Hopp til innhold

KrF krever økte avgifter for å finansiere asylvekst

Folk flest bør tåle en rekke avgiftshopp for å finansiere flyktningkrisen, mener KrF. I alt har partiet frigjort rundt åtte milliarder kroner i sitt alternative budsjett.

KrF-leder Knut Arild Hareide med armene i kors i stortingssalen

FORHANDLINGER: I november starter budsjettforhandlingene. Det største spørsmålet regjeringen og støttepartiene må finne svar på er hvordan asylkostnadene skal dekkes inn.

Foto: Barit Roald / NTB scanpix

– Vi vet det kommer ekstraregninger, og da må vi ha dekning for det, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Fredag legger regjeringen fram hvor dyr de tror asylveksten blir, og hvordan de har tenkt å finansiere den. Dagen før lanserer KrF sitt alternative statsbudsjett.

Der har de, gjennom avgiftshopp og kutt, funnet i underkant av åtte milliarder kroner for å betale for den enorme veksten i antall asylsøkere.

– Det viktigste vi gjør er å gjøre dette budsjettet mer miljøvennlig. Det gjør vi blant annet med å se på endringer i skatter og avgifter. Vi ser også om vi kan vente med noen gode satsninger, sier Hareide.

Dyrere strøm

KrF går blant annet inn for å sette opp el-avgiften med to øre pr kWh.

Det gir om lag 1,2 milliarder mer i statskassa, og KrF anslår at det koster en gjennomsnittsfamilie cirka 400 kroner mer i året.

Hareide vil også droppe regjeringens forslag om en ekstra naturfagstime, som har en kostnad på 80 millioner kroner.

– Vi kommer til å prioritere flere lærere, men si sier nei takk til flere timer, sier Hareide.

Med økt elavgift og skoletime-nei har KrF frigjort om lag 1,3 milliarder. Hvor de andre seks til sju milliardene skal hentes fra, får velgerne først vite torsdag.

Kamp om skatt

På direkte spørsmål om KrF, som Venstre, vil øke dieselavgiften, svarer Hareide at de «ser på justeringer på drivstoff, men det er ingen store endringer på de feltene».

Et eldre par sitter tett sammen og ser i et album og peker

TRINNVIS: KrF vil oppfylle løftet om å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister over to år, mens regjeringen ønsker å ta alt i neste års budsjett.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Hareide vil ikke si hvilke skattekutt de vil reversere, men viser vil at statsminister Erna Solberg har sagt at alle må legge vekk noen kjepphester for å finansiere flyktningøkningen.

Yarmouk

FLYKTNINGER: KrF mener kutt i bistandsbudsjettet kan føre til flere flyktninger på sikt. Her fra flyktningleiren Yarmouk i Damaskus 1. mars i år.

Foto: STRINGER / Reuters

– Og en av regjeringens kjepphester er skatt. Skal det bli en bred politisk enighet, må den type spørsmål også på dagsorden, svarer Hareide.

Det er ventet at regjerings forslag om å kutte formuesskatten med om lag 1,1 milliarder møter motstand i KrF. I oversikten over budsjettspørsmålene, der opposisjonen får faktasvar fra Finansdepartementet, kommer det fram at KrF har stilt en rekke spørsmål om hvor mye det er å spare på reversere hele eller deler av regjeringens lettelser.

Som Aftenposten skriver tirsdag sier KrF også nei til å gjennomføre hele Frps kampsak, om å la gifte og samboende pensjonister beholde større deler av pensjonen, i neste års budsjett.

Betent bistand

Mens Hareide krever at regjeringen åpner for å droppe noen av skattelettelsene, er han mindre lysten til å forlate egne kjepphester som bistand.

På spørsmål om KrF er villig til å ta av bistandsbudsjettet for å finansiere hjelp til flyktninger som kommer til Norge, svarer Hareide at det vil være vanskelig for KrF.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger