KrFU ber KrF finne fram sparekniven

TRONDHEIM (NRK): KrFU mener KrF må tørre å ta noen kraftige kutt i velferden for å sikre velferdsstaten for kommende generasjoner.

Ida Lindtveit, KrFU-leder

KUTT I GODENE: KrFU-leder Ida Lindtveit mener KrF må tørre å kutte i velferdsgodene.

Foto: Gunnhild Sørås / KrFU

I dag starter KrF sitt landsmøte i Trondheim. Nå maner KrFU til ansvarlighet og ber moderpartiet ta fram sparekniven ved å:

  • Redusere sykelønnen til 80 prosent
  • Heve nedre pensjonsalder fra 62 til 65 år
  • Fjerne BSU-ordninga
  • Fjerne skatteklasse to

– Norge hatt store inntekter og har kunnet bruke mye penger i mange år. Men om få år vil vi komme i underskudd og da må vi stramme inn. Derfor kommer vi med kuttforslag som vi mener vil bidra til en lavere pengebruk samtidig som de ikke går utover de svakeste i samfunnet, sier KrFU-leder Ida Lindtveit.

Politikere må tørre å ta de kampene som skal til for å bevare velferdsstaten for våre barn og barnebarn.

Ida Lindtveit, KrFU-leder

Pengebruk i strid med KrFs grunntanke

Mange av hjertesakene til KrF som skal opp på landsmøtet er ikke akkurat billige, som for eksempel økt kontantstøtte, forslaget om mulighet til å ta ut dobbel kontantstøtte et halvår, endring av barnetrygden for å nevne noe.

I sin begrunnelse for hvorfor moderpartiet nå bør vise mer nøysomhet skriver KrFU:

«Kostnadsnivået tilknyttet velferdsstaten er så omfattende at det vil begrense fremtidige generasjoners velferd, hvilket bryter med den kristendemokratiske ideen om generasjonssolidaritet. For å sikre at velferdsstaten er bærekraftig må det gjøres betydelige kutt.»

– Moderpartiene er redde

For ett år siden kuttet fire ungdomspartiledere 10 milliarder i løpet av ett politisk kvarter på P2. KrFU har også kommet med kuttforslag på flere landsmøter – uten å nå fram.

– Kanskje tror de at det er upopulære tiltak, men jeg mener at politikere også må tørre å ta de kampene som skal til for å bevare velferdsstaten for våre barn og barnebarn, sier Lindtveit.

Vi spurte påtroppende nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, om han tør å ta fram sparekniven.

– Jeg er opptatt av generasjonsperspektivet, at den velferden vi har i dag skal komme neste generasjon til gode, svarer Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad

VIL IKKE RØRE VELFERDEN: Påtroppende nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad vil ikke være med å kutte i velferdsgodene for å bevare velferden for kommende generasjoner.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Men han vil ikke fjerne BSU, ikke fjerne skatteklasse to, ikke heve pensjonsalderen og heller ikke redusere sykelønna.

Løsning: Flere barn og flere i arbeid

Ropstad har en annen løsning på hvordan velferdsstaten skal bli mer bærekraftig.

– For det første er det å stimulere til at det fødes flere barn ekstremt viktig. En vet at hvis ikke så blir byrden mye større på de arbeidstakerne som er for å finansiere for eksempel eldrebølgen.

Og legger til:

– Men det aller viktigste handler om å skape arbeidsplasser, for hvis en lykkes med å inkludere flere av dem som har falt utenfor så vil det overgå alt du klarer å kutte på sykelønn eller andre tiltak, avslutter Ropstad.

KrFU vil ikke bare kutte de vil også gi bonus til foreldre som deler permisjonen likt og bruke penger på å ta imot flere flyktninger.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger