Hopp til innhold

KrF-nei til oljeleting i nye områder

KrF vil ikke lete etter olje utenfor de såkalte modne områdene på norsk sokkel. Det vedtok partiets landsmøte lørdag.

Oljeplattform Sverdrupfeltet

KLIMA OG ØKONOMI: KrF legger vekt på begge deler

Foto: Nerijus Adomaitis / NTB

"Fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse av allerede eksisterende produksjon i modne områder, i tråd med det bredt sammensatte Klimaomstillingsutvalgets innstilling" står det i vedtaket.

KrF legger til grunn at etterspørselen etter olje og gass vil synke. "Dette vil føre til at storskala petroleumsaktivitet på norsk sokkel vil bli redusert betydelig på sikt" heter det i vedtaket som blir en del av partiets nye program.

Kjell Ingolf Ropstad som ble gjenvalgt som partileder lørdag, mener vedtaket innebærer en mild innstramming sammenliknet med det som har vært KrFs politikk til nå.

– Vi er tydelige på at vi skal ivareta arbeidsplasser og den enormt viktige teknologien som vi trenger i det grønne skiftet. Samtidig skal vi skjerme de mest sårbare områdene og ta høyde for den økonomiske risikoen som vi vet ligger der, sier Ropstad.

Kristelig Folkeparti landsmøte

MILD INNSTRAMMING: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB8BIM

Han viser til at det tar lang tid fra åpning og leting til en installasjon er bygd ut på norsk sokkel.

– Det innebærer økt usikkerhet om lønnsomheten i slike prosjekter, som jo avhenger av hva oljeprisen vil være mange år fram.

– Høyre må lytte

Venstre gikk på sitt landsmøte inn for ikke å tildele nye lisenser, mens Høyre vil dele ut nye lisenser også i nye områder.

– Hva vil du be regjeringspartner Høyre om?

– Høyre må både lytte til klimarisikoen, men også den økonomiske risikoen som er i å ha fullt kjør i oljepolitikken. Vi må skjerme de mest sårbare områdene og redusere tempoet noe, samtidig som vi ivaretar disse viktige arbeidsplassene.

Lørdagens vedtak er et kompromiss som programkomiteen mente kunne forene de ulike fløyene i partiet. Det vant altså fram. Det gjorde ikke KrFUs forslag om å fase ut oljevirksomheten innen 2035.

– Selvsagt skulle KrFU helst sett at KrF gikk inn for en sluttdato, men vi har flyttet KrF i riktig retning, sier KrFU-leder Edel-Marie Haukland.

KrFU-leder Edel-Marie Haukland

RIKTIG RETNING: KrFU-leder Edel-Marie Haukland

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– KrFs nye oljepolitikk legger klimamålene og klimarisiko til grunn, og sier nei til leting i nye områder. Det er jeg veldig fornøyd med, sier hun.

Avlastning på resept

Eldreomsorg er en kjernesak for KrF, og landsmøtet gjorde lørdag flere vedtak som handler om dette. Kontantstøtte for pårørende som pleier eldre er et av dem. Ropstad har tidligere sagt til NRK at den vil ligge på 7500 kroner i måneden.

KrF går også inn for å utrede innføring av ti pårørendedager, slik at man kan ta fri fra jobb for å pleie eldre hjemme. Partiet vil også gjennomføre en reform der fastlegen kan pålegge kommunen å gi avlastning til pårørende. Avlastningen skal betales av folketrygden, på samme måte som en sykmelding.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger