Hopp til innhold

KrF vil flytte norske bistandspenger

Færre flyktninger kommer til Norge. Derfor vil KrF flytte tilbake pengene som en gang ble tatt fra bistandsbudsjettet.

Flyktninger i gummibåt ved Lesvos i Hellas

FLYKTNINGER: 4,2 milliarder ble hentet fra bistandsbudsjettet for å håndtere flyktningstrømmen til Norge. UDI har nå nedjustert tallet til en tredjedel.

Foto: Santi Palacios / Ap

– Det kommer færre flyktninger, hvorfor ikke bruke pengene på bistand, spør Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for KrF.

Da flyktningstrømmen vokste til nye høyder i fjor sommer, anslo Utlendingsdirektoratet (UDI) at det ville komme 33 000 asylsøkere til Norge i 2016. Derfor bevilget regjeringen 9,5 milliarder for å håndtere flyktningstrømmen til Norge. Av disse ble 4,2 milliarder hentet fra bistandsbudsjettet.

Flyktningene sluttet imidlertid å komme i samme tempo som før, og UDI har nedjustert tallet til 10 000. Nå frykter Ropstad at regjeringen ikke vil bruke pengene på bistand, men på andre formål.

– De ekstra pengene var for å hjelpe mennesker som kom til Norge. Nå som de ikke kommer til Norge må vi hjelpe dem der de er, sier han til NRK.

Vil bli kraftig provosert

Kjell Ingolf Ropstad

MER BISTAND: Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for KrF vil bruke mer penger på bistand, og mindre på flyktninger i Norge.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

KrF var enige med regjeringen i at en del av bistandspengene skulle brukes på tiltak i Norge, og resten til langsiktig bistand i fattige land.

– Når oppgjøret kommer mot slutten av året forventer jeg at de flytter pengene fra flyktningtiltak i Norge til langsiktig bistand. Hvis ikke blir jeg kraftig provosert, sier han og nøler:

– Siv Jensen og Erna Solberg vil sikkert bruke det til mange gode formål, men vi var enig med regjeringen at dette var penger som skulle hjelpe mennesker i nød, forteller Ropstad.

Ingen garantier

Utenriksminister Børge Brende (H) vil ikke gi noen garantier. Blir det penger til overs kan det godt hende pengene bør brukes på eldreomsorg sier han til NRK.

– Hvis det er sånn at vi bruker mindre på asylsøkere enn planlagt, vil vi diskutere hva pengene skal gå til. Det er ingen automatikk at de går tilbake til bistandsbudsjettet.

Utenriksministeren vil også minne om at Norge allerede er en av verdens største bistandsgivere til fattige land og sårbare stater.

Hvis vi ikke regner med pengene vi bruker på flyktninger og asylsøkere, er det fortsatt nesten ingen land i verden som gir mer enn Norge

Børge Brende, utenriksminister
Utenriksminister Børge Brende

AVVENTER: Utenriksminister Børge Brende vil ikke ta en avgjørelse om det ble bevilget for mye penger til å håndtere flyktningstrømmen.

Foto: Kristin Solberg / NRK

Kan komme på sensommeren

Utenriksministeren oppgir flere grunner til at dette ikke er riktig tidspunkt å konkludere. Regjeringen ikke har oversikt over kostnadene med de 33 000 asylsøkerne som kom i fjor, og for det andre krysset flest flyktninger grensen på sensommeren i fjor.

– Hvis dette var veldig viktig, hadde KrF mulighet til å ta denne debatten da vi for tre uker siden gjennomgikk revidert budsjett, sier Brende.

Krfs svar er enkelt: For tre uker siden var ikke flyktningprognosene nedjustert til 10 000. Da var tallet 25 000.

– Vi må alltid ta høyde for at flere kommer. Men når regjeringenes egne prognoser er nedjustert så mye, og det sannsynligvis blir enda færre enn det, da kan bistandspengene brukes på andre ting enn flyktningtiltak i Norge, sier Ropstad.

AKTUELT NÅ