjon: Filmavdelingen AS/NRK

Tror seerne tenker selv

Petter Wallace mener NRK har et særskilt ansvar for å «høre stemmer som tilhører de få». Han sa det ville vært verre om NRK ble anklaget for feighet ved å IKKE sende serien.

– Jeg har stor tiltro til at seerne klarer å se nyansene i denne serien og selv trekke egne konklusjoner. Skal vi forstå de vi mener tar fullstendig feil valg på egne og fellesskapets vegne, må vi ha en mulighet til å få et innblikk i tenkningen deres, sa Wallace.

Vebjørn Selbekk ga ros til NRK for at de lar mange stemmer komme til orde.

– Også tapernes stemmer må høres. Det er vinnerne som skriver historien, og da blir historien på en bestemt måte, sa han.

NRK

Det hadde kun kommet inn tre klager på TV-serien «Frontkjempere».

Det er ikke mange, men styrken i dem reflekterer temperaturen i debatten, innledet Petter Wallace.

Flere av historikerne som medvirker i serien, har fortalt at de ønsket å trekke seg da de så resultatet. NRK og regissøren har avvist kritikken, og mener motstemmer har kommet til.

Andre historikere mener TV-serien var bra.

Kritikerne mener sympati med nazismen normalt var et sentralt motiv. De trekker blant annet fram at det store flertallet var medlemmer av det norske politiske partiet NS da de vervet seg.

Frontkjempere er laget av regissør og produsent Alexander Kristiansen og produksjonsselskapet Filmavdelingen i Stavanger.

Foruten NRK, har DR, Norsk filminstitutt, Fritt Ord, Filmkraft Rogaland, Mediefondet Zefyr, Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet støttet produksjonen.

Flere saker

Av andre saker fikk Exit sesong 2 mye ros fra Kringkastingsrådet.

Serien har fått sju Gullrute-nominasjoner.

En klage på at det ble brukt samisk i et innslag på Dagsrevyen ble blankt avvist. Derimot roste rådsmedlemmene NRK for at samisk ble brukt.

Det var rådsmedlem Kathrine Kleveland som hadde bedt om at denne klagen skulel bli behandlet.

Hun syntes det var så fint med sportsinnslag på samisk at hun ville gi det litt oppmerksomhet i rådet.

– Jeg syns det var så bra. Det er dette NRK handler om. Jeg er stolt av at NRK tar ansvar for språkmangfoldet, sa Kleveland.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ