Bryter med Høyre - KrF og Venstre vil legge fram eget Moria-forslag

KrF og Venstre jobber for å legge fram et eget Moria-forslag på Stortinget og håper å få støtte fra opposisjonen. SV frykter at forslaget er ren indremedisin.

Hans Fredrik Grøvan

LØST FORSLAG: Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (KrF) bekrefter at KrF og Venstre jobber med å fremme et såkalt løst forslag i Moria-saken.

Foto: Fredrik Hagen

– KrF og Venstre jobber med tanke på å fremme et løst forslag i saken, opplyser parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (KrF) til NTB.

– Vi har ikke funnet noen løsning med Høyre, konstaterer Torhild Bransdal, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen for samme parti.

Hun opplyser at de heller ikke forhandler med opposisjonen, men tilføyer at partiet kan komme til å fremme egne forslag som de vil søke flertallets støtte til.

– Det går jo an for partiene å stemme primært på sine egne forslag og sekundært for våre, påpeker hun.

Bransdal vil ikke konkretisere hvordan forslaget vil lyde.

– Venstre og KrF jobber sammen, helt fram til møtet i morgen, for å finne en løsning som vi håper kan få flertall, bekrefter Venstres Solveig Schytz.

Heller ikke hun vil gå inn på innholdet i forslaget de to partiene jobber med.

SV avventende

Det er SV som har fremmet forslaget om å hente 1.500 enslige mindreårige og andre sårbare asylsøkere fra den overfylte Moria-leiren og andre flyktningleirer i Hellas.

500 av dem skal hentes ut så raskt som mulig, ifølge partiet.

Karin Andersen (Sv)

PRAKTISK BETYDNING? Karin Andersen (SV) er spent på å se om KrF- og Venstre-forslaget vil utgjøre noen forskjell.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Jeg forutsetter at når Venstre og KrF har valgt å bryte med regjeringen, så legger de fram et forslag som vil bety en forskjell, sier SVs leder i kommunalkomiteen, Karin Andersen.

Hun forventer at forslaget inneholder et minimum antall flyktninger som skal hentes og en tidsplan.

– Hvis ikke vil regjeringen ha handlingsrom til å ikke hente noen før neste år og kanskje bare én eller to. Vi vet jo at regjeringen ikke vil.

– Det hadde vært mer troverdig hvis Venstre og KrF ville ha satt seg ned sammen med oss, Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å se om vi kunne finne et flertall og få gjort noe med denne forferdelige situasjonen, sier Andersen.

Hun frykter at forslaget ikke vil få noen praktisk betydning, men kun fremmes for å skape ro i egne rekker.

– Jeg håper jo at det ikke skjer, men jeg frykter det, sier Karin Andersen.

Parlementarisk leder Hans Fredrik Grøvan skriver i en sms til NRK at han ikke kan si noen innholdet i forslaget på nåværende tidspunkt.

Høyre: – Ingen kommentar

Høyres innvandringspolitiske talsmann Ove Bernt Trellevik har heller ikke sett forslaget og vil derfor ikke kommentere det.

Han vil heller ikke kommentere det faktum at Venstre og KrF jobber med et eget forslag uten å kjenne innholdet.

Vil jobbe videre

KrF og Venstre har forsøkt å komme til enighet om saken med Høyre, uten å lykkes. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gjør det klart at han ikke vil slippe saken selv om partiet ikke lykkes i å skaffe flertall for en løsning i Stortinget.

– Jeg jobber med saken uavhengig av hva som skjer i Stortinget, for dette er et spørsmål som ligger til regjeringens ansvar. Uavhengig av hva som skjer i Stortinget i morgen, så jobber jeg med å finne en løsning, sier Ropstad.

Moria-leir på Lesvos, Hellas,

KUMMERLIGE FORHOLD: Flyktninger i Moria-leiren på den greske øya Lesvos.

Foto: Knut Bry / Tinagent

Mange forslag

Stortinget skal tirsdag behandle en rekke forslag fra opposisjonen om å bistå Hellas ved å ta imot flyktninger og asylsøkere fra overfylte leirer. Hellas har særlig bedt om hjelp til å relokalisere enslige mindreårige fra leirene.

Høyre har sagt at de ikke ønsker å være med på en engangsløsning, men mener det må komme på plass et permanent system for å håndtere asylsøkerne i Europa. Det har vist seg vanskelig å komme til enighet om dette i EU.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har fremmet ulike forslag om å bistå Hellas.

Ap har foreslått å øke antall kvoteflyktninger med 500 i år, og at Norge sammen med FN skal se hvordan de mest sårbare med beskyttelsesbehov fra Hellas skal inkluderes.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger