KrF: Skolen er for teoretisk

Kristelig folkeparti mener skolen er dårlig tilpasset folk flest. Partiet har flere forslag til endringer i skolen.

På Råde ungdomsskole får ikke elevene drikke vann i timen. I Sarpsborg er det helt greit.
Foto: Tor René Stryger / NRK

- Hva tror du er grunnen til at Norge skårer dårlig i internasjonale skoleprestasjoner?

- Skolen har feil løsning. Vi har en vesentlig mangel på praktiske fag. De som i dag trekker ned statistikken hører bedre med hendene enn hodet. Løsningen er ikke mer teori som det har blitt gjort til nå.

Dagrun Eriksen er skolepolitisk talskvinne for Kristelig folkeparti.

Mentorordning

- Vi må få flere og bedre lærere. Vi må fortsette å ta mange viktige grep med lærerutdanningen.

- KrF vil ha en obligatorisk mentorordning for læreren første året de er ute i arbeid. Det kan gjerne være en lærer som har gått av med pensjon. Seniorene har masse kompetanse å bidra med. Når mentorordningen er over bør man gjennom et kvalifiseringssertifikat før man får praktisere som lærer. I Irland og England har en slik ordning vært vellykket.

Spesialundervisning

- Vi må få mer praksis inn i skolen, og undersøke om vi får bedre resultater.

Dagens skole passer ikke for folk flest. Det er skolens problem, ikke elevens.

Dagrun Eriksen,KrF

- Heller ikke de skoleflinke får fullt utbytte fordi skolen må bruke mye tid på dem som sliter i skolen.

Dagrun Eriksen, nestleder i KrF

Dagrun Eriksen, KrF.

Foto: Reidar Mosland / NRK

- Jeg beundrer lærerne. De skal både være lærer og erstatte mamma og pappa i mange tilfeller. Lærerene har kolossale utfordringer. De står nesten overfor en umulig oppgave.

Eriksen mener at løsningen er å få andre yrkesgrupper inn i skolen.

- Vi har ikke lykkes med spesialundervisningselevene. Store deler av gruppen har vi sviktet. Vi tar ikke tak i dem før vi finner dem i uførestatistikken eller som kriminelle. Først da blir det samfunnets problem.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger