KrF og Venstre lister opp krav til regjeringen

SV oppfordrer Ap og sentrumspartiene til å skrive under mot utsendelser på Storskog. KrF og Venstre svarer med et eget brev til regjeringen hvor de ber om at en rekke hensyn tas rundt utsendelser. Samtidig sier Stortinget nei til å stoppe returene. Lysbakken er skuffet.

Vesntres Trine Skei Grande og Kr.F Knut Arild Hareide

– Vi er bekymret for om regjeringens praksis ivaretar rettssikkerheten til de menneskene som nå returneres til Russland, sier Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

«Vi er bekymret for om regjeringens praksis ivaretar rettssikkerheten til de menneskene som nå returneres til Russland. Vi er særlig bekymret for praksisen knyttet til retur av barnefamilier», skriver KrFs leder, Knut Arild Hareide, og Venstre-leder Trine Skei Grande, og ber om at følgende punkter tas hensyn til:

KrF og Venstre ber blant annet om at norske myndigheter må forsikre at forholdene ved ankomststedet i Russland er god og trygg. De vil også fjerne regelendringen som åpnet for at regjeringen kan instruere det domstolslignende organet UNE.

– Hadde regjeringen gitt en garanti for at den politikken som er i dag er i tråd med flyktningkonvensjonen og våre internasjonale konvensjoner så tror jeg ikke det hadde vært behov for oss å sendt dette brevet, sier Hareide til NRK.

Men verken KrF eller Venstre vil likevel gå med på SVs krav om umiddelbar stans i returene av asylsøkere over Storskog.

– SV sitt forslag betyr at vi nok hadde fått en strøm av syklister over Storskog igjen, og det er ikke noe mål i 40 minusgrader. Vi må ha kontroll på grensa vår, men også behandle folk ordentlig, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide invitert også Senterpartiet og Ap til å signere brevet de sender til regjeringa. Men begge takket nei.

– Fordi vi allerede har skrevet et brev der vi har bedt regjeringen gjøre rede for hvilke faglige råd, hvilken kunnskap og dokumentasjon er det dem bygger på når de sier at praksisen deres er innenfor folkeretten og at det er trygt å sende asylsøkere tilbake til Russland, sier Helga Pedersen (Ap).

Stortinget sier nei til å stoppe asylreturene

Samtidig sender Sp sammen med KrF, Venstre, og Arbeiderpartiet et brev til SV-leder Audun Lysbakken hvor de fire partiene gjør det klart at det er regjeringens ansvar å sikre at ingen asylsøkere returneres i strid med folkeretten og Stortingets vedtak, melder NTB.

– Innvandrings- og integreringsministeren er ansvarlig overfor Stortinget for alle vedtak som fattes og utsendelser som finner sted. Vi mener det er riktig å holde fast ved denne arbeidsfordelingen mellom Stortinget og regjeringen, heter det i brevet som er undertegnet av Hadia Tajik (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V).

Audun Lysbakken i Debatten 21. januar, 2016

– Det hjelper lite at man har en intensjon om ikke å bryte folkeretten, når konsekvensen av det man har vedtatt faktisk åpner for at Norge kan gjøre det, sier Audun Lysbakken (SV).

Foto: NRK

Lysbakken skuffet

– Det er skuffende at Ap, Sp, KrF og Venstre i dag har takket nei til muligheten til å stoppe de uttransporteringene av syriske flyktninger til en usikker tilværelse i Russland, sier Audun Lysbakken.

Bakgrunnen til at SV tok initiativ til brevet til regjeringen er at flere av partiene har uttrykt bekymring over at flyktninger sendes tilbake til Russland uten å få realitetsbehandle sine asylsøknader i Norge, forklarer Lysbakken.

SV-leder Audun Lysbakken er skuffet over de andre partienes manglende vilje til å stille opp for en human flyktningpolitikk.

Erna Solberg

– Vi sender tilbake personer som har et opphold eller et multivisum til Russland. Det er vi nødt til å gjøre hvis vi skal ha kontroll over Storskog, sier statsminister Erna Solberg (H).

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

– Viktig å vise fasthet

Regjeringen får kritikk for måten flyktninger blir behandlet på ved grenseovergangen på Storskog. Statsminister Erna Solberg sier til NRK at de gjør det samme som før jul.

– Vi sender tilbake personer som har et opphold eller et multivisum til Russland. Det er vi nødt til å gjøre hvis vi skal ha kontroll over Storskog. Det var mange som ønsket at vi skulle få kontroll. Da må vi ha evne til å gjennomføre den politikken. For de aller fleste som har hatt et opphold i Russland så er det ikke noe fare å returnere dit. Vi har også en god gjennomgang av de sakene hvor vi kan være i tvil. Vi skal passe på det som er den internasjonale flyktninglovgivningens krav, – at du ikke skal sendes tilbake til land du kan bli forfulgt i, sier hun.

Hun mener det er viktig å vise fasthet.

– Det må vi hvis vi skal ha kontroll på grensene til Norge. Hvis ikke vi er faste nå så er faren for at vi rett og slett åpner opp igjen for den store tilstrømmingen vi så før, sier statsministeren.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er fornøyd med jobben politiet gjør i Finnmark og forteller at utsendelsene vil forsette så snart det lar seg gjøre.

Invandringsminister Sylvi Listhaug sier at utsendelsene fortsetter så snart som mulig.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger