Hopp til innhold

KrF vil ha obligatorisk tilbud om skolegudstjeneste

KrF ber om Stortingets velsignelse for å gjøre det obligatorisk for skoler å tilby skolegudstjeneste før jul. Elever som ikke ønsker å delta skal fortsatt slippe.

På vei til skolegudstjeneste i Åfjord siste skoledag før jul

VIL AT ALLE ELEVER KAN GÅ: Bildet er fra elever på vei til skolegudstjeneste i Åfjord i 2011. KrF mener mange skoleansatte er blitt usikre på om de har lov til å arrangere skolegudstjenester.

Foto: Knut Dreiås

– Skolegudstjenester før jul er en flott tradisjon, men det er skapt usikkerhet blant lærere og rektorer om de får lov. Vi ønsker å gi et tydelig signal fra Stortinget om at alle elever som vil, skal få lov til å gå på julegudstjeneste, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Han understreker at elever som ikke ønsker å delta på skolegudstjenester «selvfølgelig skal få et godt alternativ».

I en tid hvor vi må ta vare på røttene våre og gode tradisjoner, ser også andre partier verdien av dette. Jeg tror at forslaget kommer til å få flertall i Stortinget.

Hans Fredrik Grøvan og Knut-Arild Hareide

VIL BEVARE: Hans Fredrik Grøvan og Knut-Arild Hareide i KrF tror de kan få støtte for forslaget på Stortinget. – Skolegudstjenesten før jul er en del av en tradisjon og de kristne røttene vi har, sier Grøvan.

Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Droppet skolegudstjenesten

I 2015 presiserte Utdanningsdirektoratet at skolene bør ha en ordning der elevene aktivt må melde seg på gudstjenestene eller på alternative tilbud.

I fjor kom det sterke reaksjoner da rektorene ved alle skolene på Voss droppet julegudstjeneste i kirken.

Mens skuffelsen var stor blant dem som mener skolegudstjenestene er en del av kulturutdannelsen, mente andre at rektorene gjorde «klokt» i å skille mellom kunnskapsformidling om religion og deltakelse i religiøse handlinger.

Solveig Hvidsten Dahl

– NEI: – Vi støtter ikke dette forslaget. Det er en unødvendig inngripen fra sentralt hold, sier Solveig Hvidtsten Dahl, leder i Skolelederforbundet (YS).

Foto: Willy Hage / NRK

Hans Fredrik Grøvan, nestleder for KrFs stortingsgruppe, tror mange foreldre og lærere ønsker en ordning der skolene må tilby skolegudstjeneste til jul.

– Må rektorer som ikke ønsker å arrangere skolegudstjenester gjøre det likevel?

– De må også forholde seg til at alle elever skal ha et tilbud, selv om det er steder der det kan være vanskelig å få til. Vi er opptatt av at det skal være et samarbeid, og at den lokale kirka har kapasitet til å tilrettelegge.

Vil ikke tvinge

– Vi støtter ikke forslaget. Det er en unødvendig inngripen fra sentralt hold, sier Solveig Hvidtsten Dahl, leder i Skolelederforbundet (YS).

Hun mener rektorene må ha frihet til å tilpasse undervisning og spørsmål om skolegudstjenester lokalt.

Hannah Atic

VIL IKKE TVINGE: – Jeg vil sterkt oppfordre alle rektorer til å tilby skolegudstjenester, men de trenger ikke få et pålegg fra oss om at de må, sier politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet (H), Hannah Atic.

Foto: Willy Hage / NRK

– Jeg tror heller skolen ønsker å tilrettelegge for samlinger hvor alle elevene kan delta. Mange av elevene har andre livssyn og religioner. Det at skolen skal tilrettelegge for bare én, kan oppleves som ekskluderende.

Politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet (H), Hannah Atic, er enig med KrF i at det er viktig at elever blir kjent med norske og kristne juletradisjoner, men sier mange skoler løser dette på en annen og god måte i dag.

– Jeg vil sterkt oppfordre alle rektorer til å tilby skolegudstjenester. Det er en veldig viktig tradisjon for mange, og en fin måte å lære om norske og kristne tradisjoner, men jeg synes ikke alle rektorer må få et pålegg om at de må arrangere skolegudstjeneste. Jeg har tillit til at rektorene kan ta den beslutningen selv.

AKTUELT NÅ