NRK Meny
Normal

– Galt av LO-lederen å trekke inn midlertidighet

LO-leder Gerd Kristiansen mener regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven motarbeider strategien mot arbeidslivskriminalitet.

Arbeidslivskriminalitet

LO-leder Gerd Kristiansen, statsminister Erna Solberg, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, NHO-direktør Svein Oppegård før møtet om arbeidslivskriminalitet på statsministerens kontor i formiddag. Skattedirektør Hans Christiansen Holte, NAV-sjef Joakim Lystad, og direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, var også blant de oppmøtte.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Etter initiativ fra LO inviterte statsminister Erna Solberg (H) partene fra arbeidslivet og kontrolletater for å styrke samarbeidet i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.

– Det er viktig for regjeringen å samarbeide med partene for å finne fram til tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Dette møtet var et godt startpunkt for en slik strategi, sier Erna Solberg under pressekonferansen.

Målet for møtet var å få til et bedre samarbeid mellom Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet, sa Eriksson til NRK i dag tidlig, like etter at det ble klart at regjeringen bevilger til sammen 25 millioner i kampen mot arbeidslivskriminalitet i neste års statsbudsjett.

– På møtet kom det konkrete enkelteksempler på hva vi kan bli bedre på, som samarbeid og analyse, men også praktiske tiltak, sier statsministeren.

Men regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og kampen mot arbeidslivskriminalitet er motstridende, mener LO-lederen.

– Midlertidighet øker utnytting

Det var etter at statsministeren mottok et brev fra LO-leder Gerd Kristiansen at det ble bestemt at et møte for å styrke samarbeidet og koordinering av tiltak mot arbeidslivskriminalitet skulle arrangeres.

– Vi tok initiativ til dette fordi vi ser en eskalering av useriøsitet i arbeidslivet. Vi så at dette grep om seg i flere og flere bransjer, sier Kristiansen til NRK.

Kristiansen sier samarbeidet lover godt for arbeidstakere som utsettes for sosial dumping og for de seriøse aktørene i arbeidslivet som undergraves av dem som driver arbeidslivskriminalitet.

Men Kristiansen mener noen forslag fra frp/høyre-regjeringen motarbeider kampen mot useriøshet i arbeidslivet. 25 september går høringsfristen for regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven ut. Økt midlertidighet i arbeidslivet er blant endringene regjeringen ønsker.

– Jo mer midlertidighet, dess enklere er det å utnytte arbeidstakere. Varslerrollen som enhver ansatt i en fast jobb kan påta seg, blir vanskeligere i midlertidig jobb. Dette har også vært et tema her, men jeg ønsker at dette blir et mer sentralt tema i denne diskusjonen, sier Kristiansen.

Artikkelen fortsetter under bildet

– Sterkere samordning mellom etatene må til

Midt i et miljø med støttespillere for disse foreslåtte endringene kommer det ikke overraskende reaksjoner. Svein Oppegård, direktør i NHO og LO-lederen står langt fra hverandre når det gjelder regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

– Det er galt av LO-lederen å sette sammenheng mellom midlertidighet og useriøshet i arbeidslivet. De fleste som blir ansatt midlertidig går inn i seriøse jobber og det er ofte en inngangsbillett til en fast ansettelse, sier Oppegård.

Artikkelen fortsetter under bildet

– Galt å trekke inn midlertidighet

Han mener endringene i arbeidslivet vil kunne ha positiv effekt for bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.

– Vi ser på forslaget fra regjeringen som et forsøk på å få flere inn i arbeidslivet. Da blir det færre i det svarte arbeidsmarkedet, sier Oppegård.

Arbeidsministeren viser til høringsfristen for endringene i arbeidsmiljøloven og sier at det ikke er mulig å konkludere før den tid.

– Økende problem

Økokrim varsler at arbeidslivskriminaliteten i Norge har økt det siste året. Den siste uken har det vært mye snakk om storaksjonen mot Lime minipris, etter mistanke om omfattende arbeidslivskriminalitet. I tillegg til mistanke om menneskehandel og brudd på lover og regler knyttet til arbeidsmarkedet er det sterke beskyldninger om brudd på skatteregler i Lime-saken.

Hans Kristian Holte

ØKENDE PROBLEM: Skattedirektør Hans Christian Holte mener arbeidslivskriminalitet er et økende problem i enkelte bransjer. Lime-saken er kun ett eksempel på de utfordringene vi ser.

Foto: NRK

– Lime-saken er et av mange eksempler på de utfordringene vi ser, sa skattedirektør Hans Christian Holte til NRK i forkant av møtet i statsministerens kontor.

Han er positiv til pengene som nå bevilges til kampen mot arbeidslivskriminalitet, som han sier er et økende problem i enkelte bransjer.

– I blant annet bygg- og anleggsbransjen, er problemet økende. Vi må sette i gang sterkere tiltak for å få bukt med den svarte økonomien, sier Holte.

Først og fremst er det viktig å styrke samarbeidet mellom kontrolletatene; Skatteetaten, Nav og Arbeidstilsynet, forteller han. I tillegg må det samarbeides godt med politi og påtalemyndigheten, samt næringene og partene i arbeidslivet.

– Samarbeidet har allerede pågått i flere år, og har på mange måter fungert godt. Men vi kan komme vesentlig lenger dersom vi strukturerer og systematiserer oss enda bedre i dette samarbeidet, sier Holte.

Holte mener at arbeidslivskriminalitet truer velferdsordningene vi har i dag.

– Jeg har folk som arbeider i disse bransjene som opplever at det blir vanskelig å arbeide hvitt fordi konkurransen ikke er rettferdig, forteller han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger